Läs den latinska och italienska versionen av Angelus

Sammanfattning

latin

Angelus Domininuntiávit Mariae.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria…

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Glory Patri...(b)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Adiutorium nostrum i nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.

Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

italienska

L 'Herrens ängel portò l’annunzio a Mary.
Och hon blev havande med den helige Ande.
Ave Maria…

Eccomi, sono la serva del Herre.
Ditt ord är uppfyllt i mig.
Ave Maria…

Och Ordet blev kött.
Och han kom för att bo bland oss.
Ave Maria…

Prega per noi, santa Mor av Gud.
För att vi görs värdiga löften om Kristus.

Låt oss be.
Infondi nel nostro spirito la Tua nåd, o Far; Du, som i ängelns tillkännagivande uppenbarade din inkarnation för oss Son, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Ära till Fadern...(3 gånger)
Evig vila…

Apostolisk eller påvlig välsignelse

Herren vara med dig.
Och med din ande.

Sia benedetto il förnamn del Signore.
Nu och för evigt.

Vår hjälp är i Herrens namn.
Egli ha fatto himmel och terra.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre, e Figlio, e Spirito Santo.

Amen.


Vad är Angelus

Angelus è una bön recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre gånger al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus.

NamnetAngeluskommer från den första versen i bönen -Angelus Domini nuntiavit Mariae –som består av kort läsning av tre enkla texter som fokuserar på inkarnationen av Jesus Cristo e la recita di tre Ave Maria.

Questa preghiera è recitata dal Pappa a Piazza San Peter a mezzogiorno la söndag e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Påve han håller också ett kort tal inspirerat av dagens läsningar. Hälsningar till pilgrimer följer.

Dalla påsk fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, i slutet av vilken Gloria reciteras tre gånger.

källa © Vatikanens nyheter – Dicastery for Communication

Angelus
angelus 2

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto 2023 – 22.13 by Remigius Robert

FöregåendeNästa inlägg
Avatar av Remigio Ruberto

Hej, jag heter Remigio Ruberto, far till Eugenio. Kärleken som binder mig till Eugenio är tidlös och rumslös.

Lämna en kommentar