Čas čítania: 3 minúty

Prečítajte si latinskú a taliansku verziu Anjel Pána

latinčina

Angelus Domininuntiávit Mariae.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria…

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Sláva Patri…(b)
Requiem aeternam…

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Adiutorium nostrum v nominácii Domini.
Qui fecit caelum et terram.

Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

taliansky

L'Anjel Pánapriniesol oznámenie Márii.
A počala z Ducha Svätého.
Ave Maria…

Tu som, som služobnica Pána.
Tvoje slovo je vo mne splnené.
Ave Maria…

A Slovo sa telom stalo.
A prišiel bývať medzi nás.
Ave Maria…

Oroduj za nás, svätá Božia Matka.
Pretože sme sa stali hodnými Kristových zasľúbení.

Modlime sa.
Vlož do nášho ducha Tvoju milosť, Otče; Ty, ktorý si nám v anjelovom zvestovaní zjavil vtelenie svojho Syna, skrze jeho umučenie a jeho kríž nás vedieš k sláve vzkriesenia. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu…(3 krát)
Večný odpočinok…

Apoštolské alebo pápežské požehnanie

Pán nech je s vami.
A so svojím duchom.

Nech je zvelebené meno Pánovo.
Teraz a navzdy.

Naša pomoc je v mene Pánovom.
Stvoril nebo a zem.

Žehnaj Ti všemohúci Bože,
Otec, Syn a Duch Svätý.

Amen.


Čo je Angelus

Angelus je to modlitba, ktorá sa recituje na pamiatku večného tajomstva vtelenia trikrát denne: o 6:00 ráno, na poludnie a večer okolo 18:00, v momente, keď sa rozozvučí zvon Anjel.

NázovAngeluspochádza z prvého verša modlitby –Angelus Domini nuntiavit Mariae –ktorý pozostáva z krátkeho čítania troch jednoduchých textov zameraných na Vtelenie Ježiša Krista a recitácie troch Zdravasov.

Túto modlitbu recituje pápež na Námestí sv. Petra v nedeľu a na slávnosti napoludnie. Pred recitáciou Anjel Pána, o pápež prednesie aj krátky prejav inšpirovaný čítaniami dňa. Nasledujú pozdravy pútnikom.

Od Veľkej noci do Turíc sa namiesto Anjel Pána, čo je modlitba na pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista, recituje Regina coeli, na konci ktorej sa trikrát recituje Gloria.

zdroj © Vatikánske správy – Dicasterium pro Communicatione


Pomôžte nám pomôcť!

Angelus 2
Vašim malým darom prinášame úsmev mladým onkologickým pacientom

PredchádzajúceĎalší príspevok

Najnovšie články

Eugenio e Nicola in palestra
12. apríla 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12. apríla 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12. apríla 2024
Daj mi čas!
Pane spezzato
12. apríla 2024
Slovo z 12. apríla 2024
panorama notturno mare
11. apríla 2024
Modlitba z 11. apríla 2024

Pripravované akcie

×