Čas čítania: 4 minúty

Na konci mája si prečítajte zákon o zverení Márii

z Svätý Ján Pavol II

Svätá Matka Vykupiteľa, Brána neba, Hviezda mora, pomôž svojmu ľudu, ktorý túži znovu vstať.
Ešte raz sa obraciame na teba, Matka Krista a Cirkvi, zhromaždení pri tvojich nohách na tomto svätom mieste, aby sme ti poďakovali za to, čo si v týchto dňoch urobila pre Cirkev, pre každého z nás a pre celé ľudstvo.

Najčistejšia Panna, koľkokrát sme Ťa vzývali! A dnes sme tu, aby sme vám poďakovali, pretože ste nás vždy počúvali.
Ukázala si sa ako Matka: Matka Cirkvi, misionárka na cestách sveta, na ceste k druhému a definitívnemu príchodu Krista na zem.
Matka ľudí, pre svoju neustálu ochranu si nás uchránila pred katastrofami a nenapraviteľným zničením a podporovala si pokrok a moderné spoločenské výdobytky.
Madre delle Nazioni, tanti mutamenti insperati hanno ridato fiducia a popoli troppo a lungo oppressi e umiliati.

Madre della vita, per i molteplici segni con cui ci hai accompagnati difendendoci dal male e dal potere della morte. Madre nostra da sempre, e in particolare in questo momento, in cui ti sentiamo nostra soccorritrice.

Matka každého muža, ktorá bojuje o život, ktorý neumiera.
Matka ľudstva vykúpená Kristovou krvou. Matka dokonalej lásky, nádeje a pokoja, Svätá Matka Vykupiteľa.

atto di affidamento a maria
Atto di affidamento a Maria 4

Svätá Panna, ďalej sa ukazuj matka per tutti, perché il mondo ha bisogno di Te. Le nuove situazioni dei popoli e della Chiesa sono ancora precarie ed instabili.

Existuje nebezpečenstvo nových foriem ateizmu, ktoré v mene falošnej slobody majú tendenciu ničiť korene ľudskej a kresťanskej morálky.
Madre della speranza, cammina con noi! Cammina con l’uomo del terzo millennio dell’era cristiana, con l’uomo di ogni razza e cultura, d’ogni età e condizione.

Cammina con i popoli verso la solidarietà e l’amore, cammina con i giovani, protagonisti di futuri giorni di pace. Di Te hanno bisogno le Nazioni di tutto il mondo in perenne conflitto tra loro.

Pokorná služobnica Pána, ukáž sa Matkou chudobných, tých, ktorí zomierajú hladom a chorobami, tých, ktorí trpia krivdou a zneužívaním, tých, ktorí si nemôžu nájsť prácu, domov a prístrešie, tých, ktorí sú utláčaní a vykorisťovaní, tých, ktorí trpia mnohými každodennými problémami, tých, ktorí si zúfajú alebo márne hľadajú pokoj ďaleko od Boha.

Pomôž nám brániť život, odraz božskej lásky, pomôž nám ho vždy brániť, od úsvitu až po jeho prirodzený západ slnka.
Ukážte sa Matke jednoty a pokoja.
Nech všade prestane násilie a nespravodlivosť, nech v rodinách vzrastie harmónia a jednota a medzi národmi úcta a porozumenie; nech vládne na zemi mier, skutočný mier!
Mária, daj svetu Krista, náš pokoj.
Nech národy neotvoria nové priekopy nenávisti a pomsty, nech sa svet nepoddá lichôtkam falošného blahobytu, ktorý umŕtvuje dôstojnosť človeka a navždy ohrozí zdroje stvorenia.

Ukáž sa Matka nádeje! Dávaj pozor na cestu, ktorá nás ešte čaká. Bdie nad ľuďmi a nad novými situáciami národov stále ohrozených vojnovými rizikami.
Bdie nad vodcami národov a tými, ktorí riadia osud ľudstva.
Bdejte nad Cirkvou, vždy podkopávanou duchom sveta a zlom, ktoré číha v mnohých situáciách.
Veglia sul Papa, i vescovi, i sacerdoti, sulle anime consacrate e sui fedeli laici.

Pozorujte zvláštnym spôsobom tých, ktorí vás uctievajú a uctievajú so zvláštnou oddanosťou. Pre každého sa ukáž, ​​kto si, Matka dobra a milosrdenstva.

Najsladšia mama, zverujeme ti všetkých seba, naše rodiny, našich blízkych, našich priateľov a dokonca aj našich nepriateľov. Zverujeme vám všetko, čo je naše, naše aktivity a čo vlastníme, aby ste to mohli využiť pre dobro všetkých.
S tebou máme v úmysle nasledovať Krista, Vykupiteľa človeka: únava nech nás neťaží,
ani únava nás nespomaľuje, ťažkosti neuhasia odvahu, ani smútok radosť v srdci, ani sklamanie chuť žiť.
Tu, Maria, Madre del Redentore, continua a mostrarti Madre per tutti. Veglia sul nostro cammino, fa’ che pieni di gioia vediamo il tuo Figlio nel Cielo, dove sei ad attenderci, per una felicità eterna.

Amen.

Prečítajte si tiež: MODLITBA SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II


Pomôžte nám pomôcť!

Atto di affidamento a Maria 2
Vašim malým darom prinášame úsmev mladým onkologickým pacientom

PredchádzajúceĎalší príspevok

Najnovšie články

mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024
Eugenio e Nicola in palestra
12. apríla 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12. apríla 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12. apríla 2024
Daj mi čas!

Pripravované akcie

×