Oras ng pagbabasa: 4 na minuto

Pagtatanghal ng Mahal na Birheng Maria: Our Lady of Health

La Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio ricorda – secondo i vangeli aprocrifi – il giorno in cui Maria, ancora bambina, si reca al tempio di Gerusalemme e si offre a Dio.

Ang interesante ng Simbahan ay ang salungguhitan hindi ang mismong makasaysayang pangyayari, na walang bakas sa mga Ebanghelyo, kundi ang kabuuang kaloob ng sarili na, sa pakikinig - "Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito” – inihanda ang dalaga ng Nazareth na maging “templo ng Anak”.

Sa araw ding ito, ika-21 ng Nobyembre, ang pinakakilalang kapistahan ngMary, Our Lady of Health, festa istituita nella Repubblica Veneta nel 1630 ma poi diffusasi ovunque.

Tale ricorrenza e tradizione trae origine dopo la peste che colpì tutto il nord Italia tra il 1630 e 1631, di cui ne fa cenno anche Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”. Di fronte al diffondersi della malattia e non sapendo come porvi rimedio, il governo della Repubblica organizzò una processione di preghiera alla madonna a tal punto che il 22 ottobre 1630 il Doge fece voto di erigere un tempio a lei dedicato se la città fosse sopravvissuta.

Pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon ng biglaang pagbagsak ng epidemya at noong Nobyembre 1631 ay idineklara na ang emerhensiya na dulot ng epidemya. Mula noon ay napagpasyahan na tawagan ang Madonna na may pamagat na "della Salute". Ang Doge ay gumawa ng isang panata at, nang makilala ang lugar, ang basilica ay itinayo at pinasinayaan noong Nobyembre 28, 1687.

Gayundin noong ika-21 ng Nobyembre, ang Simbahan - sa pamamagitan ng kalooban ni Pius XII, ay ipinagdiwang din ang Claustral Day mula noong 1953.

Habang nagsasalita pa siya sa karamihan, narito, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas, sinusubukang makipag-usap sa kanya. May nagsabi sa kanya, "Narito, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at sinusubukang makipag-usap sa iyo." At siya, pagsagot sa mga nagsasalita sa kanya, ay nagsabi: "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?". Pagkatapos, iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad, sinabi niya: “Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid! Sapagkat ang sinumang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina."(Mt 12, 46-50).

Wala na silang alak

A Maria, Donna e Madre, non sfuggono le “mancanze” di casa. S’accorge dell’assenza del vino. E si fa provvida, intercede presso il Figlio Gesù affinché ponga rimedio.

Ang gumagalaw nito ay ang katiyakan nasa Diyos walang imposible, come le disse l’angelo all’Annunciazione. Gesù resiste – “Donna, non è ancora giunta la mia ora”, risponde – ma poi cede. A Cana Maria si rivela come la “credente” in Gesù,

Colei che grazie alla sua fede provoca il primo “segno” di Gesù. Il vino è il simbolo della gioia, della festa, dell’allegrezza: dire quindi che manca vino, significa che alla festa di nozze manca l’ingrediente per eccellenza, la gioia.

Si Maria, salamat sa kanyang pamamagitan, ay siyang nakapansin at nagbibigay upang ang tubig ng kahihiyan, ng takot... ay mabilis na napalitan ng kagalakan ng pagdiriwang. Ganito ang ginawa niya sa Cana, gayon din ang ginagawa ni Maria, Our Lady of Health, sa mga tumatawag sa kanya at ipinagkatiwala ang kanilang sarili sa kanya.

Ang mga tagapaglingkod

Chi segue passo per passo l’evento, sono i servi, i quali prendono le giare, le riempiono d’acqua fino all’orlo e sorpresi, s’accorgono di distribuire vino.

Da servi a testimoni, perché proprio attraverso l’obbedienza, si ritrovano protagonisti di un “fatto” di cui tutti parleranno. E loro ne sono i primi testimoni. Di fronte ai “segni” che Dio continua a operare in noi e attorno a noi, possiamo anche noi passare dall’essere “servi” all’essere “testimoni”, narratori delle grandi cose che Dio può compiere in mezzo a noi, attraverso la nostra umile e fragile obbedienza.

Isang karanasan ang naging posible dahil sila ay "masunurin" sa utos ng Birheng Maria.

Regalo at pangako

Sa araw ng pagdiriwang na ito, ang "kaloob" na ginawa ni Maria para sa kanyang sarili sa Diyos ay kaakibat ng pangakong mamuhay, na pinasigla ng pananampalataya, tiyak naAng Diyos mismo ang magbibigay (Gn 22).

Kung saan ang lahat ay tila imposible para sa tao, ang lahat ay nagiging posible sa mga naniniwala sa Diyos at nagtitiwala na umaasa sa pamamagitan ni Maria, Ina ni Hesus at ating Ina.

Panalangin sa Our Lady of Health

Mahal na Birhen,
iginagalang namin sa ilalim ng pamagat
ng Our Lady of Health,
magkamit tayo ng kalusugan mula sa Diyos
ng kaluluwa at katawan,
kaya na, linisin ang iyong sarili mula sa lahat ng pagkakasala
at muling pinasigla sa mga paa,
mas mabuting mapaglilingkuran natin siya palagi
sa lahat ng araw ng ating buhay,
upang maging karapat-dapat sa walang hanggang gantimpala.
Amen.

Presentazione della Beata Vergine Maria
Giotto - Scrovegni - Pagtatanghal ng Birheng Maria sa Templo

pinagmulan © Balita sa Vatican – Dicastery para sa Komunikasyon


Tulungan mo kaming tulungan!

Presentazione della Beata Vergine Maria 2
Sa inyong munting donasyon ay nagdudulot kami ng ngiti sa mga batang pasyente ng kanser

Pinakabagong mga artikulo

Eugenio e Nicola in palestra
Abril 12, 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
Abril 12, 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
Abril 12, 2024
Bigyan mo ako ng oras!
Pane spezzato
Abril 12, 2024
Ang Salita ng Abril 12, 2024
panorama notturno mare
Abril 11, 2024
Panalangin ng Abril 11, 2024

Mga paparating na kaganapan

×