Święci Młodziankowie, męczennicy

Racconta l’evangelista Matteo che, nato Gesù a Betlemme, alcuni Magi si presentarono dal re Erode per chiedergli dove fosse il bambino – il re dei Giudei – per poterlo adorare.

Erode, temendo di perdere il trono, ne volle sapere di più con l’intenzione di farlo assassinare. Consultò gli scribi e poi chiese ai Magi di cercarlo e di tornare a riferirgli in quale luogo si trovasse.

Ma i Magi, racconta il Vangelo, “avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro Paese”.

A kiedy Herod zdał sobie sprawę, że Mędrcy naśmiewali się z niego, wpadł w furię i — czytamy ponownie — „posłał, aby zabił wszystkie dzieci, które mieszkały w Betlejem i na całym jego terytorium, w wieku do dwóch lat”.

Mała awangarda

La Chiesa venera questi Innocenti come martiri dai primi secoli, e poiché strappati alla vita poco dopo la venuta al mondo di Cristo, ne fa memoria a ridosso del Natale.

Per volere di Pio V la celebrazione è stata elevata a festa. Prudenzio, poeta vissuto nel IV secolo, nell’inno dell’Epifania del Liber cathemerinòn li definisce “flores martyrum”, fiori dei martiri, “divelti dal persecutore di Gesù Cristo, come tanti teneri germogli”. “I bambini, senza saperlo, muoiono per Cristo, mentre i genitori piangono i martiri che muoiono. Cristo rende suoi testimoni quelli che non parlano ancora”, spiega in un sermone il vescovo San Quodvultdeus.

E prosegue: “O meraviglioso dono della grazia! Quali meriti hanno avuto questi bambini per vincere in questo modo? Non parlano ancora e già confessano Cristo! Non sono ancora capaci di affrontare la lotta perché non muovono ancora le membra, e tuttavia già portano trionfanti la palma della vittoria”.

Insomma, i Santi Innocenti sono la piccola avanguardia dell’esercito di martiri che hanno testimoniato e continuano a testimoniare col sangue la loro appartenenza a Cristo, creature pure che hanno scritto la prima pagina del lungo elenco dei martiri cristiani.

Le vittime innocenti di ieri e di oggi

Per la tradizione cristiana occidentale l’episodio evangelico dei Santi Innocenti Martiri è un tipico esempio di quanto la sete di potere possa spingere ad atroci delitti. I bambini di Betlemme sono infatti vittime dell’odio spietato di Erode verso chi avrebbe potuto ostacolare i suoi piani di potenza e di dominio.

Su questo tema, e sulla storia dei bambini di Betlemme, nel corso dei secoli sono state realizzate svariate opere d’arte. Nel 2016, proprio nel giorno dei Santi Martiri Innocenti, Papa Francesco ha indirizzato ai vescovi una lettera esortandoli ad “ascoltare il lamento e il pianto di tante madri, di tante famiglie, per la morte dei loro figli, dei loro figli innocenti” che è lo stesso “gemito di dolore delle madri che piangono la morte dei loro figli innocenti di fronte alla tirannia e alla sfrenata brama di potere di Erode”.

„Jęk – napisał Papież – który nawet dzisiaj możemy nadal słyszeć, który porusza nasze dusze i którego nie możemy i nie chcemy ignorować ani uciszyć”.

Da queste parole, Francesco fa nascere un invito ai vescovi di tutto il mondo perché proteggano l’innocenza dei piccoli “dai nuovi Erode dei nostri giorni”, che la fagocitano e spezzano “sotto il peso del lavoro clandestino e schiavo, sotto il peso della prostituzione e dello sfruttamento. Innocenza distrutta dalle guerre e dall’emigrazione forzata”.

Jednocześnie Papież zalecił również wysłuchanie płaczu i lamentu Kościoła, który prosi o przebaczenie i „płacze nie tylko z powodu bólu, jaki zadają jego najmłodsze dzieci, ale także dlatego, że zna grzech niektórych swoich dzieci”. członków: cierpienie, historia i ból nieletnich wykorzystanych seksualnie przez księży”.

źródło © Dykasteria ds. Komunikacji

We wschodnich i zachodnich kalendarzach liturgicznych obchodzone jest to święto. W roku liturgicznym, który rozwija się zgodnie z chronologiczną narracją faktów ewangelicznych, historiamasakra niewinnych ha trovato la sua logica collocazione accanto al mistero del Natale.

Święto i kult Świętych Młodzianków, którzy «wyznali Chrystusa nie słowem, ale śmiercią» przypomina nam, że męczeństwo, zanim stanie się hołdem złożonym przez człowieka swemu Bogu, jest łaską, darmowym darem od Pana.

Zaprawdę Święto Niewiniątek powinno być obchodzone po Objawieniu Trzech Króli, bo mimowolnie zostało sprowokowane przez Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, aby oddać pokłon Dzieciątku narodzonemu w stajni betlejemskiej.

Kościół czci ten chór dzieci jako męczenników („niemowlęta" lub "niewinni”), nieświadome ofiary podejrzliwego i krwiożerczego króla Heroda, wyrwane z ramion matki w bardzo młodym wieku, aby swoją krwią wpisać pierwszą stronę złotego rejestru chrześcijańskich męczenników i zasłużyć na wieczną chwałę zgodnie z obietnicą Jezusa: „…kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je». (Mt 10,39)

Dla nich dzisiejsza liturgia powtarza słowa poety Prudencjusza: „Pozdrowienia, czyli kwiaty męczenników, których u progu poranka rozbawił prześladowca Jezusa, jak wściekły wicher obcinający świeżo rozkwitłe róże. Byliście pierwszymi ofiarami, składano w ofierze delikatną trzodę i na tym samym ołtarzu otrzymaliście palmę i koronę”.

Epizod ten jest opowiedziany, ze zwykłą ekspresyjną esencją, tylko w Ewangelii według Mateusza, skierowanej głównie do czytelników żydowskich, a zatem mającej na celu ukazanie mesjaństwa Jezusa, w którym spełniły się starożytne proroctwa: «Herod, zdając sobie sprawę, że Mędrcy naśmiewali się z niego, wpadł w furię i wysłał, aby zabił wszystkie dzieci Betlejem i jego terytorium od drugiego roku życia i poniżej, co odpowiada czasowi, w którym został poinformowany przez Mędrców.

Wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: Krzyk rozległ się w Rama, płacz i lament wielki; Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce być pocieszana, ponieważ ich już nie ma.» (Mt 2,16-18)

Jezus uniknął masakry, gdy anioł ostrzegł Józefa we śnie, nakazując mu uciekać do Egiptu: Święta Rodzina wróciła do Judei dopiero po śmierci Heroda.

L’origine di questa festa è molto antica. Compare già nel calendario cartaginese del IV secolo e cent’anni più tardi a Roma nel Sacramentario Leoniano.

Dzisiaj, dzięki nowej reformie liturgicznej, celebracja ma charakter radosny, a nie żałobny, jak to było na początku, co odpowiada przyjemnym zwyczajom średniowiecznym, które obchodziły święto „Najśw.pueriobsługa chóru i ołtarza.

Wśród osobliwych manifestacji przypominamy, że zmuszanie kanoników do zejścia z ich straganów do śpiewu wersetu «Deposit potentis de sede et exaltavit humiles». Odtąd dzieci, ubrane w insygnia kanoników, kierowały całym oficjum dnia.

Nowa liturgia, nie chcąc podkreślać folklorystycznego charakteru tego dnia na przestrzeni dziejów, chciała zachować tę uroczystość, podniesioną do rangi święta przez św. Piusa V (Antonio Michele Ghislieri, 1566-1572) , tuż przed świętami Bożego Narodzenia, umieszczając niewinne ofiary wśród „mówi Christi„aby otoczyć kołyskę Dzieciątka Jezus pełnym wdzięku tłumem małych dzieci, odzianych w odkryte szaty niewinności, małą awangardą armii męczenników, którzy swoją krwią poświadczą swoją przynależność do Chrystusa.

źródło ewangelia dnia.org

Niewinni święci
Święci Młodziankowie 2
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz