Santo Felipe at Santiago na Mas maliit, mga Apostol

Oras ng pagbabasa: 3 minuto

Basahin ang kuwento nina San Felipe at James the Little, Apostles

Maraming bagay ang magkatulad ang dalawang Banal na ito. Nagkakilala sila noong buhay nila dahil pareho silang kabilang sa Labindalawa na tinawag ni Jesus na mga apostol, iyon ay, ang mga disipulong pinakamalapit sa Kanya.

Sama-sama silang namuhay kasama ni Kristo at sumunod sa Kanya, pareho silang magsasagawa ng aktibidad ng ebanghelisasyon at mamamatay para dito bilang mga martir. Magkasama pa rin, inilibing sila sa Basilica dei SS. XII Mga Apostol a Roma, sa kanilang dalawa lang nakalaan sa una.

Santi Filippo e Giacomo il minore, Apostoli 1
Mga Santo Felipe at Santiago na Mali, Mga Apostol 5

"Philip, halika at sumunod ka sa akin"

Ito ang sinabi ni Jesus kay Felipe nang makilala niya ito, at sapat na ito para baguhin niya ang kanyang buhay. Originally from Bethsaida and already a disciple of Juan BautistaMatagal nang naghihintay si Felipe sa Mesiyas.

Kaya't nang simulan niya ang kanyang pangangaral, ginantimpalaan siya ni Jesus: kabilang siya sa mga unang tumanggap ng tawag. At kasama ni Jesus siya ay nasa disyerto ilang sandali bago ang himala ng pagpaparami ng mga tinapay at isda, nagtatanong sa kanya kung saan nila makikita ang tinapay na kailangan para pakainin ang lahat ng mga taong dumalo.

At kasama ni Hesus ito rin sa katapusan, sa Huling Hapunan, kapag hiniling niya kay Kristo na ipakita sa kanila ang Ama ng langit. Pagkatapos ng Pentecostes ay tumawid siya sa Asia Minor upang mag-ebanghelyo sa mga taong Scythian at Parthian, kung saan nakakuha siya ng maraming pagbabago.

Sa wakas ay nakarating sa Phrygia, sa Hierapolis, siya ay ipinako nang patiwarik sa isang hugis-X na krus kung saan siya namatay bilang isang martir.

James, ang “kapatid” ni Jesus

Tinawag siya ni San Pablo na "kapatid" ni Hesus, isang epithet na nagtalaga ng pinakamalapit na kamag-anak ng pamilya. Ayon sa ilang source, sa katunayan, si James ay pinsan ni Kristo, anak ni Alfeo na kapatid ni San Jose.

Si Santiago ay mayroon ding kapatid, alagad din ni Hesus: San Judas Tadeo. Tinawag ang Lesser upang makilala siya mula kay James the Greater, hinalinhan niya siya sa pinuno ng Simbahan ng Jerusalem, kung saan noong 50 ay pinamunuan niya ang isang mahalagang Konseho kung saan tinalakay ang napakahalagang mga isyu para sa panahong iyon, tulad ng pagtutuli.

Bago ang mga pangyayaring ito, gayunpaman, makikita natin siya sa tabi ni Kristo na nagpakita sa kanya pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli. Palaging sinusunod ni Giacomo ang huwarang pag-uugali: hindi siya kumakain ng karne, hindi umiinom ng alak at tinutupad ang kanyang mga panata, kaya hindi nakakagulat na binansagan siyang "ang Matuwid".

May-akda ng unang "Katoliko" na mga Sulat ng Bagong Tipan, lalo nating naaalala ang isa kung saan naobserbahan niya na "ang pananampalataya ay patay na walang mga gawa". Namatay mula sa martir, marahil sa pamamagitan ng pagbato, sa pagitan ng 62 at 66.

pinagmulan © Balita sa Vatican – Dicasterium pro Communicatione


Tulungan mo kaming tulungan!

Santi Filippo e Giacomo il minore, Apostoli 3
Sa inyong munting donasyon ay nagdudulot kami ng ngiti sa mga batang pasyente ng kanser

NakaraangSusunod na post

Pinakabagong mga artikulo

bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
Abril 14, 2024
Preghierina del 14 aprile 2024
Dante and Beatrice Henry Holiday
Abril 14, 2024
Napakabait at napakatapat daw
Gesù e discepoli
Abril 14, 2024
La Parola del 14 aprile 2024

Mga paparating na kaganapan

×