Doba čtení: 6 minut

Blahoslavená Panna Maria Loretská: úplný příběh

SvatyněSvatý důmse nachází v Loreto (AN): je to oblíbené poutní místo, kde katolíci uctívajíPanna z Loreta        

Je to nejvýznamnější mariánská svatyně v Itálii; uvnitř je uchovávánSvatý důmz Nazareta, kde podle zbožné tradice přijala Panna Maria Zvěstování.

Svatý Jan Pavel II

Požehnaný Jana Pavla II(Karol Józef Wojtyła, 1978-2005), s odkazem naSvatý dům di Loreto, fece la seguente riflessione :

«Quello Lauretano è un Santuario mirabile. In esso è inscritta la trentennale esperienza di condivisione, che Gesù fece con Maria e Giuseppe. Attraverso questo mistero umano e divino, nella casa di Nazaret è come inscritta la storia di tutti gli uomini, poiché ogni uomo è legato ad una “casa”, dove nasce, lavora, riposa, incontra gli altri e la storia di ogni uomo, è segnata in modo particolare da una casa: la casa della sua infanzia, dei suoi primi passi nella vita.

Ed è eloquente ed importante per tutti che quest’Uomo unico e singolare, che è il Figlio unigenito di Dio, abbia pure voluto legare la sua storia ad una casa, quella di Nazaret, che secondo il racconto evangelico, ospitò Gesù di Nazaret lungo l’intero arco della sua infanzia, adolescenza e giovinezza, cioè della sua misteriosa maturazione umana […]. La casa del Figlio dell’uomo è dunque la casa universale di tutti i figli adottivi di Dio. La storia di ogni uomo, in un certo senso, passa attraverso quella casa [...]."

"Dům Madony” era formata da tre pareti addossate ad una grotta scavata nella roccia (che si trova nella Basilica dell’Annunciazione a Nazaret). La tradizione popolare racconta che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre del 1294 le pietre della casa di Nazaret vennero trasportate in volo dagli angeli. In realtà, alcuni studi, e dei documenti ritrovati, hanno confermato che il trasporto avvenne per mare su navi crociate.

Ve skutečnosti po vyhnání křesťanů ze Svaté země muslimy se člen rodiny Angeli, vládců Epiru (oblast severozápadního Řecka), zajímal o záchranu Svaté chýše před jistou zkázou, která byla proto v roce 1291 převezena nejprve do Tersatta (dnešní Chorvatsko) a poté 10. prosince 1294 do Loreta.

Fin dall’inizio del Trecento fu già meta di pellegrinaggio anche per quanti, prendendo la strada costiera, erano diretti a S. Michele al Gargano oppure in Terrasanta; il flusso nei secoli XV e XVI diventò enorme fino ad indurre, nel 1520, Papa Leone X ad equiparare il voto dei pellegrini del Santuario di Loreto a quello di Gerusalemme che, già man mano, Loreto aveva sostituito nelle punte dei grandi pellegrinaggi penitenziali, che vedevano Roma, Santiago di Compostela, Gerusalemme.

Zázrak

Počínaje 15. stoletím přitahoval pozoruhodný zázrak překladu Svaté chýše také pouť králů a královen, knížat, kardinálů a papežů, kteří za přijaté milosti zanechávali dary či dary; později se k nim přidali vůdci, básníci, spisovatelé, vynálezci, zakladatelé řeholních řádů, filozofové, umělci a přes 200 budoucích světců a blahoslavených.

Studie provedené na kamenech Svaté chýše potvrzují jejich palestinský původ, jsou opracovány podle techniky používané Nabatejci, národem hraničícím s Židy, hojně používaným i v Palestině. Na kamenech jsou četná graffiti podobná židovsko-křesťanským z 2.–V. století nalezená ve Svaté zemi, zejména v Nazaretu. Svatyně byla postavena na ochranuSvatý dům, z iniciativy biskupa z Recanati Nicolò delle Aste, v roce 1469 a byla uzavřena v roce 1587.

Panna z Loreta

UvnitřSvatý důmve vatikánských zahradách se nachází socha Panny Marie Loretánské, vyřezaná na dřevě libanonského cedru, která nahrazuje sochu ze století. XIV, který byl zničen při požáru, který vypukl v rSvatý důmv roce 1921. Vytesal jej papež Pius XI. (1922-1939), který jej v roce 1922 korunoval ve Vatikánu a nechal slavnostně převézt do Loreta. Modeloval jej Enrico Quattrini a provedl a namaloval Leopoldo Celani. Od šestnáctého století byla pokryta pláštěm, tzv"dalmatický".

Přes 50 papežů se vydalo na pouť do Loreta a jejich oddanost byla vždy velká. Papežové Pius II. (1458-1464) a Pavel II. (1464-1471) se obrátili k Panně Marii, aby se zázračně uzdravili ze svých těžkých nemocí.

Papež Benedikt XV (1914-1922), s ohledem na překlad knihySvatý dům, z Palestiny do Loreta, ji prohlásil patronkou letců.

Nakonec si musíme připomenout"Lauretánské litanie"které se od 12. století staly skutečnou řečí k Panně Marii, zaměřené na tituly, které jí byly udělovány v každé době, dokonce i s biblickými odkazy. The"Lauretánské litanie"nahradili v křesťanstvu ti denominovaní"Benátský"(používá se v bazilice S. Marco a má původ v Aquileii) a ty"odsuzující"(tedy prosebné, původem z Německa).


 LAURETÁNSKÉ LITANIE

Pane měj slitování
Cristo, pietà
Pane měj slitování.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, 
Smiluj se nad námi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

svatá Maria,
Modlete se za nás.
Santa Madre di Dio,
Svatá Panno panen,
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Matko Boží milosti,

nejčistší matka,
nejcudnější matka,
vždy panenská matka,
neposkvrněná matka,
Madre degna d’amore, 
obdivuhodná matka,
Matko dobrých rad,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
matka milosrdenství,

Nejopatrnější Panno,
Panno hodná cti,
Panno hodná chvály,
mocná panna,
milosrdná panna,
věrná panna,
Zrcadlo božské svatosti,
Sídlo moudrosti,
Důvod naší radosti,
Chrám Ducha svatého,
svatostánek věčné slávy,

Dimora tutta consacrata a Dio, 
mystická růže,
Davidova věž,
Slonovinová věž,
zlatý dům,
archa smlouvy,
nebeská brána,
Jitřenka,
zdraví nemocných,
Útočiště hříšníků,
utěšovatel postižených,

Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno pravých křesťanů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královna počatá bez prvotního hříchu,
Královna vstoupila do nebe,
Královno posvátného růžence,
královna rodu,
Královna míru.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
odpusť nám, Pane.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
vyslyš nás, Pane.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
smiluj se nad námi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Modleme se.
Dej svým věrným,
Signore Dio nostro, 
abychom se vždy těšili zdraví těla i ducha,
na slavnou přímluvu
Marie nejsvětější, věčné panny,
zachraň nás od zla, které nás nyní trápí
a vést nás k nekonečné radosti.

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.


Pomozte nám pomoci!

Beata Vergine Maria di Loreto 2
Vaším malým příspěvkem přinášíme úsměv mladým pacientům s rakovinou

Poslední články

pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024
sunflowers, sunflower field, woman, donna fra i girasole
15 Aprile 2024
Il piccolo girasole coraggioso
bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
14. dubna 2024
Modlitba ze dne 14. dubna 2024

Připravované akce

×