Czas czytania: 6 minut

Błogosławiona Dziewica Maryja Loretańska: cała historia

SanktuariumŚwięty Domznajduje się w Loreto (AN): jest popularnym miejscem pielgrzymek, gdzie katolicy czcząDziewica Loretańska        

Jest to najważniejsze sanktuarium maryjne we Włoszech; wewnątrz jest przechowywanyŚwięty Domw Nazarecie, gdzie zgodnie z tradycją pobożną Maryja otrzymała Zwiastowanie.

Święty Jan Paweł II

Błogosławiony Jana Pawła II(Karol Józef Wojtyła, 1978-2005), powołując się naŚwięty Dom di Loreto, fece la seguente riflessione :

«Quello Lauretano è un Santuario mirabile. In esso è inscritta la trentennale esperienza di condivisione, che Gesù fece con Maria e Giuseppe. Attraverso questo mistero umano e divino, nella casa di Nazaret è come inscritta la storia di tutti gli uomini, poiché ogni uomo è legato ad una “casa”, dove nasce, lavora, riposa, incontra gli altri e la storia di ogni uomo, è segnata in modo particolare da una casa: la casa della sua infanzia, dei suoi primi passi nella vita.

Ed è eloquente ed importante per tutti che quest’Uomo unico e singolare, che è il Figlio unigenito di Dio, abbia pure voluto legare la sua storia ad una casa, quella di Nazaret, che secondo il racconto evangelico, ospitò Gesù di Nazaret lungo l’intero arco della sua infanzia, adolescenza e giovinezza, cioè della sua misteriosa maturazione umana […]. La casa del Figlio dell’uomo è dunque la casa universale di tutti i figli adottivi di Dio. La storia di ogni uomo, in un certo senso, passa attraverso quella casa [...]”.

Dom Madonny” era formata da tre pareti addossate ad una grotta scavata nella roccia (che si trova nella Basilica dell’Annunciazione a Nazaret). La tradizione popolare racconta che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre del 1294 le pietre della casa di Nazaret vennero trasportate in volo dagli angeli. In realtà, alcuni studi, e dei documenti ritrovati, hanno confermato che il trasporto avvenne per mare su navi crociate.

W rzeczywistości po wypędzeniu chrześcijan z Ziemi Świętej przez muzułmanów, członek rodziny Angeli, władcy Epiru (region północno-zachodniej Grecji), zainteresował się ratowaniem Świętego Domu przed pewną ruiną, która była, w związku z tym przetransportowany najpierw do Tersatto (dzisiejsza Chorwacja) w 1291 r., a następnie do Loreto 10 grudnia 1294 r.

Fin dall’inizio del Trecento fu già meta di pellegrinaggio anche per quanti, prendendo la strada costiera, erano diretti a S. Michele al Gargano oppure in Terrasanta; il flusso nei secoli XV e XVI diventò enorme fino ad indurre, nel 1520, Papa Leone X ad equiparare il voto dei pellegrini del Santuario di Loreto a quello di Gerusalemme che, già man mano, Loreto aveva sostituito nelle punte dei grandi pellegrinaggi penitenziali, che vedevano Roma, Santiago di Compostela, Gerusalemme.

Cud

Począwszy od XV wieku, uderzający cud przeniesienia Świętego Domku przyciągał także pielgrzymki królów i królowych, książąt, kardynałów i papieży, którzy zostawiali dary lub wota za otrzymane łaski; później dołączyli do nich przywódcy, poeci, pisarze, wynalazcy, założyciele zakonów, filozofowie, artyści oraz ponad 200 przyszłych świętych i błogosławionych.

Badania przeprowadzone na kamieniach Świętego Domu potwierdzają ich palestyńskie pochodzenie, są one obrabiane zgodnie z techniką używaną przez Nabatejczyków, lud graniczący z Żydami, szeroko stosowaną również w Palestynie. Na kamieniach znajdują się liczne grafitti podobne do judeochrześcijańskich z II-V wieku występujących w Ziemi Świętej, aw szczególności w Nazarecie. Sanktuarium zostało zbudowane w celu ochronyŚwięty Dom, z inicjatywy biskupa Recanati Nicolò delle Aste, w 1469 i została zawarta w 1587.

Dziewica Loretańska

W środkuŚwięty Domw Ogrodach Watykańskich znajduje się figura Matki Boskiej Loretańskiej, wyrzeźbiona na drewnie cedru z Libanu, która zastępuje tę z XVII wieku. XIV, który uległ zniszczeniu w pożarze, który wybuchł w rŚwięty Domw 1921 r. Wyrzeźbił go papież Pius XI (1922-1939), który w 1922 r. koronował go w Watykanie i kazał uroczyście przewieźć do Loreto. Został wymodelowany przez Enrico Quattriniego, a wykonany i namalowany przez Leopoldo Celaniego. Od XVI wieku nakrywa go płaszcz, tzw"dalmatyka".

Do Loreto pielgrzymowało ponad 50 papieży, a ich pobożność zawsze była wielka. Papieże Pius II (1458-1464) i Paweł II (1464-1471) zwrócili się do Dziewicy o cudowne uzdrowienie z ciężkich chorób.

Papież Benedykt XV (1914-1922), w związku z tłumaczeniem ksŚwięty Dom, od Palestyny ​​po Loreto, ogłosił ją patronką lotników.

Na koniec musimy pamiętać o„Litanie laureckie”które od XII wieku stały się prawdziwą przemową do Dziewicy, skupiającą się na tytułach, jakie były jej nadawane w każdym wieku, nawet z odniesieniami biblijnymi. The„Litanie laureckie”zastąpione w chrześcijaństwie przez denominowanych"Wenecki"(używane w bazylice św. Marka i pochodzące z Akwilei) i te"potępiający"(tj. suplikacji, pochodzącej z Niemiec).


 LITANIE LAURETAŃSKIE

Panie, miej litość
Cristo, pietà
Panie, miej litość.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, 
Zmiłuj się nad nami.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

Święta Maria,
módl się za nas.
Santa Madre di Dio,
Święta Panno nad dziewicami,
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Matko łaski Bożej,

najczystsza matko,
najczystsza matko,
zawsze dziewica matka,
nieskazitelna matka,
Madre degna d’amore, 
godna podziwu matka,
Matko dobrej rady,
Matko Stwórcy,
Matko Zbawiciela,
Matko miłosierdzia,

Najroztropniejsza Panno,
Dziewico godna czci,
Dziewico godna chwały,
potężna dziewica,
miłosierna dziewica,
wierna dziewica,
Zwierciadło boskiej świętości,
Siedziba Mądrości,
Przyczyna naszej radości,
Świątynia Ducha Świętego,
Tabernakulum wiecznej chwały,

Dimora tutta consacrata a Dio, 
mistyczna róża,
Wieża Dawida,
Wieża z kości słoniowej,
złoty dom,
arka przymierza,
brama niebios,
Poranna gwiazda,
zdrowie chorych,
Ucieczko grzeszników,
pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie chrześcijan,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo prawdziwych chrześcijan,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich świętych,
Królowo poczęta bez grzechu pierworodnego,
Królowo wzięta do nieba,
Królowo Różańca Świętego,
królowa rodziny,
Królowa pokoju.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
przebacz nam, o Panie.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
wysłuchaj nas Panie.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
zmiłuj się nad nami.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Pomódlmy się.
Daj swoim wiernym,
Signore Dio nostro, 
aby zawsze cieszyć się zdrowiem ciała i ducha,
o chwalebne wstawiennictwo
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
chroń nas przed złem, które nas teraz zasmuca
i prowadź nas do nieskończonej radości.

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.


Przekaż swoje 5x1000 na rzecz naszego stowarzyszenia
Ciebie to nic nie kosztuje, dla nas to wiele warte!
Pomóż nam pomóc małym chorym na raka
ty piszesz:93118920615

Ostatnie artykuły

Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 kwietnia 2024 r
Pozostaję!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 kwietnia 2024 r
Słowo z 19 kwietnia 2024 r
Eucaristia
18 kwietnia 2024 r
Modlitwa z 18 kwietnia 2024 r
water, fish, japan, pesciolini rossi
18 kwietnia 2024 r
Złota rybka Pinco
dare, porgere fiori
18 kwietnia 2024 r
Stworzony, aby kochać innych

Nadchodzące wydarzenia

×