Przeczytaj i posłuchaj Słowa z dnia 1 czerwca 2023 r

Czwartek VIII tygodnia wakacji okresu zwykłego

Pierwsze czytanie

Della gloria del Pan sono piene le sue opere.

Z Księgi Syracha
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

Będę teraz wspominał dzieła Pana
i opiszę co widziałem.

Na słowo Pana stoją dzieła jego,
a jego osąd odbywa się zgodnie z jego wolą.
Słońce che risplende vede tutto,
dzieła jego pełne są chwały Pana.

Neppure ai święci del Signore è dato
opowiadać wszystkie jego cuda,
che Pan, l’Onnipotente, ha stabilito
aby wszechświat stał mocno w swojej chwale.

Egli scruta l’abisso e il serce,
i zgłębić wszystkie ich tajemnice.
Najwyższy zna całą naukę
i obserwujcie znaki czasu,
ogłaszając rzeczy przeszłe i przyszłe
i odsłaniając ślady ukrytych.

Nie umknie mu żadna myśl,
nie ukryje się przed nim ani jedno słowo.
Uporządkował cuda swojej mądrości,
tylko on jest na wieki wieków:
nic nie jest do niego dodane i nic nie jest od niego ujmowane,
nie potrzebuje doradcy.
Jak piękne są wszystkie jego dzieła!

I ledwie widać iskrę.
Tutte queste cose hanno życie e resteranno per sempre
we wszystkich potrzebach i wszyscy są mu posłuszni.
Wszystkie rzeczy są dwie na dwie, naprzeciw siebie,
nie zrobił niczego niedokończonego.
Jeden potwierdza zalety drugiego:
któż zadowoli się kontemplacją jego chwały?

Słowo Bóg.

Psalm responsoryjny
Z Ps 32 (33)

A. Słowem Pana zostały stworzone niebiosa.

Chwalcie Pana na cytrze,
przy akompaniamencie harfy dziesięciostrunowej.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
umiejętnie grać na citharze i zdobywać uznanie. R.

Perché retta è słowo del Signore
a każde jego dzieło jest wierne.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Słowem Pana powstały niebiosa,
z tchnienia jego ust każde ich zastępy.
Come in un otre raccoglie le acque del morze,
zamyka przepaść w rezerwach. R.

Bójcie się Pana cała ziemio,
tremino davanti a lui gli abitanti del świat,
ponieważ przemówił i wszystko zostało stworzone,
rozkazał i wszystko się spełniło. R.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Io sono la luce del mondo, dice il Signore:
kto idzie za mną, będzie miał światło życia. (Jan 8:12)

Alleluja.

Dzisiejsza Ewangelia

Rabbi, pozwól mi znowu zobaczyć!

Jezus uzdrawia Bartymeusza: Słowo z 1 czerwca 2023 r
Jezus uzdrawia Bartymeusza

Z Ewangelia secondo Marco
Mk 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi uczniowie e a molta tłum, il syn di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua pierścionek zaręczynowy ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Słowo Pana.

Św. Jan Kasjan (ok. 360-435)

fondatore di monastero a Marsiglia

La modlitwa, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

Modlitwa w każdej sytuacji

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la zaufanie d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la głos dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal Demon, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra radość; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del cud. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

Te letnie modlitwy, które nic nie pomagają... A potem: czy moja modlitwa jest "merytoryczna", czy obnaża serce przed Panem? Czy przynoszę mu historię i twarze mojego życia? A może jest anemiczny, powierzchowny, złożony z pozbawionych miłości i bezdusznych rytuałów? (Anioł Pański, 24 października 2021)

Ewangelia dnia
Ewangelia dnia
Słowo z dnia 1 czerwca 2023 r
Słowo z 1 czerwca 2023 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz

Najnowsze posty

Jezus mówi do uczniów
Słowo z 30 września 2023 r
30 września 2023 r
przestrzeń
Modlitwa z dnia 29 września 2023 r
29 września 2023 r
Eugenio pieści Remigia
Jeśli odpowiesz „tak”, staniesz na przeszkodzie, a „nie” zejdziesz z drogi!
29 września 2023 r
fantastyczna 4 w Pizzo Calabro
List do Boga
29 września 2023 r
Jezus i uczniowie
Słowo z 29 września 2023 r
29 września 2023 r

Biuletyny

Reklama

Reklama