Doba čtení: 6 minut

Přečtěte si a poslouchejte Slovo z 1. června 2023

Čtvrtek osmého týdne prázdnin v běžném čase

První čtení

Jeho díla jsou plná slávy Páně.

Z knihy Sirachovy
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

Nyní si připomenu skutky Páně
a popíšu, co jsem viděl.

Podle slov Hospodinových stojí jeho skutky,
a jeho soud se stane podle jeho vůle.
Svítící slunce všechno vidí,
jeho díla jsou plná slávy Hospodinovy.

Ani svatým Páně to není dáno
vyprávět všechny své divy,
kterou Pán všemohoucí ustanovil
aby vesmír stál pevně ve své slávě.

Hledá propast a srdce,
a proniknout do všech jejich tajemství.
Nejvyšší zná veškerou vědu
a pozorovat znamení času,
oznamování věcí minulých i budoucích
a odhalování stop těch skrytých.

Žádná myšlenka mu neunikne,
není před ním skryto ani slovo.
Uspořádal divy své moudrosti,
on jediný je navždy a navždy:
nic se k němu nepřidává a nic se z něj neubírá,
nepotřebuje žádného poradce.
Jak krásná jsou všechna jeho díla!

A sotva lze pozorovat jiskru.
Všechny tyto věci mají život a zůstanou navždy
pro všechny potřeby a všichni ho poslouchají.
Všechny věci jsou dvě po dvou, proti sobě,
neudělal nic neúplného.
Jedno potvrzuje přednosti druhého:
kdo se spokojí s rozjímáním o jeho slávě?

Boží slovo.

Responzorský žalm
Od Ps 32 (33)

A. Slovem Páně byla učiněna nebesa.

Chvalte Pána lyrou,
s desetistrunnou harfou, která mu zpívala.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
umně hrát na citharu a oslavovat. R.

Protože slovo Páně je přímé
a každé jeho dílo je věrné.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Slovem Páně byla učiněna nebesa,
z dechu jeho úst každý jejich zástup.
Jako v kůži sbírá mořské vody,
uzavírá propast v rezervách. R.

Bojte se Hospodina celá země,
ať se před ním třesou obyvatelé světa,
protože mluvil a všechno bylo stvořeno,
přikázal a vše bylo splněno. R.

Aklamace evangelia

Aleluja, aleluja.

Já jsem světlo světa, praví Hospodin:
kdo mě následuje, bude mít světlo života. (Jan 8:12)

Aleluja.

Dnešní evangelium

Rabbi, nech mě ještě vidět!

Gesù guarisce Bartimeo: La Parola del 1 giugno 2023
Gesù guarisce Bartimeo

Z evangelia podle Marka
Mk 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Slovo Páně.

St. John Cassian (asi 360–435)

zakladatel kláštera v Marseille

Modlitba, kap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

Modlitba za všechny situace

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la fiducia d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la voce dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal demonio, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra gioia; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

SLOVA SVATÉHO OTCE

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

Tyto vlažné modlitby, které ničemu nepomáhají... A pak: je moje modlitba „podstatná“, obnažuje srdce před Pánem? Přinesu mu příběh a tváře svého života? Nebo je chudokrevná, povrchní, složená z rituálů bez lásky a bezcitnosti? (Angelus, 24. října 2021)

Vangelo del giorno
Evangelium dne
Slovo z 1. června 2023
Loading
/

Darujte svých 5x1000 našemu sdružení
Nic vás to nestojí, pro nás to má velkou cenu!
Pomozte nám pomoci malým onkologickým pacientům
píšete:93118920615

Poslední články

pecore e capre
21 Aprile 2024
La Parola del 21 aprile 2024
kitten, cat, pet, gattino, gatto
20. dubna 2024
Il gatto senza gli stivali
pregare il Rosario
20. dubna 2024
Vyberte si modlitbu
libro del Vangelo
20. dubna 2024
Slovo z 20. dubna 2024
rana, animale, frog
19. dubna 2024
Širokoúhlá žába

Připravované akce

×