קרא והאזין למילה של 1 ביוני 2023

יום חמישי בשבוע השמיני של החגים בזמן רגיל

קריאה ראשונה

Della gloria del ג'ֶנטֶלמֶן sono piene le sue opere.

מתוך ספר סירח
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

אזכור עתה את מעשי ה'
ואתאר את מה שראיתי.

בדברי ה' עומדים מעשיו,
ומשפטו נעשה על פי רצונו.
Il שמש che risplende vede tutto,
מעשיו מלאים בכבוד ה'.

Neppure ai קדושים del Signore è dato
לספר את כל נפלאותיו,
che האדון, l’Onnipotente, ha stabilito
כדי שהיקום יעמוד איתן בתפארתו.

Egli scruta l’abisso e il לֵב,
ולחדור לכל סודותיהם.
העליון יודע את כל המדע
והתבונן בסימני הזמן,
להכריז על דברים בעבר ובעתיד
וחושפים את עקבותיהם של הנסתרים.

שום מחשבה לא בורחת ממנו,
אפילו מילה לא נסתרת ממנו.
הוא סידר את נפלאות חכמתו לפי סדר,
הוא לבדו לנצח נצחים:
לא מוסיפים לו כלום ושום דבר לא נלקח ממנו,
הוא לא צריך יועץ.
כמה מקסימות כל היצירות שלו!

ובקושי ניתן להבחין בניצוץ.
Tutte queste cose hanno חַיִים e resteranno per sempre
לכל הצרכים, וכולם מצייתים לו.
כל הדברים שניים-שניים, זה מול זה,
הוא לא עשה שום דבר לא שלם.
האחד מאשר את היתרונות של השני:
מי יסתפק בהתבוננות בתהילתו?

מילה של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך פס' 32 (33)

א על ידי דבר ה' נעשו השמים.

הלל את ה' עם הליירה,
עם נבל עשרה מיתרים שמושר לו.
שירו לה' שיר חדש,
לנגן באומנות את הסיטרה ולשבח. ר.

Perché retta è המילה del Signore
וכל מלאכתו נאמנה.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

בדבר ה' נעשו השמים,
מנשמת פיו כל צבא מהם.
Come in un otre raccoglie le acque del יָם,
סוגר את התהום במילואים. ר.

ירא את ה' כל הארץ,
tremino davanti a lui gli abitanti del עוֹלָם,
כי הוא דיבר והכל נברא,
הוא ציווה והכל הושג. ר.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

אני אור העולם, אומר ה':
מי שהולך אחריי יזכה לאור החיים. (יוחנן ח:12)

אלואיה.

הבשורה של היום

הרב, תן לי לראות שוב!

ישוע מרפא את ברטימאוס: המילה של 1 ביוני 2023
יֵשׁוּעַ מרפא את ברטימאוס

מ ה בְּשׂוֹרָה secondo Marco
מק 10.46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi תלמידים e a molta קָהָל, il בֵּן di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua טבעת נישואים ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

דבר ה'.

סנט ג'ון קסיאן (בערך 360-435)

מייסד המנזר במרסיי

שם תְפִלָה, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

תפילה לכל המצבים

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la אמון d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la קוֹל dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal שֵׁד, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra שִׂמְחָה; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

דברי האב הקדוש

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

התפילות הפושרות הללו, שאינן עוזרות לכלום... ואז: האם תפילתי היא "מהותית", האם היא חושפת את הלב לפני ה'? האם אני מביא לו את הסיפור והפנים של חיי? או שזה אנמי, שטחי, עשוי מטקסים חסרי אהבה וחסרי לב? (אנג'לוס, 24 באוקטובר 2021)

הבשורה של היום
הבשורה של היום
המילה של 1 ביוני, 2023
המילה של 1 ביוני, 2023 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה