קרא והאזין למילה של 29 במאי 2023

מריה הקדושה, אם הכנסייה, זיכרון

קריאה ראשונה

אמא של כל החיים.

מתוך ספר בראשית
3.9-15.20 בינואר

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del פרי dell’albero,] il ג'ֶנטֶלמֶן אלוהים lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua קוֹל nel גן: ho avuto פַּחַד, perché sono nudo, e mi sono nascosto».

Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non לאכול?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato».

האדון Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente:
"בגלל שעשית את זה,
ארור אתה בין כל הבקר
ומכל חיות הבר!

על הבטן תלך
ועפר תאכל
per tutti i giorni della tua חַיִים.

אשים איבה בינך ובין האשה,
בין השושלת שלך לשושלתו:
questa ti schiaccerà la testa
ואתה תכה בעקב שלה."

L’uomo chiamò sua אשה Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.

מִלָה של אלוהים.

תהילים תשובה


מתוך תהילים 86 (87)

R. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

Sui monti קדושים egli l’ha fondata;
ה' אוהב את שערי ציון
יותר מכל בתי יעקב. ר.
 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
על ציון ייאמר: "האחד והשני נולדו בה
והוא, העליון, שומר אותו איתן.' ר.
 
ה' ירשום בספר העמים:
"הוא נולד שם."
ובריקוד הם ישירו:
"כל המעיינות שלי בך". ר.
 

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

בתולה המבורכת, אשר ילדה את ה';
beata Madre della Chiesa che fai ardere in noi
הרוח שלך בֵּן יֵשׁוּעַ המשיח.

אלואיה.

הבשורה של היום

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

המילה של 29 במאי 2023
דבר ה-29 במאי 2023 4

מ ה בְּשׂוֹרָה secondo ג'ון
יוחנן 19:25-34

In quel tempo, stavano presso la לַחֲצוֹת di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, מרי madre di Clèopa e Maria di Màgdala.

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.

Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!».

ובהרכין ראשו הושיע את הרוח.

Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il יום שבת – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già מת, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì דָם e acqua.

דבר ה'.

מסל רומאי

Prefazio della messa in onore della מריה הבתולה, Madre della Chiesa (Messale Romano, edizione 2020)

מרי, דוגמנית ואם הכנסייה

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere תודה sempre e in ogni luogo a te, Signore, אַבָּא קָדוֹשׁ, Dio onnipotente ed eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella festa della beata Vergine Maria.

All’annuncio dell’angelo accolse nel לֵב immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo verginale. Divenendo Madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa.

Ai piedi della croce, per il testamento d’amore del tuo Figlio, accolse come יְלָדִים tutti gli uomini, generati dalla מוות di Cristo per una vita che non avrà mai סוֹף. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla תְפִלָה degli שליחים nell’attesa dello Spirito Santo.

Assunta alla gloria del שָׁמַיִם, accompagna con materno אהבה la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore.

דברי האב הקדוש

Dio non ha fatto a meno della Madre: a maggior ragione ne abbiamo bisogno noi.

Gesù stesso ce l’ha data, non in un momento qualsiasi, ma dalla croce: «Ecco tua madre!» (Gv 19,27) ha detto al discepolo, ad ogni discepolo.

שם מדונה non è un optional: va accolta nella vita.

È la Regina della שָׁלוֹם, che vince il רַע e conduce sulle vie del bene, che riporta l’unità tra i figli, che educa alla compassione.

קח אותנו יד, Maria. Aggrappati a te supereremo i tornanti più angusti della storia.

Portaci per mano a riscoprire i legami che ci uniscono. Radunaci insieme sotto il tuo manto, nella tenerezza dell’amore vero, dove si ricostituisce la מִשׁפָּחָה umana. (דְרָשָׁה nella Messa nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, 1 gennaio 2019)

הבשורה של היום
הבשורה של היום
המילה של 29 במאי 2023
המילה של 29 במאי 2023 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

spazio
Preghierina del 29 settembre 2023
29 בספטמבר 2023
Eugenio accarezza Remigio
Con un sì t’impicci e con un no ti spicci!
29 בספטמבר 2023
fantastici 4 a Pizzo Calabro
מכתב לאלוהים
29 בספטמבר 2023
ישו ותלמידים
המילה של 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023
אור שנכנס מהאבן
תפילת 28 בספטמבר 2023
28 בספטמבר 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם