Tempo di lettura: 6 minuti

קרא והאזין למילה של 10 באפריל, 2023

יום שני בתוך האוקטבה של חג הפסחא

קריאה ראשונה

Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.

מתוך מעשי השליחים
מעשי השליחים ב': 14.22-33

[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così:
«Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole: Gesù di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene -, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso.

Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
Dice infatti Davide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.

מסיבה זו שמח ליבי ולשוני שמחה וגם בשרי ינוח בתקווה, כי לא תנטוש את חיי בגיהנום וגם לא תאפשר לקדוש ברוך הוא לסבול משחיתות. הכרת לי את דרכי החיים, תמלא אותי בשמחה בנוכחותך".

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli ìnferi, né la sua carne subì la corruzione.

Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire».

Parola di Dio.

תהילים תשובה

מתוך תהילים ט"ו (טז)

R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
אמרתי לה': "אתה אדוני,
רק בך טוב לי".
ה' הוא נחלתי וכוסי:
בידיים שלך החיים שלי. ר.

אני מברך את ה' אשר נתן לי עצה;
אפילו בלילה מוחי מורה לי.
אני תמיד שם את ה' לפני,
תעמוד על ימין שלי, אני לא אוכל לקרטע. ר.

על כך הלב שלי שמח
ונפשי שמחה;
אפילו הגוף שלי נח בטוח,
כי אתה לא תנטוש את חיי בגיהנום,
ולא תיתן לנאמן שלך לראות את הבור. ר.

אתה תראה לי את דרך החיים,
שמחה מלאה בנוכחותך,
מתיקות אינסופית לימינך. ר.

סדר פעולות
אופציונלי [ראה חג הפסחא]

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

זה היום שעשה ה':
הבה נשמח ונשמח. (תהלים 117,24)

הללויה, הללויה.

Il Vangelo del 10 aprile 2023

לכו ואמרו לאחיי ללכת לגליל: שם יראו אותי.

מהבשורה על פי מתי
הר 28,8-15

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».

Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».

Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto.

Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”.

ואם יגיע הענין אי פעם לאוזני המושל, נשכנע אותו ונפטר אותך מכל דאגה'. הם לקחו את הכסף ועשו לפי ההנחיות שקיבלו. כך התפשט החשבון הזה בקרב היהודים עד היום.

דבר ה'.

קיריל הקדוש מירושלים (313-350)

vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa

כנסיית טבילה מס' 14,1-2 (trad. cb© evangelizo)

"לִשְׂמוֹחַ!"

“Rallegrati Gerusalemme, esultate quanti amate” (Is 66,10) Gesù, poiché è risorto.

Rallegratevi voi tutti che eravate nel dolore, (…) poiché colui che ha subito violenza, a sua volta è risorto. Come il ricordo della croce rattristava la nostra assemblea, altrettanto invece sia la nostra gioia la buona notizia della risurrezione.

Si tramuti in gioia la tristezza, i lamenti in allegria e gioia e allegria riempiano la nostra bocca in onore di colui che dopo la risurrezione ha detto: “Rallegratevi!”.

So infatti quale era i giorni scorsi il dolore degli amici di Cristo, quando non si diceva più nulla della sua morte e sepoltura e non si era proclamata la buona notizia della risurrezione: il vostro spirito sospeso attendeva l’agognata notizia.

E’ risorto, il morto, colui che è “libero fra i morti” (Sal 88,6) e liberatore dei morti, l’uomo che senza lamenti aveva tenuto la disonorevole corona di spine, quest’uomo, risorto, tiene la corona della vittoria sulla morte.

נו! כפי שהעידנו על צלבו, אנו מאשרים גם את תחיית המתים בהוכחות: השליח למעשה מאשר עבורנו: "נקבר וקם ביום השלישי על פי הכתובים" (קודש א' ט"ו, ד).

דברי האב הקדוש

Il Signore ci precede, ci precede sempre.

È bello sapere che cammina davanti a noi, che ha visitato la nostra vita e la nostra morte per precederci in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e per i suoi discepoli richiamava la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro. Gesù desidera che portiamo la speranza lì, nella vita di ogni giorno.

Ma la Galilea per i discepoli era pure il luogo dei ricordi, soprattutto della prima chiamata. Ritornare in Galilea è ricordarsi di essere stati amati e chiamati da Dio.

Ognuno di noi ha la propria Galilea. […] Ma c’è di più. […]la Galilea era il luogo più distante dalla sacralità della Città santa. Era una zona popolata da genti diverse che praticavano vari culti: era la «Galilea delle genti» (Mt 4,15). Gesù invia lì, chiede di ripartire da lì.

מה זה אומר לנו? שההודעה על התקווה לא צריכה להיות מוגבלת למחוזות הקדושים שלנו, אלא צריכה להיות מובאת לכולם. (דְרָשָׁה משמרת חג הפסחא, 11 באפריל 2020)

Il Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 10 באפריל, 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 10 aprile 2023 7
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

לקרוא: