เรื่อง

คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ชุดคำอธิษฐานเพื่อช่วยให้เราสรรเสริญพระเจ้า

Eugenio e Francesca avanti al mosaico della Madonna al Gemelli

หนังสือมอบอำนาจให้มารีย์

อ่านพระราชบัญญัติมอบอำนาจให้พระนางมารีย์สิ้นเดือนนี้...
อ่านอีกครั้ง
Maria ed Elisabetta

ความงดงาม

อ่านและฟังคำอธิษฐานของ “Magnificat” สรุปภาษาอิตาลีลาตินคำอธิบายเกี่ยวกับ MagnificatUn...
อ่านอีกครั้ง
1 2 3
×