Paksa

Mga panalangin

Mga panalangin

Isang koleksyon ng mga panalangin upang tulungan tayong magpuri sa Panginoon

Assunzione della Beata Vergine Maria

Aba Ginoong Maria

Preghiamo: Ave o Maria SommarioItalianoLatinoPreghiamo insieme Italiano Ave, o Maria,...
Basahin muli
il creato

naniniwala ako

Credo: Simbolo degli Apostoli SommarioLeggiamo insieme il CredoAscoltiamo insieme Leggiamo...
Basahin muli
Eugenio e Francesca avanti al mosaico della Madonna al Gemelli

Act of entrustment kay Maria

Basahin ang Act of entrustment kay Maria sa katapusan ng buwan...
Basahin muli
Maria ed Elisabetta

Magnificat

Basahin at pakinggan ang panalangin ng "Magnificat" SummaryItalianLatinKomentaryo sa MagnificatUn...
Basahin muli
angelo di Dio che sei ilmio custode

Anghel ng Diyos

Preghiamo insieme: Angelo di Dio SommarioLeggiamo insiemeAscoltiamo insieme Leggiamo insieme...
Basahin muli
Gesù il discorso della montagna

Ama Namin

Basahin at pakinggan ang panalangin ng "Ama Namin" SommarioItalianoLatinoEscoltazione...
Basahin muli

Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary

Basahin ang buong teksto ng Act of Consecration to the Immaculate Heart...
Basahin muli
1 2 3
×