เรื่อง

คำพูดของวัน

คำพูดของวัน

ทุกเช้าเรานำเสนอ ข่าวประเสริฐของวันนี้พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้แก่ บทอ่าน การทำสมาธิ และพระวจนะอันอัศจรรย์ของหลวงพ่อ

Gesù parla a Nicodemo

พระคำวันที่ 10 เมษายน 2024

อ่านและฟังพระกิตติคุณและพระวจนะฉบับที่ 10...
อ่านอีกครั้ง
Spirito Santo

พระคำวันที่ 9 เมษายน 2024

อ่านและฟังพระกิตติคุณและพระวจนะวันที่ 9...
อ่านอีกครั้ง
1 2 3 ... 176
×