Tempo di lettura: 7 minuti

קרא והאזין למילה של 13 באפריל, 2023

יום חמישי בתוך האוקטבה של חג הפסחא

קריאה ראשונה

Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti.

מתוך מעשי השליחים
מעשי השליחים ג':11-26

באותם ימים, בזמן שהנכה הנרפא אחז בפטרוס ויוחנן, כל האנשים, בצד עצמם בתדהמה, רצו לעברם באכסדרה המכונה שלמה.

כשראה זאת, אמר פטרוס לעם: "בני ישראל, מדוע אתם מתפלאים על כך ומדוע אתם ממשיכים להביט בנו כאילו בכוחנו או בחסידותנו גרמנו לאיש הזה ללכת?

Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino.

Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi.

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù.

Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall’antichità. Mosè infatti disse: “Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà.

ויהי: מי שלא ישמע לנביא ההוא, יעקר מקרב העם". וְכָל הַנְּבִיאִים, שֶׁהִתְחִיל בִּשְׁמוּאֵל וְהַאֲשֶׁר דִּבְרוּ אַחֲרֵיהֶם, הִקְרִיזוּ גַּם הַיָּמִים הָאֵלֶּה.

Voi siete i figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: “Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra”. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l’ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità».

החרב של אלוהים.

תהילים תשובה

מתוך פס' 8

ר' ה', אדוננו, מה נפלא שמך בכל הארץ!
אוֹ:
ר' הללויה, הללויה, הללויה.

ה', אדוננו,
מה נפלא שמך בכל הארץ!
מה זה אדם שאתה זוכר אותו,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? R.

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
הכתרת אותו בתפארת וכבוד.
נתת לו כוח על מעשי ידיך,
הנחת הכל מתחת לרגליו. ר.

כל העדרים והעדרים,
וגם חיות השדה,
ציפורי השמים ודגי הים,
כל יצור שנוסע בדרכי הים. ר.

סדר פעולות
אופציונלי [ראה חג הפסחא]

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

זה היום שעשה ה':
הבה נשמח ונשמח. (תהלים 117,24)

אלואיה.
 

בְּשׂוֹרָה

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.

La Parola del 13 aprile 2023
La Parola del 13 aprile 2023 7

מהבשורה על פי לוקס
לוקס כ"ד:35-48

באותה תקופה, [שני התלמידים שחזרו מאמאוס] סיפרו מה קרה בדרך וכיצד זיהו זאת בשבירת הלחם.

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «שלום לך!». נסערים ומלאי פחד, הם חשבו שראו רוח רפאים.

אבל אמר להם: למה אתם מוטרדים ומדוע מתעוררים ספקות בלבכם? תסתכל על הידיים והרגליים שלי: זה באמת אני! גע בי וראה; לרוח רפאים אין בשר ועצמות, כפי שאתה רואה שיש לי'. באמרו זאת, הראה להם את ידיו ורגליו.

אבל כיוון שעדיין לא האמינו משמחה ונדהמו, אמר: "יש לך מה לאכול כאן?" הציעו לו מנת דג צלוי; הוא לקח אותו ואכל אותו לפניהם.

אחר כך אמר: "אלה הדברים שדיברתי אליך כשעוד הייתי איתך: צריך להתקיים כל מה שכתוב עלי בתורת משה, בנביאים ובתהלים".

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

דבר ה'.

קולומבה מרמיון המבורכת (1858-1923)

רֹאשׁ מִנזָר

תפילה נזירית (תרגום cb© evangelizo)

"אז פתח את דעתם להבין את הכתובים" (לכס כ"ד:45)

Dove troveremo le parole di Gesù, quelle parole che debbono essere per noi “sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14)?

Prima di tutto nel Vangelo. Lì noi ascoltiamo Gesù stesso, Verbo incarnato; lo vediamo rivelare l’ineffabile in parole umane, tradurre l’invisibile in gesti comprensibili per il nostro spirito limitato; dobbiamo solo aprire gli occhi, disporre il cuore, per conoscere la verità e gioirne. (…) Siccome “Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8), lui stesso lo rivela fin dall’Antico Testamento.

Non ha detto che Mosè ha parlato della sua persona? Non ha forse rivelato spesso le profezie che lo riguardano? E i Salmi non parlano abbondantemente di lui al punto di essere, secondo la bella espressione di Bossuet, ” un Vangelo di Gesù Cristo in canti, diletto, azioni di grazia, pii desideri? (Élévations sur les mystères, Xe sem., 3e élév.)

E’ dunque tutto il tesoro delle Scritture che ci rivela Cristo; in ogni loro pagina leggiamo il suo nome. Quelle pagine sono piene di lui, della sua persona, della sua perfezione, dei suoi gesti; ognuna ci ridice il suo incomparabile amore, la sua bontà senza limiti, la sua infinita misericordia, la sua sapienza ineffabile; ci svelano le insondabili ricchezze del mistero della sua vita e del suo dolore, ci raccontano il supremo trionfo della sua gloria. (…)

Ma perché la sua parola sia in noi “viva ed efficace”, tocchi realmente l’anima, e diventi veramente sorgente di contemplazione e principio di vita, occorre che l’accogliamo con fede e umiltà, e con sincero desiderio di conoscere Cristo e di unirci a lui per camminare sulle sue tracce.

הידע האינטימי והמעמיק, התפיסה העל-טבעית והפורייה של משמעות האותיות הקדושות היא מתנת הרוח, מתנה כה יקרה שאדוננו עצמו, חוכמה נצחית, מסר לשליחים באחת מהופעותיו האחרונות (ל. 24,45).

דברי האב הקדוש

יש פרט כאן, בתיאור הזה.

הבשורה אומרת שהשליחים "מרוב שמחה הם עדיין לא האמינו".

Era tale la gioia che avevano che non potevano credere che quella cosa fosse vera. E un secondo particolare: erano stupefatti, stupiti; stupiti perché l’incontro con Dio ti porta sempre allo stupore: va oltre l’entusiasmo, oltre la gioia, è un’altra esperienza.

ואלה היו משמחים, אבל שמחה שגרמה להם לחשוב: לא, זה לא יכול להיות נכון!...

È lo stupore della presenza di Dio. Non dimenticare questo stato d’animo, che è tanto bello. (…) Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica ci dice che Gesù non è un “fantasma”, ma una Persona viva; che Gesù quando si avvicina a noi ci riempie di gioia, al punto di non credere, e ci lascia stupefatti, con quello stupore che soltanto la presenza di Dio dà, perché Gesù è una Persona viva.

להיות נוצרי זה לא מעל הכל דוקטרינה או אידיאל מוסרי, זה מערכת יחסים חיה איתו, עם האדון הקם: אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו נוגעים בו, ניזונים ממנו, ובשינוי אהבתו, אנחנו מסתכלים, נוגעים בו. ולהאכיל אחרים כאחים ואחיות.

מי יתן ומריה הבתולה תעזור לנו לחיות את חווית החסד הזו. (רגינה קלי, 18 באפריל, 2021)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 13 באפריל, 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 13 aprile 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

כתבות אחרונות

pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024
sunflowers, sunflower field, woman, donna fra i girasole
15 Aprile 2024
Il piccolo girasole coraggioso
bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
14 באפריל, 2024
תפילת 14 באפריל 2024

אירועים קרובים

×