Basahin ang Latin at Italyano na bersyon ng Angelus

Latin

Angelus Domininuntiávit Mariae.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria…

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Luwalhati Patri…(b)
Requiem aeternam…

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.
At cum spiritu tuo.

Umupo sa pangalang Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Adiutorium nostrum sa nomineang Domini.
Qui fecit caelum et terram.

Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, at Filius, at Spiritus Sanctus.

Amen.

Italyano

L'Anghel ng Panginoon portò l’annunzio a Mary.
At siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ave Maria…

Eccomi, sono la serva del Maginoo.
Ang iyong salita ay natupad sa akin.
Ave Maria…

At ang Salita ay naging laman.
At siya ay naparito upang tumira sa gitna natin.
Ave Maria…

Prega per noi, santa Inay ng Diyos.
Dahil tayo ay ginawang karapat-dapat sa mga pangako ng Kristo.

Magdasal tayo.
Infondi nel nostro spirito la Tua biyaya, o Ama; Ikaw, na sa pahayag ng anghel ay nagpahayag sa amin ng pagkakatawang-tao Mo Anak, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Luwalhati sa Ama…(3 beses)
Walang hanggang pahinga...

Apostolic o papal blessing

Sumainyo ang Panginoon.
At sa iyong espiritu.

Sia benedetto il pangalan del Signore.
Ngayon at magpakailanman.

Ang aming tulong ay nasa pangalan ng Panginoon.
Egli ha fatto langit at terra.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre, e Figlio, e Spirito Santo.

Amen.


Ano ang Angelus

Ang Angelus è una panalangin recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus.

Ang pangalanAngelusnagmula sa unang taludtod ng panalangin -Angelus Domini nuntiavit Mariae –na binubuo ng maikling pagbasa ng tatlong simpleng teksto na nakatuon sa Pagkakatawang-tao ni Hesus Cristo e la recita di tre Ave Maria.

Questa preghiera è recitata dal Tatay a Piazza San Peter a mezzogiorno la Linggo e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontiff nagbibigay din siya ng maikling talumpati na hango sa mga Pagbasa ng araw. Kasunod ang pagbati sa mga pilgrim.

Dalla Pasko ng Pagkabuhay fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, sa dulo kung saan ang Gloria ay binibigkas ng tatlong beses.

pinagmulan © Balita sa Vatican – Dicasterium pro Communicatione

Angelus
angelus 2

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto 2023 – 22.13 by Remigius Robert

NakaraangSusunod na post
Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento

Pinakabagong mga post

Gesù parla ai discepoli
La Parola del 30 settembre 2023
30 Settembre 2023
spazio
Preghierina del 29 settembre 2023
Setyembre 29, 2023
Hinaplos ni Eugenio si Remigio
Sa pamamagitan ng isang oo makakahadlang ka at sa isang hindi makakaalis ka sa daan!
Setyembre 29, 2023
fantastic 4 sa Pizzo Calabro
Sulat sa Diyos
Setyembre 29, 2023
Hesus at mga alagad
Ang Salita ng Setyembre 29, 2023
Setyembre 29, 2023

Newsletter

Advertising

Advertising