علامة

شعر

شِعر

مجموعة من أجمل القصائد وأكثرها إثارة، لتنمية شغفنا بالقراءة.

“Solo la poesia ispira poesia.” – Ralph Waldo Emerson

madre e figlio

توسل والدتي

Leggiamo ed ascoltiamo la poesia “Supplica a mia madre” di...
اقرأ المزيد
moscerini al tramonto in un campo fiorito

Un’armonia mi suona nelle vene

Leggiamo ed ascoltiamo la poesia “Un’armonia mi suona nelle vene”...
اقرأ المزيد
Francesca alla diga di Occhito

عالمي أبانا

Leggiamo ed ascoltiamo il “Padre Nostro universale” Vi proponiamo questo...
اقرأ المزيد
woman, drinking, coffee, donna di colore beve un caffè

Uno sguardo

Leggi e ascolta la poesia “uno sguardo” di Walt Whitman...
اقرأ المزيد
bambino colora alla finestra

أنا أصلي

Leggi ed ascolta la toccante poesia “io sono originale” di...
اقرأ المزيد
1 2 3 19
×