Walang kapayapaan! Bakit tayo napakahilig sa discord

Komento sa Ebanghelyo ng Linggo 28 Mayo 2023

Linggo ng Pentecostes - Taon A

Gawa 2,1-11 Ps 103 1Cor 12,3-7.12-13 Jn 20,19-23

Ang multiplicity, kung wala itong pagkakaisa ng pagkakaisa, ang pinagmulan ng mga pagkakabaha-bahagi at pag-aaway

San Agustin,talumpati272/B, 2
Kapayapaan, Walang kapayapaan! Komento sa Ebanghelyo ng Linggo 28 Mayo 2023
Walang kapayapaan! 4

Ang killjoy discord

Ang Discord ay isang cipher ng pagkakaroon ng tao. Tayo ay inaakay upang hatiin ang ating mga sarili, upang gawin ang bawat isa digmaan, para tumingin sa amin ng walang tiwala. Kami ay aktibong nag-aambag sa pagbuo ng isang mundo ng kasamaan.

Lo avevano capito anche gli antichi greci che avevano immaginato una dea specificamente dedita alla discordia.

Si tratta di Eris che Omero definisce “signora del dolore”. Eris è particolarmente attiva durante le guerre, accanto al fratello Ares, con lo scopo di rendere combattivi i cuori dei soldati in guerra.

Isa sa mga sikat na episode na nakikita siya bayani ito ang nangyari sa piging para sa kasal nina Peleus at Thetis, kung saan hindi inanyayahan si Eris (namin lahat ay nais na maiwasan ang hindi pagkakasundo sa mga sandali ng pagdiriwang). Upang maghiganti, si Eris ay naghagis ng mansanas sa mga panauhin kung saan ito nakasulat "sa pinakamaganda”.

Da qui la lite tra Era, Afrodite e Atena per contendersi il titolo onorifico.

Mula sa isang maliit na alitan, tulad nito, ang mga mapanganib na kahihinatnan ay maaaring lumitaw: sa katunayan, mula sa pag-aaway na iyon ay hahantong tayo sa Digmaang Trojan!

Nagsisimula sa pagmamataas

Ang pagtatalo at pagkakahati, tulad ng nangyari sa Babel (cf. Gen 11:1-9), kung saan hindi na natin naiintindihan ang isa't isa, ay ang tanda ng kawalan ng Espiritu. Ang dibisyon ay nasa pagitan natin, ngunit maraming beses din ito sa loob natin, kapag ang magkasalungat na tinig ay gumagalaw at nagpupumilit sa loob natin. Puso.

Di solito l’origine della divisione è la superbia, la pretesa di sembrare migliori degli altri: le tre dee greche si contendono un titolo persino illusorio.

Andiamo spesso dietro a gratificazioni che non esistono, si chiamano infatti vanità, cose vuote e inconsistenti, che però muovono il nostro animo a schierarsi a battaglia.

Kapag inaangkin natin na tayo ang una o pinakamagaling, ang isa ay nagiging kalaban para talunin: Eris, discord, ginagawang pangahas ang ating puso, binubulag ang ating paningin, pinipigilan tayong makita kung sino ang nasa harapan natin, gusto lang nating alisin ang iba sa ilusyon na sa ganitong paraan ay magkakaroon tayo ng karapat-dapat na espasyo. Ang isa pa sa kanyang presensya ay nagbabalik sa atin ng imahe ng ating pagkatalo at ating limitasyon.

Lumikha ng mga kondisyon

Kabalintunaan, bagama't ito ang karaniwang kalagayan ng puso ng tao, lahat tayo ay mabilis na nakikilala na hindi natin nais na mamuhay sa pagkakahati-hati, ngunit pinaninindigan natin na nais natin ang pagkakaisa, kapayapaan at katahimikan.

Ang teksto ngMga Gawa ng mga Apostoldinadala ang ating pansin sa mga kundisyong iyon na nagpapahintulot na matanggap ang komunyon bilang tanda ng Espiritu.

Prima di tutto ci viene detto che i discepoli si trovavano nello stesso luogo (cf At 2,1): non sono dispersi, non stanno lavorando ciascuno per se stesso, ma si ritrovano, forse per condividere coraggiosamente quello che stanno vivendo.

Hindi nila ipinagtatanggol ang kanilang sarili at hindi naghihiwalay. Ang pananatili sa iisang lugar ay nangangahulugan ng pagtigil sa pakikipagdigma laban sa isa't isa, sabay na manirahan sa kung ano ang ating minamahal. Nasa iisang proyekto sila, sa iisang hangarin, sa iisang panaginip.

Ibahagi

L’immagine dello Spirito descritta in questo testo è quella di uno stesso fuoco che si divide, una stessa sorgente, da cui ciascuno riceve.

Ang Espiritu ay kung saan natin ninanais ibahagi, kung saan walang nag-iisa, kung saan nakikilala natin ang isa't isa mga bata ng isa sa kanyang sarili ama, dove mettiamo insieme quello che abbiamo, le nostre risorse, le nostre conoscenze, i nostri doni.

Ang pagsasama-sama at pagbabahagi ay isang matapang na pagkilos at sa kadahilanang ito ay hindi gaanong madalas. Karaniwan nating hinahanap ang ating sariling kapakanan.

Upang makipag-usap

Ang epekto ng Espiritu ay ang Komunyon dahil ang mga alagad ay nagagawang maunawaan ang kanilang mga sarili kahit na nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Hindi nagkataonpara makipag-usapAtKomunyonmay parehong ugat:cummunus, pagsama-samahin amunus, na parehong regalo at responsibilidad.

Il segno della comunione è il successo della comunicazione: parliamo la stessa lingua, cioè riusciamo a capirci, perché abbiamo nel cuore lo stesso desiderio.

Quando la comunione si spezza, non ci si capisce più, si diventa estranei.

Kung ating iisipin, ang sumisira sa komunyon ay ang lahat ng hindi nagmumula sa Espiritu: hindi na natin nauunawaan ang isa't isa kapag ang bawat isa ay naghahanap lamang ng kanilang sariling mga dahilan, kapag sinusubukan nating panlilinlang ang iba, kapag nagtatago tayo sa likod ng ating mga pagtatangi.

Pagpapatawad bunga ng Espiritu

Sa kabaligtaran, ang teksto ngEbanghelyo ni Juannagpapaalala sa atin na kung saan meronPag-ibig, gaya ng sinabi ni San Augustine, walang takot (cfMga pagtatapatI,14): kailan Hesus siya ay nasa gitna ng pamayanan at nagbibigay ng Espiritu, ang mga pintuan ng senakulo ay nagsimulang magbukas, tiyak na hindi kaagad, ngunit ito ay simula ng isang paglalakbay.

At ang bunga ng Espiritu, ay nagsasabi sa atin ngEbanghelyo ni Juan, è la capacità di perdonare: lo Spirito è pace.

Se non perdoniamo, tratteniamo presso di noi il male, il rancore, la rabbia. Perdonare vuol dire lasciar andare.

Ito ay isang pagpapalaya hindi lamang para sa pinatawad, kundi pati na rin sa nagpapatawad. Ang Espiritu ay kung saan mayroong kapatawaran.

Ang mailap

Ang espiritu ay tulad ng hangin (At 2,2) e come soffio (Gv 20,22), è inafferrabile. Ne sentiamo gli effetti, ma non possiamo né afferrarlo, né trattenerlo.

Ang Espiritu ay humihip kung saan niya gusto, maaari nating tawagan siya, hintayin siya, lumikha ng mga kondisyon para salubungin siya, ngunit palagi niya tayong ginugulat sa kanyang presensya.

Sa ating buhay maaari tayong pumili kung tatawagin ang presensya ng Espiritu o kung gusto nating ipagpatuloy ang paghahagis ng mansanas sa mga piging ng ibang tao dahil lamang sa hindi tayo imbitado!

Basahin sa loob

  • Ako ba ay isang tao na lumilikha ng komunyon o nagdudulot ng hindi pagkakasundo?
  • Saan ko makikilala ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa akin at sa paligid ko?

Kagandahang-loob © ♥ Padre Gaetano Piccolo SJ

Ang Ebanghelyo ng araw
Il Vangelo del giorno
Walang kapayapaan!
Walang kapayapaan! 2
/
Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento