Oras ng pagbabasa: 8 minuto

Saint Lucia: Birhen at martir (283-304)

Patroness ng Syracuse

Si Lucia ay ipinanganak noong mga taong 283 AD, sa Syracuse, sa isang marangal na pamilyang Kristiyano. Ang ama ni Lucia, na marahil ay tinatawag na Lucio, ay namatay noong siya ay napakabata pa, kaya siya ay pinalaki ng kanyang ina na si Eutichia kung saan niya natutunan ang mga katotohanan ng Kristiyanismo at ang mensahe ng pag-ibig mula kay Jesus. ang unang mga Kristiyano, ang kanilang pagkamartir para sa pag-ibig ni Hesus at, sa gayon ay lumaki, sa kanyang puso, nagpasya siyang italaga ang kanyang sarili sa isang walang hanggang panata ng pagkabirhen.

Si Lucia, na nag-aalala tungkol sa paglala ng sakit na tumama sa kanyang ina, isang pagdurugo na itinuturing na walang lunas, ay nagmungkahi ng paglalakbay sa libingan ng martir na si Saint Agatha, sa Catania, dahil ang katanyagan ng maluwalhating santo ay kumalat sa lahat ng dako salamat sa mga himala na kanyang ginawa. ginanap na pinapatakbo; sa kanyang puso ay natitiyak ni Lucia na ito rin ay makikinabang sa kanyang mahal na ina.

Tinanggap ni Eutichia ang pangaral ni Lucia na puno ng pag-asa kaya't nagpasya silang umalis sa isang pilgrimage upang makarating sa Catania, kung saan dumating sila sa araw ng kapistahan ni San Agatha: 5 Pebrero 301. Sa panahon ng pagdiriwang narinig nila ang sipi mula sa Ebanghelyo ni Mateo tungkol sa kuwento ng babaeng dumanas ng pagdurugo at gumaling sa pamamagitan ng paghipo sa balabal ni Hesus.Si Lucia, naliwanagan, ay iminungkahi sa kanyang ina na hipuin ang libingan ni San Agatha, na kumbinsido sa makapangyarihang pamamagitan ng Santo.

Habang hinihipo ni Eutichia ang libingan, nagpakita si St. Agatha kay Lucia sa isang pangitain at sinabi sa kanya “Lucia, kapatid ko, bakit mo ako tinatanong kung ano ang maaari mong makuha para sa iyong ina? Masdan, ang iyong ina ay gumaling na dahil sa iyong pananampalataya.Sinabi ni Lucia sa kanyang ina: “Sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Agatha, pinagaling ka ni Hesus” at, sa pag-aakalang ito na ang tamang sandali, ipinahayag niya sa kanyang ina ang kanyang intensyon na italaga ang sarili kay Hesus, at nais na ibigay ang kanyang mayamang dote sa kasal sa mga dukha: Pumayag si Eutichia kahit napipilitan.

Isang batang pagano mula sa kanyang lungsod, na umiibig kay Lucia, nabigo sa hindi pag-aasawa, dahil ipinaliwanag sa kanya ni Lucia na itinalaga niya ang kanyang sarili kay Jesus, ay galit na naghiganti, tinuligsa siya, bilang isang tagasunod ni Kristo, sa kakila-kilabot na Romano. prepektong si Paschasius. Si Emperador Diocletian ay naglabas ng isang kautusan na naglaan ng mabangis na panunupil laban sa mga Kristiyano.

Lucia firm bilang isang bato

Lucia fu arrestata e condotta dinanzi al prefetto Pascasio, che le ordinò di fare sacrifici agli dei pagani per rinnegare la propria fede cristiana, ma Lucia oppose un fermo rifiuto.

Napagtanto ni Paschasius na wala siyang makukuha at pagkatapos ay inutusan ang dalaga na dalhin sa pinakamasamang slums ng lungsod upang magamit ang karahasan sa kanya. Hinawakan siya ng mga kawal upang ilayo siya, ngunit, bagama't nakagapos ang kamay at paa at hinila ng 6 na lalaki at 6 na baka, hindi nila siya maigalaw; hindi maipaliwanag na si Lucia ay nanatiling matatag na parang bato.

Naisip ni Paschasius na ang himalang ito ay isang gawa ng mahika at, sa galit, inutusan niya itong tratuhin na parang mangkukulam: pagkatapos ay winisikan siya ng dagta at pitch at sinunog ngunit hindi siya sinunog ng apoy. Sinabi ni Lucia kay Pascasio: “Nanalangin ako sa aking Panginoong Hesukristo upang ang apoy na ito ay hindi makagambala sa akin upang bigyan ang mga mananampalataya ng tapang ng pagkamartir...

Ang galit na galit na si Paschasius ay hinatulan siya ng pagpugot ng ulo. Bago ang pagbitay, hinulaang ni Lucia ang pagkamatay ni Diocletian, na naganap pagkaraan ng ilang taon, at ang pagtatapos ng mga pag-uusig, na natapos noong 313 AD sa utos ni Constantine.

Il seppellimento di Santa Lucia - Caravaggio
Ang paglilibing kay Saint Lucia - Caravaggio

Pinatay at inilibing si Lucia

Si Lucia ay pinatay noong 13 Disyembre 304 at inilibing sa parehong lugar kung saan itinayo ang isang santuwaryo na nakatuon sa kanya noong 313.

Noong 1039, inilipat ng heneral ng Byzantine na si Giorgio Maniace ang katawan ni St. Lucia mula sa Syracuse patungo sa Constantinople, upang alisin siya sa panganib ng pagsalakay ng mga Saracens sa lungsod ng Syracuse.

Noong 1204, sa panahon ng Ika-apat na Krusada, natagpuan ng Doge ng Venice, Enrico Dandolo, ang mga labi ng Santo sa Constantinople, dinala sila sa Venice sa monasteryo ng San Giorgio at noong 1280 ay inilipat sila sa simbahan na nakatuon sa kanya sa Venice.

Ang mga sagradong labi ng santo ng Syracuse ay kakaibang bumalik sa Syracuse sa loob ng 7 araw noong Disyembre 2004 sa okasyon ng ika-17 siglo ng kanyang pagkamartir; ang pagdating at pag-alis ng mga labi ay sinalubong ng isang hindi kapani-paniwalang pulutong ng mga Syracusan na umaasa sa isang tiyak na pagbabalik.

Maraming beses na nailigtas ng St. Lucia ang Syracuse sa mga pinaka-dramatikong sandali nito tulad ng mga taggutom, lindol, digmaan; nakialam din siya sa ibang mga lungsod tulad ng Brescia na, salamat sa kanyang pamamagitan, ay napalaya mula sa isang malubhang taggutom.

Si St. Gregory I the Great (590-604), ay kasama si St. Lucia sa canon ng misa ng Roma. Ang ilang mga quote ay matatagpuan sa "Summa Theologica” ni St. Thomas Aquinas.

Ginagawa ito ni Dante na simbolo ng pagbibigay-liwanag kay Grace at tinukoy ang kanyang sarili bilang kanyang tapat. Itinuring niya itong tagapagtanggol ng paningin at, tulad ng sinabi niya sa "Banquet”, madalas siyang lumingon sa kanya para pagalingin ang mga problema sa mata.

Sinasabi ng tanyag na alamat na ang mga mata ng Santo ay napunit mula sa kanilang mga saksakan, kaya naman inilalarawan ng ilang mga iconographies ang Santo na may tray sa kanyang kamay kung saan nakalagay ang kanyang mga mata.

Ang buhay ni St. Lucia, na kadalasang nangyayari para sa mga santo ng mga unang siglo ng Kristiyanismo, ay pinagsama sa mga maalamat na elemento; ang mga ito ay nagpapatotoo sa napakalaking pagsamba na tinamasa at tinatamasa ng santo sa Italya at sa buong mundo.

Si St. Lucia ay ang Patron Saint ng Syracuse at marami pang ibang mga lungsod sa Italya at sa buong mundo: siya ay itinuturing na tagapagtanggol ng mga mata, ophthalmologist, electrician at stonemason at kadalasang ginagamit sa mga sakit sa mata.

Santa Lucia
San Lucia

pinagmulan © gospeloftheday.org


Ang mga gawa ng pagkamartir, mga tradisyon, mga sikat na kuwento at mga alamat ay nagsasabi sa kuwento nito. Si Lucia ay isinilang sa pagtatapos ng ika-3 siglo sa Syracuse, sa isang mayaman, may mataas na ranggo na pamilya.

Nag-aral sa paraang Kristiyano, bata pa siya nang mawala ang kanyang ama. Pinalaki siya ng kanyang ina na si Eutichia nang may pagmamahal at dedikasyon.

Bata pa rin si Lucia, pinag-iisipan ni Lucia na italaga ang sarili sa Diyos, ngunit pinanatili ang kanyang pagnanasa sa kanyang puso. Hindi pinapansin ang intensyon ng kaniyang anak, si Eutichia, gaya ng nakaugalian noon, ay ipinagkasal siya sa isang binatang may mabuting pamilya ngunit hindi Kristiyano. Hindi isiniwalat ni Lucia na nais niyang ialay ang kanyang pagkabirhen kay Kristo at sa iba't ibang dahilan ay ipinagpaliban ang kasal, nagtitiwala sa panalangin at tulong ng Diyos.

Ang paglalakbay sa Catania at ang pamamagitan ni San Agatha

Corre l’anno 301 quando Lucia e la madre si recano in pellegrinaggio a Catania, al sepolcro di Sant’Agata. Eutichia soffriva di emorragie e, nonostante diverse e dispendiose cure, nulla le era giovato. Alla giovane martire catanese madre e figlia vogliono chiedere la grazia della guarigione.

Ika-5 ng Pebrero nang marating nila ang mga dalisdis ng Etna, ito ay angnamatay natalis di Agata.

Partecipano alla celebrazione eucaristica presso la tomba della santa e “avvenne … che … nell’udire l’episodio evangelico dell’emorroissa, la quale aveva conseguito la guarigione al semplice tocco del lembo della veste del Signore, Lucia, rivoltasi alla madre, le disse: ‘Madre, se presterai fede alle cose che sono state lette crederai anche che Agata, la quale ha patito per Cristo, abbia libero e confidente l’accesso al Suo tribunale.

Tocca dunque fiduciosa il sepolcro di Lei, se vuoi, e sarai risanata’” (Passio di Santa Lucia). Eutichia e Lucia si accostano quindi alla sepoltura di Agata. Lucia prega per la madre e implora per sé di poter dedicare la propria vita a Dio. Assorta e presa da un soave sonno, come rapita in estasi, vede Agata tra gli angeli annunciarle: “Lucia, sorella mia e Vergine del Signore, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi concedere?

La tua fede è stata di grande giovamento a tua madre, essa è già guarita. E come per me è ricolma di grazie la città di Catania, così per te sarà preservata la città di Siracusa, perché il Signore Nostro Gesù Cristo ha gradito che tu abbia serbato illibata la tua verginità”.

Sa sandaling magising si Lucia, sinabi niya sa kanyang ina ang nangyari sa kanya, ipinahayag na gusto niyang isuko ang isang makalupang asawa at humiling na maibenta ang kanyang dote upang mabigyan ng kawanggawa sa mga mahihirap.

Pagkamartir

Deluso e indispettito, il giovane che ambiva alla sua mano la denuncia al prefetto Pascasio accusandola di prestare culto a Cristo e di disobbedire alle norme dell’editto di Diocleziano.

Arrestata e condotta dal prefetto, Lucia, interrogata, rifiuta di sacrificare agli dei e orgogliosa professa la sua fede: “Io sono una serva dell’Eterno Iddio ed Egli ha detto: ‘Quando sarete condotti dinnanzi ai re ed ai principi non vi date pensiero del come o di ciò che dovete dire poiché non sarete voi che parlate ma lo Spirito santo è che parla in voi’”.

Domanda Pascasio: “Oh, dunque, tu credi di avere lo Spirito Santo?”. E Lucia: “L’Apostolo ha detto: ‘I casti sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi’”. Pascasio, per screditarla, comanda allora di condurla al postribolo; Lucia dichiara che non avrebbe ceduto alla concupiscenza della carne e che qualunque violenza avesse subito il suo corpo contro la sua volontà, sarebbe rimasta casta, pura e incontaminata nello spirito e nella mente.

Prodigiosamente inamovibile, i soldati non riescono a sospingerla; legata mani e piedi, nemmeno con i buoi si riesce a trascinarla. Esasperato dallo straordinario evento Pascasio dispone che la giovane venga bruciata.

Ngunit hindi ito nakakaapekto sa apoy. Ang galit na galit na si Pascasio ay nagpasya na patayin siya sa pamamagitan ng espada. Siya ay pinugutan ng ulo noong Disyembre 13, 304.

pinagmulan © Balita sa Vatican – Dicasterium pro Communicatione


Tulungan mo kaming tulungan!

Santa Lucia 3
Sa inyong munting donasyon ay nagdudulot kami ng ngiti sa mga batang pasyente ng kanser

Pinakabagong mga artikulo

pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024
sunflowers, sunflower field, woman, donna fra i girasole
15 Aprile 2024
Il piccolo girasole coraggioso
bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
Abril 14, 2024
Preghierina del 14 aprile 2024

Mga paparating na kaganapan

×