Basahin at pakinggan ang panalangin ng Mayo 15, 2023

Hindi mo matatawag itong kalayaan hangga't hindi ka nanganganib na mahulog.

Daniel Silvestri, Mga Acrobat

Ipinasok ko ang teksto (Jn 15,26-16,4a)

Sa oras na iyon, sabi niya Hesus sa kanyang mga disipulo: «Kapag ang Paraclete ay dumating, na aking ipadadala sa inyo Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi.

Itataboy nila kayo sa mga sinagoga; sa katunayan, darating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalain na siya ay sumasamba Diyos.

At gagawin nila ito, dahil hindi rin nila alam ang Ama né me.

Ngunit sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang pagdating ng panahon ay inyong maalaala, sapagkat sinabi ko na sa inyo."

preghierina del 15 maggio 2023
Panalangin ng Mayo 15, 2023 5

Nai-inspire ako

Maaaring nakakatakot, pagbabago.

Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Hesus viene lo Spirito, e rinasciamo nello Spirito.

Isang Espiritu na maraming pangalan, hininga ng buhay, Taga-aliw... Hesus tinatawag siyang Espiritu ng katotohanan, sabi niya nanggaling Ama, mula sa pinagmulan ngPag-ibig. At sinabi niya na ipinahaharap niya siya, dahil siya ang Katotohanan.

Ngunit ang pagdating sa mundo ay hindi walang sakit: ito ay isang Espiritu na gumagambala sa atin mula sa ating mga posisyon, humihiling sa atin na pumili, patuloy, kung magbibigay ng buhay o kunin ito, kung magmamahal o hindi.

Può far paura perché è uno Spirito che ci espone al rifiuto.

Hesus inihahanda ang kanyang mga alagad para sa pagdurusa na darating sa pag-uusig, sinabi na ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa hindi pagkaalam ngPag-ibig ng Ama, mula sa hindi pagkilala sa isa't isa bilang magkapatid.

Il problema oggi è che rischia di non scandalizzarci neanche più il male.

At naiisip ko ang mga lugar ng kamatayan ko, ang mga taong nanlilibak sa akin, ang mga paninindigang nakita kong bumagsak, ang mga relasyong nagwakas dahil mas naamoy nila ang kamatayan kaysa buhay... Ang katigasan ng ulo na sinubukan ko. upang muling itayo, upang muling pagsamahin ang winasak ng biyaya.

Sa mga pader na naging hindi madaanan, kahit sa akin, sa ngalan ng maling ideya ng Diyos.

Sa kung kailan ko pinigilan ang biyayang ito na dumaan.

Hanggang sa natahimik ako dahil sa takot.

Solo davanti alla Verità posso distinguere il male dal bene.

Inilagay ko ang sarili ko sa mali. Hindi ko lang iniisip kung kailan kinuha ang aking buhay, kundi pati na rin kung kailan ko kinuha ito sa halip na ibigay o tanggapin ito.

Affido queste cadute, queste rovine, e vedo tra i detriti qualcosa di nuovo, è appena un germoglio quello che mi viene affidato.

Questo non è certamente opera mia, ma è lì proprio per me, da offrire.

Libertà è una parola vuota se non riconosco i miei fratelli e se non sono disposta a correre dei rischi per loro.

È davvero possibile rispondere al male con il bene come hai fatto tu?

Amare a perdere, con lo slancio di un salto nel vuoto.

Ano ang masasabi ko tungkol sa iyo kung hindi ito?

Catherine Bruno


Nagmumuni-muni ako sa mga tanong

Anong mga karanasan ng pagtanggi ang maaari mong ipagkatiwala sa Paraclete?

Ano ang pumipigil sa iyo na magsalita ng iyong totoong salita at anong mga panganib ang handa mong gawin?

Ano ang pangalan ng sibol sa iyong harapan?


Panalangin kay Maria

Ibinaling natin ang ating mga panalangin kay Maria para sa buwan ng Mayo

Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa.

Bilang na sa iyong Kalinis-linisang Puso ay inilaan ang simbahan at buong sangkatauhan, kaya't palagi nating ipinagkakatiwala at inilalaan
tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia.

Ikaw na Ina ng Banal na Grasya, kunin mo kaming laging mamuhay sa biyaya ng Diyos e in pace tra noi.

Manatili ka sa amin; tinatanggap ka namin nang buong puso ng mga bata, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell’eternità.

Manatili ka sa amin gaya ng iyong pamumuhay sa bahay nina Zacarias at Elizabeth; kung gaano ka kagalakan sa bahay ng mga asawa ng Cana; bilang ikaw ay isang ina ni Apostol Juan. Dalhin mo kami Hesus Kristo, Via, Verità e Vita.

Ilayo sa amin ang kasalanan at lahat ng kasamaan. Sa bahay na ito maging Ina ng Grasya, Guro at Reyna.

Ibigay sa bawat isa sa atin ang espirituwal at materyal na mga biyayang kailangan natin; lalo na dagdagan ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa.
Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.

Laging kasama namin, sa saya at hirap, at higit sa lahat siguraduhin na balang araw lahat ng miyembro ng pamilyang ito ay kaisa mo sa Langit.

preghierina del 15 maggio 2023
Panalangin ng Mayo 15, 2023 6

Ipanalangin mo kami

Maliit na panalangin
Preghierina
Panalangin ng Mayo 15, 2023
Preghierina del 15 maggio 2023 3
/

Mag-iwan ng komento