tag

Salita ngayon

Salita Ngayon

Salita Ngayon: mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang Salita ng Diyos

Gesù cammina con gli apostoli

La Parola del 27 settembre 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng ika-27...
Basahin muli
Gesù fra la gente

La Parola del 26 settembre 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng ika-26...
Basahin muli
hanukkah, candelabro con candele

La Parola del 25 settembre 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng ika-25...
Basahin muli
vigna, tramonto nella vigna

La Parola del 24 settembre 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng ika-24...
Basahin muli
langit na ipininta ng Diyos

Panalangin ng Setyembre 23, 2023

Leggi e ascolta la preghierina del 23 settembre 2023 SommarioSemi...
Basahin muli
laging lumalago ang mabuti

Ang Salita ng Setyembre 23, 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng ika-23...
Basahin muli
Nagpakita si Jesus sa mga apostol

Ang Salita ng Setyembre 22, 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng 22...
Basahin muli
San Mateo

Ang Salita ng Setyembre 21, 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng 21...
Basahin muli
tumutugtog ng plauta ang mga bata

Ang Salita ng Setyembre 20, 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng 20...
Basahin muli
synagogue, jewish, history, sinagoga

La Parola del 11 settembre 2023

Basahin at pakinggan ang Ebanghelyo at ang Salita ng 11...
Basahin muli
1 2 3 58