Paksa

Mga panalangin

Isang koleksyon ng mga panalangin upang tulungan tayong magpuri sa Panginoon

Eugenio at Francesca sa harap ng mosaic ng Madonna sa Gemelli

Act of entrustment kay Maria

Leggi l’Atto di affidamento a Maria a conclusione del mese...
Basahin muli
Maria ed Elisabetta

Magnificat

Leggi e ascolta la preghiera del “Magnificat” SommarioItalianoLatinoCommento al MagnificatUn...
Basahin muli
Angelo nel cielo

Panalangin ng Abril 24, 2023

Basahin at pakinggan ang aming munting panalangin ng Abril 24, 2023...
Basahin muli
angelo di Dio che sei ilmio custode

Anghel ng Diyos

Sama-sama tayong manalangin: Anghel ng Diyos Anghel ng Diyos, na siyang...
Basahin muli
Gesù il discorso della montagna

Ama Namin

Basahin at pakinggan ang panalangin ng "Ama Namin" SommarioItalianoLatinoEscoltazione...
Basahin muli

Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Leggi il testo integrale dell’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato...
Basahin muli