Basahin at pakinggan ang panalangin ng "Magnificat"

Italyano

Ang aking kaluluwa ay dinadakila ang Panginoon
at ang aking espiritu ay nagagalak Diyosaking Tagapagligtas

dahil tiningnan niya ang kababaang-loob ng kanyang lingkod.
Mula ngayon ang lahat ng henerasyon ay tatawagin akong mapalad.

Ang Makapangyarihan sa lahat ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa akin
at Santo ang kanyang pangalan:

sa henerasyon hanggang sa henerasyon ang kanyang awa
humihiga siya sa mga natatakot sa kanya.

Ipinaliwanag niya ang kapangyarihan ng kanyang braso,
ikinalat niya ang mga palalo sa mga pag-iisip ng kanilang mga puso;

kaniyang ibinagsak ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono,
itinaas niya ang mababa;

binusog niya ng mabubuting bagay ang nagugutom,
pinaalis ang mayayaman na walang dala.

Tinulungan niya ang kanyang lingkod na si Israel,
pag-alala sa kanyang awa,

gaya ng ipinangako niya sa ating mga ninuno,
kay Abraham at sa kanyang mga inapo magpakailanman.

Luwalhati sa Ama at al Anak
at sa Espiritu Santo.

Gaya noong una, at ngayon at palagi
magpakailanman at magpakailanman.

Amen.

Latin

Magnificat 
Anima mea Domini,
et exsultávit spíritus meus


sa Deo salvatore meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.


Ecce enim ex hoc beátam me dicent
lahat ng henerasyon,


quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius,


et misericórdia eius in progénies et progénies
timentibus eum.

Fecit poténtiam sa kanyang sangay,
dispérsit superbos mente cordis sui;


depósuit poténtes de sede
et exaltávit humiles;


esuriéntes implévit bonis
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel puerum suum,
recordátus misericórdiæ,


sicut locútus est ad patres nostras,
Abraham et sémini eius in sæcula.

Glória Patri, at Fílio
et Spiritui Sancto.


Sicut erat in principle, et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum.

Amen.

magnificat
Bumisita si Maria kay Elizabeth

Komentaryo sa Magnificat

In questa meditazione saliamo con Maria “verso la montagna” ed entriamo nella casa di Elisabetta.

Ang Ina ng Diyos siya ay magsasalita sa amin sa unang tao sa kanyang kanta ng papuri na kung saan ay ang Magnificat.

Ngayon ang lahat ng simbahan nagtitipon sa paligid ng kahalili ni Pedro na nagdiriwang ng kanyang ika-50 anibersaryo ng pagkapari at ang awit ng Birhen ay ang panalangin na pinaka-kusang bumangon mula sa puso sa mga sitwasyong tulad nito. Ang pagninilay dito ay ang aming maliit na paraan ng pakikilahok sa anibersaryo na ito kahit ngayon.
Per comprendere il posto e lo scopo che il cantico della Vergine ha nel vangelo di Luca, è necessario premettere qualche cenno sui cantici evangelici in genere.

Ang mga himno na nakakalat sa mga infancy gospels - Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis - ay may tungkuling patula na nagpapaliwanag ng espirituwal na kahulugan ng mga pangyayaring isinalaysay - Annunciation, Visitation, Christmas -, na nagbibigay sa kanila ng anyo ng pagtatapat ng pananampalataya at papuri.


Dahil dito, sila ay isang mahalagang bahagi ng makasaysayang salaysay.

Ang mga ito ay hindi interludes o detached passage, dahil ang bawat makasaysayang kaganapan ay binubuo ng dalawang elemento: ang katotohanan at ang kahulugan ng katotohanan.

I cantici inseriscono già la liturgia nella storia. “La liturgia cristiana – è stato scritto – ha i suoi inizi negli inni della storia dell’infanzia”.

Mayroon tayong, sa madaling salita, sa mga kanta na ito, isang embryo ng liturhiya ng Pasko.

Napagtanto nila ang mahalagang elemento ng liturhiya na maging isang maligaya at paniniwalang pagdiriwang ng kaganapan ng kaligtasan.
Molti problemi rimangono insoluti circa questi cantici, secondo gli studiosi: gli autori reali, le fonti, la struttura interna…

Noi possiamo prescindere, fortunatamente, da tutti questi problemi critici e lasciare che essi continuino a essere studiati con frutto da quelli che si occupano di questo genere di problemi.

Non dobbiamo attendere che siano risolti tutti questi punti oscuri, per poterci già edificare con questi cantici.

Hindi dahil ang mga problemang ito ay hindi mahalaga, ngunit dahil may katiyakan na nag-uugnay sa lahat ng kawalan ng katiyakan: Tinanggap ni Lucas ang mga awit na ito sa kanyang ebanghelyo at sa simbahan tinanggap ang Ebanghelyo ni Lucas sa kanon nito.
Ang mga awit na ito ay “ang salita ng Diyos”, inspirasyon ng Banal na Espiritu.

Ang Magnificat ay kay Maria dahil ang Banal na Espiritu ay "nag-uugnay" nito sa kanya at ito ay ginagawang mas "kaniya" kaysa kung talagang isinulat niya ito sa kanyang sariling kamay!

Infatti a noi non interessa tanto sapere se il Magnificat l’ha composto Maria, quanto sapere se l’ha composto per ispirazione dello Spirito Santo.

Kahit na tayo ay lubos na nakatitiyak na ito ay tuwirang kinatha ni Maria, hindi tayo interesado para dito, ngunit dahil ang Banal na Espiritu ay nagsasalita dito.


Ang kanta ni Mary ay naglalaman ng isang bagong hitsura sa Diyos at tungkol sa mundo; sa unang bahagi, na sumasaklaw sa mga bersikulo 46-50, ang tingin ni Maria ay gumagalaw paitaas Diyos; sa ikalawang bahagi, na yumakap sa natitirang mga talata, ang kanyang tingin ay gumagalaw sa mundo at kasaysayan.


Isang bagong pagtingin sa Diyos


Ang unang paggalaw ng Magnificat ay verso Diyos; Diyos ha il primato assoluto su tutto.

Hindi nagpaliban si Maria sa pagtugon sa pagbati ni Elizabeth; hindi pumapasok sa dialogue sa mga lalaki, ngunit sa Diyos. Kinokolekta niya ang kanyang kaluluwa at isinubsob ito sa walang katapusan na siya Diyos.

Isang karanasan ng ay "naayos" magpakailanman sa Magnificat Diyos senza precedenti e senza paragoni nella storia. È l’esempio più sublime del linguaggio cosiddetto numinoso.

Napagmasdan na ang paglitaw ng banal na katotohanan sa abot-tanaw ng isang nilalang ay kadalasang nagbubunga ng dalawang magkasalungat na damdamin: isa sa takot at isa sa Pag-ibig. Diyos ipinakikita nito ang sarili bilang "ang napakalaking at kamangha-manghang misteryo", napakalaki sa kanyang kamahalan, nakakabighani sa kanyang kabutihan.

Kapag ang liwanag ng Diyos, sa unang pagkakataon, nagningning sa kaluluwa ni Augustine, ipinagtapat niya na “nanginig siya sa Pag-ibig and of terror” at nakipag-ugnayan pa sa kalaunan Diyos sabay "kinilig at napaso" sa kanya.
May makikita tayong katulad sa kanta ni Maria, na ipinahayag sa paraang bibliya, sa pamamagitan ng mga pamagat.

Diyos ay nakikita bilang "Adonai" (na nagsasabi ng higit pa kaysa sa ating "Panginoon" kung saan ito isinalin), bilang "Diyos”, come “Potente” e soprattutto come Qadosh, “Santo”: Santo è il suo nome!

Sa parehong oras, gayunpaman, ito Diyos banal at makapangyarihan, siya ay nakikita, na may walang katapusang pagtitiwala, bilang "aking Tagapagligtas", bilang isang mabait, kaibig-ibig na katotohanan, bilang "kaniya" Diyos, bilang isang Diyos per la creatura.

Ma è soprattutto l’insistenza di Maria sulla misericordia che mette in luce questo aspetto benevolo e “affascinante” della realtà divina.

"Ang kanyang awa ay umaabot mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon": ang mga salitang ito ay nagmumungkahi ng ideya ng isang marilag na ilog na dumadaloy mula sa puso ng Diyos at tumatakbo sa buong kasaysayan ng tao.

Ngayon ang ilog na ito ay dumating sa isang "lock" at restart sa isang mas mataas na antas.

"Naalala niya ang kanyang awa": ang pangako kay Abraham at sa mga Ama ay natupad.
Ang kaalaman ng Diyos nagdudulot ito, sa pamamagitan ng reaksyon at kaibahan, ng isang bagong persepsyon o kaalaman sa sarili at pagkatao, na siyang tunay.

Yung mahawakan lang ako sa harap Diyos, “coram Deo. Sa presensya ng Diyos, la creatura, dunque, conosce finalmente se stessa nella verità.

E così vediamo che avviene anche nel Magnificat.

Pakiramdam ni Mary ay "pinapanood" ni Diyos, siya mismo ang pumapasok sa ganoong hitsura, nakikita niya ang kanyang sarili habang nakikita niya ito Diyos.

At paano niya nakikita ang sarili sa banal na liwanag na ito? Bilang "maliit" ("kababaang-loob" dito ay nangangahulugang tunay na kaliitan at kababaan, hindi ang birtud ng kababaang-loob!) at bilang isang "lingkod".

Parang wala lang Diyos si è degnato di guardare. Maria non attribuisce l’elezione divina alla sua virtù dell’umiltà, ma al favore divino, alla grazia.

Ang mag-isip nang iba (gaya ng ginawa ng ilang sikat na may-akda) ay agad na sirain ang kababaang-loob ni Maria. Ang kababaang-loob ay may napakaespesyal na katayuan: ito ay para sa mga hindi naniniwala na mayroon sila nito; ang mga nag-iisip na mayroon sila ay wala nito.
Mula sa pagkilalang ito sa Diyos, di sé e della verità, si sprigiona la gioia e l’esultanza: “Il mio spirito esulta…”.

Gioia prorompente della verità, gioia per l’agire divino, gioia della lode pura e gratuita.

Kahanga-hangang Maria Diyos para sa kanyang sarili, kahit na pinalaki niya siya para sa kanyang ginawa sa kanya, iyon ay, simula sa kanyang sariling karanasan, tulad ng ginagawa ng lahat ng dakilang panalangin ng Bibliya. Ang kagalakan ni Maria ay kagalakan eschatological para sa tiyak na pagkilos ng Diyos at ito ay ang nilikhang kagalakan ng pakiramdam na ang sarili ay isang nilalang na minamahal ng Lumikha, sa paglilingkod sa Santo, ngPag-ibig, ng kagandahan, ng kawalang-hanggan.

È la pienezza della gioia.

St. Bonaventure, na may direktang karanasan sa pagbabagong epekto ng pagbisita ni Diyos sa kaluluwa, ito ay nagsasalita tungkol sa pagdating ng Banal na Espiritu kay Maria, sa sandali ng Pagpapahayag, bilang isang apoy na nag-aapoy sa kanyang kabuuan.
Sopravvenne in lei – scrive – lo Spirito Santo come fuoco divino che infiammò la sua mente e santificò la sua carne conferendole una perfettissima purità […].

Oh, se tu fossi capace di sentire, in qualche misura, quale e quanto grande fu l’incendio disceso dal cielo, quale refrigerio recato […].

Kung maririnig mo ang masayang awit ng Birhen!
Kahit na ang pinaka-hinihingi at mahigpit na siyentipikong exegesis ay napagtanto na narito tayo ay nahaharap sa mga salitang hindi maintindihan sa normal na paraan ng pagsusuri ng pilolohiko at nagkukumpisal: “Sinumang magbasa ng mga linyang ito ay tinatawag na makibahagi sa kagalakan; tanging ang concelebrating community ng mga mananampalataya sa Kristo at sa kanyang mga tapat ay hanggang sa mga tekstong ito” .

Ito ay isang pagsasalita "sa Espiritu" na hindi mauunawaan maliban sa Espiritu.


Isang bagong pagtingin sa mundo


Ang Magnificat ay binubuo ng dalawang bahagi.

Ang mga pagbabago, sa sipi mula sa una hanggang sa ikalawang bahagi, ay hindi ang paraan ng pagpapahayag o ang tono; mula sa puntong ito ng pananaw, ang kanta ay isang tuluy-tuloy na daloy na hindi nagpapakita ng mga caesuras; nagpapatuloy ang serye ng mga pandiwa sa nakaraan na nagsasalaysay ng kung ano Diyos ginawa niya, o sa halip siya ay "nagsimulang gawin".

Ang mga pagbabago ay ang saklaw lamang ng pagkilos ng Diyos: dalle cose che ha fatto “in lei”, si passa a osservare le cose che ha fatto nel mondo e nella storia.

Isinasaalang-alang namin ang mga epekto ng tiyak na pagpapakita ng Diyos, i suoi riflessi sull’umanità e sulla storia.

Dito natin napagmamasdan ang pangalawang katangian ng evangelical na karunungan na binubuo sa pagkakaisa ng pagkalasing ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ang kahinahunan sa pagtingin sa mundo, sa pagkakasundo sa pinakamalaking transportasyon at pag-abandona sa isa't isa Diyos sa pinakadakilang kritikal na realismo tungo sa kasaysayan at mga tao.


Con una serie di potenti verbi all’aoristo, Maria descrive, a partire dal versetto 51, un rovesciamento e un radicale mutamento delle parti tra gli uomini: “Ha rovesciato – ha innalzato; ha ricolmato – ha rimandato a mani vuote”.

Isang biglaan at hindi maibabalik na punto ng pagbabago, dahil ito ay gawa ng Diyos che non cambia e non torna indietro, come invece fanno gli uomini nelle loro cose.

Sa pagbabagong ito dalawang kategorya ng mga tao ang lumilitaw: sa isang banda ang kategorya ng mapagmataas-makapangyarihan-mayaman, sa kabilang banda ang kategorya ng hamak-gutom.
È importante che noi comprendiamo in che consiste un tale rovesciamento e dove si produce, perché diversamente c’è il rischio di fraintendere tutto il cantico e con esso le beatitudini evangeliche che sono qui anticipate quasi con le stesse parole.

Guardiamo alla storia: che cosa è accaduto, di fatto, quando ha preso a realizzarsi l’avvenimento cantato da Maria? C’è forse stata una rivoluzione sociale ed esterna, per cui i ricchi sono, di colpo, impoveriti e gli affamati sono stati saziati di cibo? C’è stata forse una più giusta distribuzione dei beni tra le classi? No.

Forse che i potenti sono stati rovesciati materialmente dai troni e gli umili innalzati? No;

Si Herodes ay patuloy na tinawag na "ang Dakila" at sina Maria at Jose ay kailangang tumakas sa Ehipto dahil sa kanya.
Se dunque quello che ci si aspettava era un cambiamento sociale e visibile, c’è stata una smentita totale da parte della storia.

Kaya saan nangyari ang pagbaligtad na iyon? (Dahil nangyari ito!).

Nangyari ito sa pananampalataya! Ang kaharian ng ay nahayag Diyos e questa cosa ha provocato una silenziosa, ma radicale rivoluzione.

Come se si fosse scoperto un bene che, di colpo, ha svalutato la moneta corrente.

Ang mayamang tao ay mukhang isang tao na nag-ipon ng malaking halaga, ngunit sa gabi ay nagkaroon ng isang daang porsyentong pagpapababa ng halaga at sa umaga siya ay bumangon bilang isang miserableng dukha.

I poveri e gli affamati, al contrario, sono avvantaggiati, perché sono più pronti ad accogliere la nuova realtà, non temono il cambiamento; hanno il cuore pronto.

Ang pagbabaliktad na kinanta ni Maria ay kapareho ng uri – sinasabi ko – gaya ng ipinahayag ni Hesus sa mga beatitudes at sa talinghaga ng taong mayaman.
Si Maria ay nagsasalita tungkol sa yaman at kahirapan simula sa Diyos; muli, magsalita ng "coram Deo", gawin bilang isang sukatan Diyos, hindi ang lalaki. Itinatag ang "tiyak" na pamantayan, eschatological.

Dire dunque che si tratta di un rovesciamento avvenuto “nella fede”, non significa dire che esso è meno reale e radicale, meno serio, ma che lo è infinitamente di più.

Hindi ito guhit na nilikha ng alon sa buhangin ng dagat na binubura ng sumusunod na alon.

Nakikitungo tayo sa isang walang hanggang kayamanan at isang walang hanggang kahirapan.


Ang Magnificat sa bibig ng Simbahan


Si San Irenaeus, na nagkomento sa Pagpapahayag, ay nagsabi na "si Maria, na puno ng kagalakan, ay sumigaw nang makahulang sa pangalan ng simbahan: “L’anima mia magnifica il Signore” .

Maria è come la voce solista che intona per prima un’aria che deve essere poi ripetuta dal coro. È questa una pacifica convinzione della Tradizione. Anche Origene la fa sua: “È per costoro (cioè per quelli che credono) che Maria magnifica il Signore”15.

Siya rin ay nagsasalita ng isang "propesiya ni Maria", tungkol sa Magnificat16.

Nangangahulugan ito ng pananalitang “Maria figura della simbahan” (typus Ecclesiae), ginamit ng mga Ama at tinanggap ng Second Vatican Council (cf. LG 63).

Upang sabihin na si Maria ay “isang pigura ng simbahan” ay nangangahulugan ng pagsasabing ito ang personipikasyon nito, ang representasyon sa sensitibong anyo ng isang espirituwal na katotohanan; ibig sabihin, ito ay isang modelo ng simbahan.

Siya ang pigura ng simbahan din sa diwa na sa kanyang katauhan ang ideya ng simbahan; na siya ay bumubuo nito, sa ilalim ng ulo iyon ay Kristo, ang pangunahing miyembro, at ang mga unang bunga.
Ngunit ano ang ibig sabihin dito?simbahan” at sa halip na alin simbahan Irenaeus sabi ni Maria intones the Magnificat? Hindi sa halip na simbahan nominal, ngunit ng simbahan tunay, ibig sabihin, hindi sa simbahan sa abstract, ngunit ng simbahan kongkreto, ng mga tao at kaluluwang bumubuo sa simbahan.

Ang Magnificat ay hindi lamang dapat bigkasin, kundi isabuhay, upang maging sariling atin ng bawat isa sa atin; ito ay "aming" kanta. Kapag sinabi natin: "Ang aking kaluluwa ay dinakila ang Panginoon", na ang "akin" ay dapat kunin sa direktang kahulugan, hindi iniulat.
Kapwa sa bawat isa - isinulat ni San Ambrose - ang kaluluwa ni Maria upang palakihin ang Panginoon, at sa bawat isa ang espiritu ni Maria upang magalak sa Diyos […].

Sapagkat kung ayon sa laman ay isa lamang ang ina ng Kristo, ayon sa pananampalataya ang lahat ng kaluluwa ay nabuo Kristo; sa katunayan, tinatanggap ng bawat isa sa kanyang sarili ang Salita ng Diyos .
Sa liwanag ng mga prinsipyong ito, subukan nating ilapat ang mga ito sa atin – sa simbahan at sa kaluluwa – ang kanta ni Maria, at tingnan kung ano ang dapat nating gawin para “matulad” si Maria hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga gawa.

magnificat
Magnificat 5

Isang evangelical conversion school


Kung saan ipinahayag ni Maria ang pagpapabagsak sa mga makapangyarihan at mapagmataas, ang Magnificat ay nagpapaalala sa simbahan qual è l’annuncio essenziale che deve proclamare al mondo. Le insegna a essere anch’essa “profetica”.

La simbahan nabubuhay at ipinatupad ang awit ng Birhen nang ulitin niya kay Maria: "Ibinagsak niya ang makapangyarihan, pinaalis niya ang mayayaman nang walang dala!", at inulit niya ito nang may pananampalataya, na iniiba ang pahayag na ito mula sa lahat ng iba pang mga pahayag na sinabi niya. ay may karapatang gumawa, sa usapin ng hustisya, ng kapayapaan, ng kaayusan sa lipunan, bilang isang kwalipikadong tagapagsalin ng natural na batas at tagapag-ingat ng utos ng Kristo ngPag-ibig magkakapatid.
Kung magkaiba ang dalawang pananaw, gayunpaman, hindi sila hiwalay at walang anumang kapalit na impluwensya.

Sa kabaligtaran, ang anunsyo ng pananampalataya ng kung ano Diyos ginawa sa kasaysayan ng kaligtasan (na siyang pananaw kung saan inilalagay ang Magnificat) ay naging pinakamahusay na indikasyon ng kung ano ang dapat gawin ng tao, sa turn, sa kanyang sariling kasaysayan ng tao at, sa katunayan, kung ano ang simbahan ang sarili nito ay may tungkuling gawin, sa bisa ng pagkakawanggawa na dapat mayroon din ito para sa mayayaman, dahil sa kanyang kaligtasan.

Higit pa sa "isang pag-uudyok na pabagsakin ang mga makapangyarihan mula sa kanilang mga trono upang itaas ang mga mababa", ang Magnificat ay isang mabubuting babala na tinutugunan sa mga mayayaman at makapangyarihan tungkol sa napakalaking panganib na kanilang tinatakbuhan, eksakto kung ano ang mangyayari, sa mga intensyon ng Hesus, ang talinghaga ng taong mayaman.


Ang sa Magnificat ay hindi lamang ang tanging paraan upang harapin ang problema, na nararamdaman ngayon, ng yaman at kahirapan, gutom at kabusugan; mayroong iba na lehitimo rin na nagsisimula sa kasaysayan, at hindi sa pananampalataya, at kung saan ang mga Kristiyano ay nararapat na magbigay ng kanilang suporta at simbahan il suo discernimento.

Ngunit ang evangelical na paraan na ito ang dapat palaging ipahayag ng Simbahan sa lahat bilang kanyang tiyak na utos at kung saan dapat niyang suportahan ang karaniwang pagsisikap ng lahat ng taong may mabuting kalooban.

Esso è universalmente valido e sempre attuale.

Kung sa pamamagitan ng hypothesis (sayang, malayo!) ay may panahon at lugar kung saan wala nang mga kawalang-katarungan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa mga tao, ngunit kung saan ang lahat ay mayaman at busog, ang Simbahan ay hindi dapat huminto sa pagpapahayag doon, kasama si Maria, Na Diyos paalisin ang mayayaman na walang dala.

Sa katunayan, doon ay dapat niyang ipahayag ito nang may mas malaking puwersa.

Ang Magnificat ay kasalukuyang sa mga mayayamang bansa, hindi bababa sa mga bansa sa ikatlong mundo.
May mga eroplano at aspeto ng realidad na hindi nakikita sa mata, ngunit sa tulong lamang ng isang espesyal na liwanag: alinman sa mga infrared ray o may mga ultraviolet ray.

L’immagine ottenuta con questa luce speciale è molto diversa e sorprendente per chi è abituato a vedere quello stesso panorama alla luce naturale.

Ang Simbahan ay nagtataglay, salamat sa salita ng Diyos, ibang larawan ng realidad ng mundo, ang tanging tiyak, dahil nakuha ito sa liwanag ng Diyos at dahil ito ay ang parehong mayroon Diyos.

Essa non può occultare tale immagine.

Sa kabaligtaran, dapat niyang ipalaganap ito, nang hindi napapagod, ipaalam ito sa mga tao, dahil ang kanilang walang hanggang tadhana ay nakasalalay dito.

È l’immagine che alla fine resterà quando sarà passato “lo schema di questo mondo”.

Ipaalam ito, kung minsan, sa simple, direkta at makahulang mga salita, tulad ng kay Maria, kung paano sinasabi ang mga bagay kung saan ang isa ay malapit at mahinahon na hinihikayat.

At ito ay kahit na sa halaga ng paglitaw na walang muwang at walang ugnayan sa umiiral na opinyon at diwa ng panahon.
Ang Apocalypse ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng makahulang, direkta at matapang na wika, kung saan ang banal na katotohanan ay itinakda laban sa opinyon ng tao: "Sabihin mo [at ang "ikaw" na ito ay maaaring maging isang solong tao, dahil maaari itong maging isang buong lipunan]: " Ako ay mayaman, ako ay yumaman; Wala akong kailangan!", ngunit hindi mo alam na ikaw ay malungkot, miserable, mahirap, bulag at hubad" (Ap 3, 17).


In una celebre favola di Andersen, si parla di un re a cui è stato fatto credere, da lestofanti, che esiste una stoffa meravigliosa che ha la prerogativa di essere invisibile agli sciocchi e inetti e visibile solo ai savi.

Siyempre, siya ang unang hindi nakakita nito, ngunit natatakot siyang sabihin ito, dahil sa takot na makapasa sa isa sa mga hangal, at gayundin ang lahat ng kanyang mga ministro at lahat ng mga tao.

Ang hari ay nagpaparada sa mga lansangan na walang suot, ngunit ang lahat, upang hindi ibigay ang kanilang sarili, ay nagpapanggap na hinahangaan ang magandang damit, hanggang sa marinig ang maliit na tinig ng isang bata na sumisigaw sa karamihan: "Ngunit ang hari ay hubad!" , breaking the spell, and everyone finally has the courage to admit na ang sikat na damit na iyon ay wala.


La Chiesa deve essere come la vocina di quel bambino, la quale, a un certo mondo tutto infatuato delle proprie ricchezze e che induce a ritenere pazzo e sciocco chi mostra di non credere in esse, ripete, con le parole dell’Apocalisse: “Tu non sai di essere nudo!”.

Dito makikita natin kung paano talaga, sa Magnificat, si Maria ay "nagsalita nang propeta para sa Simbahan": siya, una, simula sa Diyos, ay naglantad sa malaking kahirapan ng kayamanan ng mundong ito.

Ang Magnificat lamang ang nagbibigay-katwiran sa titulong "Bituin ng ebanghelisasyon" na iniugnay ni San Paul VI kay Maria sa kanyang "Evangelii Nuntiandi".


Ang Magnificat, tawag sa conversion


Sarebbe fraintendere completamente questa parte del Magnificat che parla dei superbi e degli umili, dei ricchi e degli affamati, se la confinassimo solo nell’ambito delle cose che la Chiesa e il credente devono predicare al mondo.

Dito ay hindi tayo nakikitungo sa isang bagay na dapat lamang ipangaral, ngunit sa isang bagay na dapat una sa lahat ay isabuhay. Maihahayag ni Maria ang kapurihan ng mapagpakumbaba at dukha dahil siya mismo ay kabilang sa mga mapagpakumbaba at dukha.

Ang pagbabaligtad na iyong iniisip ay dapat na maganap una sa lahat sa puso ng mga umuulit ng Magnificat at nananalangin kasama nito. Diyos - sabi ni Maria - ibinagsak niya ang mapagmataas "sa pag-iisip ng kanilang mga puso".
Biglang, ang diskurso ay kinuha mula sa labas hanggang sa loob, mula sa teolohikong mga talakayan, kung saan ang lahat ay tama, hanggang sa mga kaisipan ng puso, kung saan lahat tayo ay mali.

Ang taong nabubuhay "para sa kanyang sarili", na Diyos non è il Signore, ma il proprio “io”, è un uomo che si è costruito un trono e vi siede sopra dettando legge agli altri.

Ngayon Diyos – dice Maria – rovescia questi tali dal loro trono; mette a nudo la loro non-verità e ingiustizia.

Mayroong isang panloob na mundo, na binubuo ng mga pag-iisip, kalooban, pagnanasa at pagnanasa, kung saan - sabi ni San James - nagmumula ang mga digmaan at pag-aaway, ang mga kawalang-katarungan at pang-aabuso na nasa ating gitna (cf Jas 4, 1) at hanggang sa wala. ang isang tao ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapagaling sa ugat na ito, wala talagang nagbabago sa mundo at kung may magbabago ito ay upang magparami, sa ilang sandali pagkatapos noon, ang parehong sitwasyon tulad ng dati.


Come ci raggiunge da vicino il cantico di Maria, come ci scruta a fondo e come mette davvero “la scure alla radice”!

Anong kahangalan at hindi pagkakapare-pareho ang magiging ako, kung araw-araw, sa Vespers, inulit ko, kasama si Maria, na Diyos “ibinagsak niya ang mga makapangyarihan mula sa kanilang mga trono” at sa ngayon ay patuloy akong naghahangad ng kapangyarihan, isang mas mataas na lugar, pagsulong ng tao, pagsulong sa karera at mawawala ang aking kapayapaan kung huli na ang pagdating; kung araw-araw ay ipinahayag ko, kasama si Maria, na Diyos “pinaalis niyang walang dala ang mayayaman” at samantala walang tigil kang naghahangad na yumaman at magkaroon ng higit at higit pang mga bagay at higit at mas pinong mga bagay; kung mas gugustuhin mong walang dala sa harap Diyos, sa halip na walang laman bago ang mundo, walang laman ang mga kalakal ng Diyossa halip na walang laman ang mga kalakal ng mundong ito.

Anong katangahan ko kung paulit-ulit ko, kay Maria, iyon Diyos "tumingin sa mga mapagpakumbaba", na lumalapit sa kanila, habang pinapanatili sa malayo ang mapagmataas at mayaman sa lahat ng bagay, at pagkatapos ay mga kanal ng mga gumagawa ng eksaktong kabaligtaran.


Tutti i giorni – ha scritto Lutero commentando il Magnificat – dobbiamo constatare che ognuno si sforza di elevarsi al di sopra di sé, a una posizione d’onore, di potenza, di ricchezza, di dominio, a una vita agiata e a tutto ciò che è grande e superbo.

E ognuno vuole stare con tali persone, corre loro dietro, le serve volentieri, ognuno vuol partecipare alla loro grandezza […].

Nessuno vuole guardare in basso, dove c’è povertà, vituperio, bisogno, afflizione e angoscia, anzi tutti distolgono lo sguardo da una tale condizione.

Ang bawat tao'y tumatakbo palayo sa mga tao kaya sinubukan, iniiwasan sila, iniiwan silang mag-isa, walang nag-iisip na tulungan sila, tulungan sila at gawin din silang isang bagay: dapat silang manatiling mababa at hamakin.


Diyos – Paalala ni Maria sa atin – kabaligtaran nito ang ginagawa niya: inilalayo niya ang mapagmataas at itinataas sa sarili ang mga mapagpakumbaba at maliliit; Siya ay higit na kusang-loob sa mga nangangailangan at nagugutom na bumubulusok sa kanya ng mga pagsusumamo at mga kahilingan, kaysa sa mayayaman at busog na hindi nangangailangan sa kanya at humihingi sa kanya ng wala.

Sa paggawa nito, hinihimok tayo ni Maria, na may katamisan ng ina, na tularan Diyospara piliin natin.

Ito ay nagtuturo sa atin ng mga paraan ng Diyos. Ang Magnificat ay tunay na isang napakagandang paaralan ng karunungan sa ebanghelyo.

Isang paaralan ng patuloy na pagbabagong loob.
Come tutta la Scrittura, esso è uno specchio (cf Gc 1, 23) e sappiamo che dello specchio si possono fare due usi molto diversi.

Lo si può usare rivolto verso l’esterno, verso gli altri, come specchio ustorio, proiettando la luce del sole verso un punto lontano fino a incendiarlo, come fece Archimede con le navi romane, oppure lo si può usare tenendolo rivolto verso di sé, per vedere in esso il proprio volto e correggerne i difetti e le brutture.

Hinihikayat tayo ni San James na gamitin ito higit sa lahat sa pangalawang paraan, upang ilagay ang ating sarili "nakatuon", bago ang iba.
“La Scrittura – diceva san Gregorio Magno – cresce a forza di essere letta” . Lo stesso avviene del Magnificat, le sue parole sono arricchite, non consunte, dall’uso.

Prima di noi schiere di santi o di semplici credenti hanno pregato con queste parole, ne hanno assaporato la verità, messo in pratica il contenuto.

Para sa pakikipag-isa ng mga santo sa mystical body, ang lahat ng napakalaking patrimonya na ito ay sumusunod na ngayon sa Magnificat. Mabuting ipanalangin ito ng ganito, sa koro, kasama ang lahat ng nagdarasal na tao ng Simbahan.

Diyos pakinggan mo ng ganito.
Upang makapasok sa koro na ito na sumasaklaw sa mga siglo, sapat na ang balak nating muling isumite ang a Diyos i sentimenti e il trasporto di Maria che per prima lo intonò “in nome della Chiesa”, dei dottori che lo commentarono, degli artisti che lo musicarono con fede, dei pii e degli umili di cuore che lo vissero.

Salamat sa kahanga-hangang awit na ito, patuloy na dinadakila ni Maria ang Panginoon sa lahat ng henerasyon; ang kanyang boses, tulad ng sa isang coryphaea, ay sumusuporta at nagdadala ng sa Iglesia.
Ang isang taong nagdarasal sa salmo ay nag-aanyaya sa lahat na sumama sa kanya, na nagsasabi: "Dakilahin ang Panginoon sa akin" (Aw 34:4).

ulit ni Maria sa kanyang mga magulang mga bata ang parehong mga salita. Kung ako ay maglakas-loob na bigyang-kahulugan ang kanyang iniisip, ang Santo Ama, nel giorno del suo Giubileo sacerdotale, rivolge a tutti noi lo stesso invito: “Magnificate il Signore con me”.

At kami, ang Iyong Kabanalan, ay nangangako na gagawin ito.

Mga Pangaral sa Sambahayan ng Papa ng Ama Raniero Cantalamessa


Ascolta

Eugene Robert
Eugene Ruberto
Magnificat
Magnificat 3
/

Mag-iwan ng komento

Mga huling tala

ragazza con le ali, angelo
Huwag putulin ang aking mga pakpak!
Hunyo 2, 2023
San Pedro sa gabi
Ang Salita ng Hunyo 2, 2023
Hunyo 2, 2023
Panalangin ng Hunyo 1, 2023
Hunyo 1, 2023
seresa
Ang Cherry Song
Hunyo 1, 2023
Si Bartimeo ang ipinanganak na bulag
Ang Salita ng Hunyo 1, 2023
Hunyo 1, 2023
Hunyo 2023
LmmgvStd
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Advertising

Advertising