Paksa

Ang Salita ng araw

Nag-aalok kami tuwing umaga ang Ebanghelyo ngayon, ang Salita ng araw, kabilang ang mga pagbabasa, isang pagninilay-nilay at ang kahanga-hangang mga salita ng Banal na Ama.

San Pedro sa gabi

Ang Salita ng Hunyo 2, 2023

Leggi e ascolta La Parola del 2 giugno 2023 SommarioVenerdì...
Basahin muli
Si Bartimeo ang ipinanganak na bulag

Ang Salita ng Hunyo 1, 2023

Leggi e ascolta La Parola del 1 giugno 2023 SommarioGiovedì...
Basahin muli
Bumisita si Maria kay Elizabeth

Ang Salita ng Mayo 31, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of 31 May 2023 SummaryVisitation...
Basahin muli
Si Jesus ay nagsasalita sa mga disipulo

Ang Salita ng Mayo 30, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 30, 2023 SummaryMartes...
Basahin muli
Maria sa paanan ng krus

Ang Salita ng Mayo 29, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 29, 2023 BuodMapalad...
Basahin muli
banal na Espiritu

Ang Salita ng Mayo 28, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 28, 2023 BuodLinggo...
Basahin muli
ang minamahal na alagad ay nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Hesus - Giotto

Ang Salita ng Mayo 27, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of 27 May 2023 SummarySaturday...
Basahin muli
nagpapastol ng tupa

Ang Salita ng Mayo 26, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 26, 2023 SummaryFriday...
Basahin muli
boys united with heart

Ang Salita ng Mayo 25, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of 25 May 2023 SummaryThursday...
Basahin muli
abutin ang langit

Ang Salita ng Mayo 24, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 24, 2023 SummaryWednesday...
Basahin muli
Manalig kay Hesus

Ang Salita ng Mayo 23, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 23, 2023 SummaryMartes...
Basahin muli
digmaan? HINDI

Ang Salita ng Mayo 22, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 22, 2023 BuodLunes...
Basahin muli
Hesus at mga alagad

Ang Salita ng Mayo 21, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 21, 2023 BuodUna...
Basahin muli
Panalangin Ama Namin

Ang Salita ng Mayo 20, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 20, 2023 SummarySaturday...
Basahin muli
babaeng nakahiga sa damuhan

Ang Salita ng Mayo 19, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 19, 2023 BuodBiyernes...
Basahin muli
saya sa puso

Ang Salita ng Mayo 18, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 18, 2023 SummaryThursday...
Basahin muli
banal na Espiritu

Ang Salita ng Mayo 17, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 17, 2023 SummaryWednesday...
Basahin muli
Espiritu Paraclete

Ang Salita ng Mayo 16, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 16, 2023 SummaryMartes...
Basahin muli
Pentecost, paraclete

Ang Salita ng Mayo 15, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of May 15, 2023 SummaryMonday...
Basahin muli
Holy Spirit Paraclete

Ang Salita ng Mayo 14, 2023

Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 14, 2023 BuodVI...
Basahin muli
Our Lady of Fatima

Ang Salita ng Mayo 13, 2023

Basahin at pakinggan ang The Word of 13 May 2023 SummarySaturday...
Basahin muli
1 2 3 53