Ang video ng Commentary on the Gospel of May 14, 2023

Hihilingin ko sa Ama at bibigyan ka niya ng isa pang Paraclete.

Mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan
Jn 14:15-21

Sa panahong iyon, Hesus sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos; at ipagdarasal ko ang Ama at bibigyan ka niya ng isa pang Paraclete upang manatili sa iyo magpakailanman, ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng mundo dahil hindi nito nakikita at hindi siya nakikilala. Kilala mo siya dahil nananatili siya sa iyo at mananatili sa iyo.

Hindi ko kayo iiwan na ulila: Ako ay pupunta sa inyo. Kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng mundo; ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako ay nabubuhay at kayo ay mabubuhay. Sa araw na iyon malalaman mo na ako ay nasa Ama ang akin at ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo.
Ang sinumang tumanggap ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito, ito ang umiibig sa akin. Kung sino ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng Ama sa akin, at mamahalin ko rin siya at ihahayag ang aking sarili sa kanya."

Salita ng Panginoon.

Komento sa Ebanghelyo ng Mayo 14, 2023
Magkomento sa Ebanghelyo ng Mayo 14, 2023 2

Ama Jean-Paul Hernandez commenta il Vangelo di Giovanni della VI Domenica di Pasqua, e ci mostra alcune rappresentazioni artistiche dello Spirito Santo.

“Kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ipagdadasal ko ang Ama at bibigyan ka niya ng isa pang Tagapayo upang makasama mo magpakailanman.” “Sinumang tumanggap ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito, siya ay umiibig sa akin. Kung sino ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng Ama sa akin, at mamahalin ko rin siya at ihahayag ang aking sarili sa kanya."

May katumbas na mahirap unawain ang Pag-ibig, ang mga Utos at ang Espiritu, isang uri ng tatsulok. Ang utos sa tradisyon ng mga Hudyo ay isang alaala, ibig sabihin, alalahanin iyon Diyos ti ha salvato. Lo spirito viene definito da una parola importante “Paràclito” che significa spirito consolatore ma anche avvocato difensore.

Ang katotohanan para kay John ay hindi isang konsepto kundi isang tao, kumbaga Hesus. Samakatuwid, ang katotohanan ay hindi pagkalimot. Kabilang sa mga masining na larawan ay ipinaliwanag niya ang loob ng simboryo ng simbahan di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, Capolavoro di Francesco Borromini.

Ang Sulla Strada ay ibino-broadcast sa Sabado ng 2.35pm at Linggo ng 8am sa Tv2000 | Channel 28 – 157 Sky – https://www.tv2000.it/live

Video

pinagmulan © ReteBlu Spa

Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento