Basahin at pakinggan ang magandang panalangin ng India na "hayaan mo ako"

Kapag wala na ako, saka mo ako bibitawan.

Hayaan mo na ako, marami akong dapat makita at gawin.

Huwag kang umiyak kapag naiisip mo ako, magpasalamat ka sa mga magagandang taon na ibinigay ko sa iyo kasama ang aking presensya.

At maiisip mo lang kung gaano kalaking kaligayahan ang naibigay mo sa akin.

Salamat sa ang pagmamahal na ipinakita mo sa akin.

Ngayon na ang oras para maglakbay nang mag-isa.

Soffrirete per qualche tempo.

doon pag-asa ito ay magpapalakas sa iyo at magdadala sa iyo ng ginhawa.

Maghihiwalay tayo sandali.

Hayaan ang mga magagandang alaala na mabawasan ang iyong sakit.

Hindi naman ako malayo at tuloy ang buhay.

At kung kailangan mo, tawagan mo lang ako at pupunta ako.

Kahit na hindi mo ako nakikita at hindi mo ako mahawakan, Pupunta ako doon.

At kung pakikinggan mo sa iyong mga puso, malinaw mong mararamdaman ang tamis ngPag-ibig na isasama kita.

At kapag oras na para umalis ka, nandiyan ako para salubungin ka.

Huwag kang pumunta sa puntod ko para umiyak, wala ako dito, hindi ako natutulog.

Ako ay isang libong hangin na umiihip, ako ang kislap ng mga kristal ng niyebe,

Ako ang kumikinang na ginto sa mga bukirin ng mais,

Ito ang matamis na ulan ng taglagas,

Ako ang gising ng mga ibon sa katahimikan ng umaga,

Ako ang bituin na kumikinang sa gabi.

Huwag kang pumunta sa puntod ko para umiyak.

Io non ci sono.

hindi ako patay.

Panalangin ng India.

bitawan mo ako
Eugene Ruberto - bitawan mo ako

Huling Na-update: Mayo 5, 2023 11:44 ni Remigius Robert

Maliit na panalangin
Preghierina
Bitawan mo ako
bitawan mo ako 3
/

Mag-iwan ng komento