Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 15, 2023

Lunes ng ikaanim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Unang Pagbasa

Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang sumunod sa mga salita ni Pablo.

Mula sa Mga Gawa ng mga Apostol
Gawa 16:11-15

Nang makapaglayag mula sa Troas, tumulak kami nang diretso sa Samotràcia at, nang sumunod na araw, sa Neapolis at mula rito sa Filipos, isang kolonya at lungsod ng Roma sa unang distrito ng Macedonia.

Nanatili kami sa lungsod na ito ng ilang araw. Noong Sabado ay lumabas kami sa pintuan sa tabi ng ilog, kung saan naniniwala kami na ang panalangin ay binibigkas at, nang makaupo na kami, nakipag-usap kami sa mga babaeng nagtitipon doon.

Nakikinig din ang isang babaing nagngangalang Lidia, isang mangangalakal ng kulay ube, mula sa lungsod ng Tiatira, isang mananampalataya sa Diyos, at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang sumunod sa mga salita ni Pablo.

Matapos mabautismuhan kasama ang kanyang pamilya, inanyayahan niya kami na nagsasabing: "Kung hinatulan ninyo akong tapat sa Panginoon, halika at manatili sa aking bahay". At pinilit niya kaming tanggapin.

Salita ng Diyos.

Salmong Responsoryo
Mula sa Ps 149

R. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan.

Umawit sa Panginoon ng bagong awit;
ang kanyang papuri sa kapulungan ng mga tapat.
Hayaang magalak ang Israel sa lumikha nito,
hayaan silang magsaya sa kanilang hari i mga bata ng Zion. R.

Purihin nila ang kanyang pangalan ng mga sayaw,
na may mga tamburin at sitar ay hayaan silang umawit ng mga himno sa kanya.
Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan,
pinutungan ng tagumpay ang mahihirap. R.

Magsaya sa kaluwalhatian ang mga tapat,
hayaan silang magpista sa kanilang mga higaan.
Ang mga papuri ng Diyos sa kanilang bibig.
Ito ay isang karangalan para sa lahat ng kanyang tapat. R.

Aklamasyon ng ebanghelyo

Hallelujah, hallelujah.

Ang Espiritu ng katotohanan ay magpapatotoo sa akin,
sabi ng Panginoon,
at sumaksi ka rin. (Cf. Jn 15,26b.27a)

Aleluya.

Ebanghelyo

Ang Espiritu ng katotohanan ay magpapatotoo sa akin.

Ang Salita ng Mayo 15, 2023
Ang Salita ng Mayo 15, 2023 4

Mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan
Jn 15.26-16.4a

Sa oras na iyon, sabi niya Hesus sa kanyang mga alagad:
«Kapag dumating ang Paraclete, kung saan ka ipadadala sa iyo Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin; at kayo rin ay nagpapatotoo, sapagka't kayo'y kasama ko sa simula pa.

Sinabi ko sa iyo ang mga bagay na ito para hindi ka ma-eskandalo. Itataboy nila kayo sa mga sinagoga; sa katunayan, darating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalain na siya ay sumasamba Diyos.

At gagawin nila ito, dahil hindi rin nila alam ang Ama o ako. Ngunit sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang pagdating ng panahon ay inyong maalaala, sapagkat sinabi ko na sa inyo."

Salita ng Panginoon.

San Pablo VI

papa mula 1963 hanggang 1978

Evangelii nuntiandi, kab. 7, § 75 – Copyright © Libreria Editrice Vaticana

"Kapag dumating ang Mang-aaliw, ang Espiritu ng katotohanan, siya ay magpapatotoo sa akin"

"Puspos ng kaaliwan ng Espiritu Santo," ang simbahan "lumalaki". Ang Espiritu ang kaluluwa nito simbahan. Siya ang nagpapaliwanag sa mga mananampalataya sa malalim na kahulugan ng pagtuturo ng Hesus e del suo mistero.

Ito ay siya na, ngayon bilang sa simula ng simbahan, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.

Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.

Kami ay nakatira sa simbahan un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca dappertutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui.

Well, kung ang Espiritu ng Diyos ay may tanyag na lugar sa buong buhay ng simbahan, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.

Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente principale dell’evangelizzazione… Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana.

Sa pamamagitan niya ang Ebanghelyo ay tumagos sa puso ng mundo, sapagkat siya ay humahantong sa pagkilala sa mga tanda ng panahon - mga tanda ng Diyos – na ang ebanghelisasyon ay nakatuklas at nagbibigay halaga sa kasaysayan.

SALITA NG SANTO AMA

«Darating ang Paraclete, na aking ipadadala Ama» (Jn 15:26). Sa mga salitang ito Hesus promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.

Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Accogliamo oggi questa parola, non facile da tradurre in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.[…]

Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore.

Dahil ang mga nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal bilang tayo ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Ang Espiritu Santo, angPag-ibig ng Diyos, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima» (ibid.).

Ito ay ang lambing mismo ng Diyos, na hindi tayo pinababayaan; dahil nakakaaliw na ang kasama na nag-iisa. Ang Paraclete, kung gayon, ay ang Tagapagtanggol. Sa kontekstong pangkasaysayan ng Hesus, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi.

Gayon din ang Paraclete, "ang Espiritu ng katotohanan" (v. 26), na hindi pumapalit sa atin, ngunit ipinagtatanggol tayo mula sa mga kasinungalingan ng kasamaan sa pamamagitan ng nagbibigay-inspirasyon sa mga kaisipan at damdamin sa atin. Ginagawa niya ito nang masinsinan, nang hindi tayo pinipilit: iminumungkahi niya ang kanyang sarili ngunit hindi ipinipilit ang kanyang sarili. (Homiliya sa Misa sa Kapistahan ng Pentecost, Mayo 23, 2021)

Ang Ebanghelyo ng araw
Il Vangelo del giorno
Ang Salita ng Mayo 15, 2023
La Parola del 15 maggio 2023 2
/
Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento

Mga huling tala

primo piano Eugenio accarezza Remigio
Preghierina del 4 giugno 2023
Hunyo 4, 2023
panorama prato verde con tramonto
Canzone di giugno
Hunyo 4, 2023
Dio si fida di noi
Ang Salita ng Hunyo 4, 2023
Hunyo 4, 2023
sorry, palaka kamay bulaklak, pasensya na
Panalangin ng Hunyo 3, 2023
Hunyo 3, 2023
Francesca sa dagat ng Ostia
Holiday nursery rhyme
Hunyo 3, 2023
Hunyo 2023
LmmgvStd
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Advertising

Advertising