Läs berättelsen om saliga Maria Celeste Crostarosa

Välsignade Maria Celeste Crostarosa
Välsignade Maria Celeste Crostarosa 2

Biografi

Förberedelsen

Celeste nasce a Neapel il 31 ottobre 1696 e viene battezzata con i nomi di Giulia, Marcella, Santa.

Il far, Josef han är doktor i juridik; där mor si chiama Battistina Caldari. Giulia è la decima di dodici bröder (di essi due saranno religiosi e due monache, oltre lei).

Vid sex års ålder började Giulia en andlig upplevelse av en accentuerat kristocentrisk mystisk typ, som förblev väsentligen homogen och fördjupades mer och mer under hela hennes liv. liv.

Även om Celestes upplevelse till en början utvecklades inom den tidens andlighet, fick hon gradvis sina egna och ursprungliga egenskaper.

Si confida per la prima volta ad un padre domenicano, il quale l’indirizza verso la meditazione discorsiva che Celeste non riesce a fare perché entra subito in un tipo di orazione mistica.

Si confessa poi da un “sacerdote giovane” che sembra comprenderla, ma che Celeste presto abbandona. Non si fida del parroco del luogo, a cui non rivela la propria esperienza spirituale.

Incontra infine Don Bartolomeo Cacace, sacerdote dotto, pio e stimato a Napoli; si confida con lui e ne riceve un aiuto saggio, che consiste nel seguirla e rassicurarla nella sua esperienza, senza intervenire in modo propositivo od autoritario.

Fino all’ingresso nel conservatorio di Marigliano, Celeste, dunque, non sembra avere una direzione spirituale che la influenzi notevolmente nel suo cammino interiore; ella lo porta avanti praticamente da sola, con indipendenza e sicurezza: “io sono la tua guida”, le dice Jesus. Celeste kommer alltid att vara en storhetskvinna frihet ed autonomia, guidata dalla propria coscienza.

Den 21 november 1718 bar Celeste karmeliterna i Marigliano, nära Nola; med henne går han in i klostret där syster maggiore, Ursola, e nel 1820 la raggiungerà un’altra sorella, Giovanna. Celeste viene ben accolta dalla gemenskap. Si dimostra zelante ed osservante della regola e, ancora novizia, viene nominata portinaia e rotara; in seguito sarà eletta maestra delle novizie (maggio 1729). Emette i voti nel novembre del 1719 col förnamn di suor Candida del Himmel.

År 1723 tvingades samhället Marigliano, på grund av yttre svårigheter, upplösas. Celeste kommer tillbaka in familj per breve tempo.

I klostret Marigliano Celeste fann han en regel och en andlighet som harmoniserade väl med hans tidigare andliga erfarenhet. Carmel är starkt kristocentrisk och kontemplativ bön är samhällslivets drivkraft.
Possiamo dunque pensare che Celeste ebbe modo di maturare la sua visione spirituale, alla luce di S. Det finns en.

Mognande

På inbjudan och råd från Don Tommaso Falcoia, som hon träffade i Marigliano, i januari 1724, bar Celeste som vana att besöka SS i klostret i SS. Concezione di Scala, nära Salerno. Falcoia och hans bror Maurizio Filangieri hade reformerat detta kloster genom att införa Visitandine-reglerna 1720.

På Scala Celeste började hon komponera Trattenimenti, i maj-juni 1724. Hon kände sig då inspirerad att skriva en ny regel som efter vissa förvirringar och svårigheter accepterades både av samhället Scala och av Falcoia, med det positiva yttrandet av Alfonso dei Liguori och med samtycke från den lokala biskopen.

Il 13 maggio del 1731, giorno di Pentecoste, si dà inizio ad un nuovo istituto, intitolato al SS. Salvatore.
Poco dopo sorge una seria incomprensione tra la Crostarosa e Mons. Falcoia (che ora è Vescovo di Castellammare di Stabia). Questi ha elaborato liberamente le Regole scritte da Celeste, pensando i migliorarle e di renderle più “ortodosse” e teologicamente fondate.

Celeste ser, i de ändringar som gjorts, en förvrängning av hennes förslag och nästan ett svek mot den vilja som uttrycks av Herre, che ella è convinta di aver recepito con chiarezza e verità. A questo si aggiungo le vicende dell’inizio di una congregazione missionaria maschile, che Alfonso e Falcoia si accingono a fondare; Celeste la sente legata alla propria ispirazione e al proprio progetto mentre altri (e lo stesso Alfonso) sono di avviso diverso.

Vi è poi l’intervento nella vicenda di un laico colto ed influente, Silvestro Tosquez, legato al progetto di Alfonso (ma specialmente a suor Celeste) che si trova in contrasto col Falcoia. In questa situazione, il consenso unanime delle suore di Scala intorno a Celeste (che aveva permesso il cambiamento delle Regole) viene meno e molte di esse mutano parere.

Samhällets väg blir så spänd och tung att vid en viss tidpunkt, den 14 maj 1733, sammankallas nunnornas kapitel som ställer vissa villkor för Celeste så att hon kan stanna kvar i klostret. Det finns tre förutsättningar: att Celeste bryter relationerna med Tosquez; att den erkänner de regler som reviderats av Falcoia som sina egna; vilket ansikte rösta att endast vägledas av Falcoia. La Crostarosa, rekommenderas också med bror gesuita, Giorgio, non si sente, in coscienza, di aderire a due delle condizioni propostole (farsi guidare da Falcoia e riconoscere come proprie le Regole) e viene espulsa da Scala il 25 maggio del 1733.

De två systrarna följer efter henne. Händelserna i Scala involverade starka personligheter och olika andliga visioner, i en tid då Kyrka den skakades av oro och spänning. I detta ögonblick utsätts Celeste för sitt livs starkaste prövning: hon ser genomförandet av ett projekt som hon dedikerade sin existens åt försvinna; och ledde till att tvivla på själva sanningen i hennes interna upplevelser; känner sig övergiven av Gud och de människor som står henne närmast. Hon förblir ensam och upplever fem års arbete och stor andlig torrhet.

Åren av rättegång

Dopo una breve sosta ad Amalfi, Celeste e le due sorelle, nel giugno del 1733, approdano al conservatorio della SS. Annunziata in Pareti, presso Salerno.

De funderar på att stanna i tre månader, för en period av avkoppling, men den lokala biskopen och myndigheterna ber dem att åta sig att reformera ett religiöst samfund. Celeste slutar i ungefär två år och fullföljer det som begärs av henne. Här hittar Celeste i Bernardino Sommandico, rektor för seminariet, en andlig ledare som förstår och vägleder henne i stil med Cacace.

Alltid med tanken på att förverkliga sitt "arbete", accepterade Crostarosa inbjudan från hertigen av Roccapiemonte (nära Salerno) för grundandet av ett vinterträdgård och flyttade till den platsen, som ligger under Cava dei Tirrenis jurisdiktion, i november 1735.

Il 29 giugno del 1737 Celeste ha un suo momento di intensa esperienza spirituale, in cui sente fortemente la presenza di Kristus nella sua vita, viene rasserenata e riequilibrata interiormente, riacquista la pace. A questa ripresa di vigore e di hoppas Däremot följer en med den kris nei rapporti con l’abate Apuzzo di Cava: Celeste e le sorelle debbono subire un interrogatorio, condotto dallo stesso Abate, nell’ambito di una indagine sul Tosquez, promossa dal Vescovo di Scala.

Förhöret är inte formellt negativt för Celeste, men hennes relation till omgivningen försämras och hon bestämmer sig för att tacka ja till inbjudan från en stiftelse till Foggia och placerar sig i resa mot denna stad i mars 1738.

De fem åren som Celeste spenderar mellan att lämna Scala och anlända till Foggia upplevs av henne som en fruktansvärd "mörk natt". Hon är oförmögen att förstå logiken i händelserna och övergivandet, till och med förföljelsen, av de som stod henne närmast och var vänner. Vive una aridità interiore che le fa dubitare della verità e della bontà di tutta la propria esperienza precedente: è come se tutto fosse crollato, dentro e fuori di lei precipitandola in un abisso.

Nonostante la situazione angosciosa, Celeste continua ad essere fedele a Dio, come religiosa al servizio della Chiesa, senza mai fermarsi né arrendersi, sempre tesa alla fondazione dell”’Opera”. Soltanto nel giugno del 1737 capirà, per una particolare illuminazione, quanto necessaria era per lei questa terribile purificazione.

Insikten

Inbjudan att åka till Foggia riktades till Celeste av en kanon i Collegiate Church, Don Giuseppe Tortora. Foggia är en köpcentrum och jordbruksexpansion och man känner nyttan av ett vinterträdgård där flickorna i handelsbourgeoisin utbildas: detta var vad Celeste tänkte göra när hon anlände till staden den 6 mars 1738.

Efter några inledande svårigheter tog Celeste och hennes syster M. Illuminata den 4 oktober 1739 en Hem där de kan fastställa fullständig efterlevnad av regeln. I mars 1742 ägde den första dressingen av fem korister och tre lekmän rum.

Foggia-miljön välkomnar Celeste och hennes stiftelse. Här kan han utföra sitt "Arbete", fullända och fullborda sin egen andliga reflektion och den därtill knutna läran. Det råder ingen brist på vedermödor; Det verkar dock som om samhället 1743-44 levde ett lugnt och konstruktivt liv.
Då ska den ha haft runt femton medlemmar.

I Foggia Celeste fullbordade han underhållningen och bönens grader, fullkomnade reglerna och skrev självbiografin, den andliga trädgården och några mindre saker. Från Foggia Celeste försöker inte andra stiftelser: i samhället av SS. Frälsare hon verkar se förverkligandet av den uppgift som Gud anförtrott henne. Andra kommer att sprida Orden i värld med start från Scala; både personen och läran om Celeste kommer att förbli dolda.

Syster Mary Celeste gick bort i Foggia, i sitt kloster i stadens centrum, den 14:e september 1755, vid 59 års ålder, vördad av alla som "den heliga priorinnan".

Biografi av Teodoro Sannella
Kronologisk tabell redigerad av Vittorio Longo
källa https://www.monasterocrostarosa.it/

FöregåendeNästa inlägg
Avatar av Remigio Ruberto

Hej, jag heter Remigio Ruberto, far till Eugenio. Kärleken som binder mig till Eugenio är tidlös och rumslös.

Lämna en kommentar