Tag

Dagens evangelium

Dagens evangelium

Ogni giorno vi leggiamo il Vangelo di oggi, il Vangelo della giornata odierna, compreso delle letture del giorno, la meditazione e le Parole del Santo Padre.

Evangelierna är böcker som berättar om Jesu liv och predikan från Nasaret och därför grunden för kristendomen. "Evangelium" kommer från det grekiska ordet εὐαγγέλιον, som kommer till italienska genom latinets evangelium och betyder ordagrant "goda nyheter" eller "goda nyheter".

Jesus talar till lärjungarna

Ordet av 30 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och de 30:s ord...
Läs igen
Jesus och lärjungar

Ordet av 29 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet den 29:e...
Läs igen
kung Herodes

Ordet av 28 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet den 28:e...
Läs igen
Jesus vandrar med apostlarna

Ordet av 27 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet den 27:e...
Läs igen
Jesus bland folket

Ordet av 26 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet av den 26:e...
Läs igen
hanukkah, candelabro con candele

La Parola del 25 settembre 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet den 25:e...
Läs igen
vigna, tramonto nella vigna

La Parola del 24 settembre 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet om den 24:e...
Läs igen
det goda växer alltid

Ordet av 23 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet den 23:e...
Läs igen
Jesus visar sig för apostlarna

Ordet av 22 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och de 22:s ord...
Läs igen
Sankt Matteus

Ordet av 21 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och Ordet från 21...
Läs igen
barn spelar flöjt

Ordet av 20 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och de 20:s ord...
Läs igen
Pojke säger jag till dig, gå upp

Ordet av 19 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och Ordet från 19...
Läs igen
Jesus och centurionen

Ordet av 18 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet för den 18:e...
Läs igen
hand av Jesu förlåtelse

Ordet av 17 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet för den 17:e...
Läs igen
bygga på klippan

Ordet av 16 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet för den 16:e...
Läs igen
Maria vid korsets fot

Ordet av 15 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet av den 15:e...
Läs igen
Jesus talar till Nikodemus

Ordet av 14 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet av den 14:e...
Läs igen
saligprisningar

Ordet av 13 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och ordet om den 13:e...
Läs igen
Jesus och apostlarna

Ordet av 12 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och de 12:s ord...
Läs igen
synagoga, judisk, historia, synagoga

Ordet av 11 september 2023

Läs och lyssna på evangeliet och de 11:s ord...
Läs igen
kram mellan bröder

Ordet av 10 september 2023

Leggi e ascolta il Vangelo e La Parola del 10...
Läs igen
1 2 3 60

Senaste inläggen

Plats
Bön den 29 september 2023
29 september 2023
Eugenio smeker Remigio
Med ett ja kommer du i vägen och med ett nej kommer du ur vägen!
29 september 2023
fantastiska 4 i Pizzo Calabro
Brev till Gud
29 september 2023
Jesus och lärjungar
Ordet av 29 september 2023
29 september 2023
ljus kommer in från stenen
Bön den 28 september 2023
28 september 2023

nyhetsbrev