St. Josemaría Escrivá: Präst och grundare avOpus Dei

Josemaría Escrivá nasce a Barbastro (provincia di Huesca, Spagna) il 9 gennaio 1902. I suoi genitori si chiamavano José e Dolores.

Ebbe cinque bröder: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994) e altre tre sorelle più ung di lui che morirono in ung età. I coniugi Escrivá impartirono ai loro barn en djupgående kristen utbildning.

1915, den far, som var textilhandlare, fick flytta till Logroño, där han fick ett annat jobb. Det var i denna stad som Josemaría uppfattade sin kallelse för första gången: efter att ha sett fotspåren av en religiös bara fötter i snön, kände han att Gud voleva qualcosa da lui, senza sapere esattamente che cosa.

Pensò che avrebbe potuto scoprirlo più facilmente se si fosse fatto präst e cominciò a prepararsi, prima a Logroño e successivamente nel seminario di Saragozza. Seguendo un consiglio di suo padre, intraprese anche gli studi civili di diritto, iscrivendosi come privatista all’università di Saragozza.

José Escrivá morì nel 1924 ed egli divenne capo familj.

Han mottog prästvigning den 28 mars 1925 och började utöva sin tjänst i en landsbygdsförsamling, då i Zaragoza.

1927 flyttade han till Madrid, med tillstånd av sin biskop, för att doktorera i juridik. Där, den 2 oktober 1928, visade Gud honom uppdraget som hade inspirerat honom i flera år, och han grundade "Opus Dei”.

Da quel momento si impegnò con tutte le sue forze per lo sviluppo di ciò che Dio gli aveva chiesto di fondare, e contemporaneamente continuava ad esercitare il ministero pastorale affidatogli che lo metteva ogni giorno a Kontakt con le malattie e la miseria negli ospedali e nei quartieri popolari di Madrid.

Josemaría si trovava a Madrid quando, nel 1936, scoppiò la krig civile e la persecuzione religiosa lo costrinse a rifugiarsi in vari luoghi. Esercitava il ministero sacerdotale clandestinamente, finché riuscì a lasciare Madrid. Dopo aver attraversato i Pirenei, riparando nel sud della Francia, si stabilì a Burgos.

Efter kriget, 1939, återvände han till Madrid. Under de följande åren predikade han åtskilliga andliga övningar för lekmän, präster och religiösa. Samma år 1939 avslutade han sina studier till juridik.

Nel 1946 si stabilì a Rom dove ottenne il dottorato in teologia all’Università Lateranense. Fu nominato consultore di due Congregazioni vaticane, membro onorario della Pontificia Accademia di Teologia e prelato d’onore di Sua Santità. Seguì attentamente i preparativi e le sessioni del Concilio Vaticano II (1962-1965), intrattenendo fitti rapporti con diversi padri conciliari.

Från Rom reste han flera gånger till olika europeiska länder för att ge impulser till uppstarten och konsolideringen av verksamheten iOpus Dei. Av samma skäl gjorde han mellan 1970 och 1975 omfattande resor till Mexiko, den iberiska halvön, Sydamerika och Guatemala, med katekes med stora grupper av människor.

Muore a Roma il 26 giugno 1975. Il suo corpo riposa nella Chiesa Prelatizia di Santa Mary della Fred – Viale Bruno Buozzi, 75 – Roma.

Tusentals människor, inklusive många biskopar från olika länder - totalt sett en tredjedel av världens biskopsämbete - bad den Heliga stolen att initiera orsaken till helgonförklaring.

St. Josemaría Escrivá 1
St. Josemaría Escrivá 4

Saligförklaring

De17 maj 1992 San John Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005)upphöjd till äran av altaret Josemaría Escrivá in piazza S. Peter a Roma, alla presenza di 300.000 persone. “Med en övernaturlig intuition– sade påven i sin predikan –Den välsignade Josemaría predikade outtröttligt den universella kallelsen till helighet och apostolat”.

Kanonisering

Tio år senare, den6 oktober 2002,samma påve helgonförklarade grundaren av Opus Dei på Petersplatsen inför pilgrimer från över 80 länder.

Durante il discorso nell’udienza concessa il 7 ottobre 2002 in Petersplatsen ai pellegrini convenuti a Roma per la canonizzazione, il Santo Padre sa att "San Josemaría fu scelto dal Herre per annunciare la chiamata universale alla santità e per indicare che la liv di tutti i giorni, le attività comuni, sono cammino di santificazione. Si potrebbe dire che egli fu il santo dell’ordinario”.

Den salige Josemaría Escrivás publicerade skrifter inkluderar, förutom den teologisk-juridiska uppsatsenAbadesa de las Huelgas, spiritualitetsböcker översatta till många språk:

  • Jag går(Ares, 55:e upplagan, Milano 2008)
  • Den heliga rosenkransen(Ares, 8:e upplagan, Milano 2004)
  • È Jesus che passa(Ares, 8:e upplagan, Milano 2006)
  • Amici di Dio(Ares, 9:e upplagan, Milano 2006)
  • Korsets väg(Ares, 5:e upplagan, Milano 2003)
  • La Chiesa nostra Mor(Ares, 2:a upplagan, Milano 1993)
  • Fåra(Ares, 19:e upplagan, Milano 2007)
  • Förfalska(Ares, 15:e upplagan, Milano 2009), inklusive de senaste fem publicerade postumt.

En samling intervjuer som beviljats ​​internationell press har gett upphov till volymen "Samtal med Monsignor Escrivá” (Ares, 7:e upplagan, Milano 2009). Bland skriftsamlingarna:Amare il värld(utvalda skrifter av Luciano Santarelli, Città Nuova, Rom 1990;Arbete gör helgon(antologi redigerad av Saverio Gaeta, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997);Tra le braccia del Padre (antologi redigerad av Andrea Mardegan, Ed. I Rombi Marietti, Genoa, 2000).

Per approfondimenti (vita e läror): Josemaria skriver

St. Josemaría Escrivá
St. Josemaría Escrivá 5

Miraklet för helgonförklaringen

I allmänhet, i syfte attkanonisering, denKatolsk kyrkatror det tar en sekundmirakel, efter det som krävs försaligförklaring: nel caso di Josemaría Escrivá de Balaguer, ha ritenuto miracolosa la helande del dottor Manuel Nevado Rey, affetto da radiodermatit cronica. La radiodermite è una sjukdom causata dall’esposizione prolungata ai Röntgen, och utvecklas för att orsaka uppkomsten av encancer kutan. För närvarande är de enda terapierna kirurgiska, och inga spontana läkningar rapporteras i den medicinska litteraturen.

Il dottor Nevado, spagnolo, nato nel 1932, è un traumatologo, e dal 1956 cominciò a esporre le mani ai raggi X a causa della sua professione. I primi sintomi di radiodermite risalgono al 1962; nel 1984 dovette limitare l’attività, per interromperla poi nell’estate del 1992, senza sottoporsi nel frattempo a terapie.

I november 1992 började han rekommendera sig själv till förbön av grundaren avOpus Dei, saligförklarad den 17 maj samma år. Handskadorna började förbättras, bara för att försvinna helt inom två veckor. Efter fullständig återhämtning återupptog Dr. Nevado i januari 1993 sin verksamhet.

Efter den kanoniska processen, som ägde rum i den behörigaÄrkestiftet i Badajozoch avslutade 1994, denMedicinsk konsultfrånFörsamlingen för de heligas sak, vid mötet den 10 juli 1997, diagnostiserade "cancerisering av svår kronisk radiodermatit i det tredje stadiet, i den irreversibla fasen.“, e dichiarò la guarigione, confermata dagli esami del 1992, 1994 e 1997 “mycket snabb, fullständig och varaktig, vetenskapligt oförklarlig.

Il 9 gennaio 1998 il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi ha dichiarato la guarigione miracolosa, e da attribuire all’intercessione del beato Josemaría Escrivá, giudizio confermato dalla Sessione Ordinaria dei Cardinali e dei Vescovi il 21 september 2001. Il decreto sul mirakel è stato promulgato il 20 dicembre 2001, alla presenza di Påven Johannes Paulus II, som fortsatte med helgonförklaringen den 6 oktober 2002.

källa © Wikipedia

Avatar av Remigio Ruberto

Hej, jag heter Remigio Ruberto, far till Eugenio. Kärleken som binder mig till Eugenio är tidlös och rumslös.

Lämna en kommentar