Läs och lyssna på Ordet från den 15 maj 2023

Måndagen den sjätte veckan i påsk

Första behandlingen

Herren öppnade Lydias hjärta för att hålla fast vid Paulus ord.

Från Apostlagärningarna
Apostlagärningarna 16:11-15

Efter att ha seglat från Troas seglade vi direkt till Samotràcia och följande dag till Neapolis och härifrån till Philippi, en romersk koloni och stad i Makedoniens första distrikt.

Vi stannade i denna stad i några dagar. På lördagen gick vi ut genom dörren längs floden, där vi trodde att det hölls bön och efter att ha tagit plats talade vi med kvinnorna som samlats där.

En kvinna vid namn Lidia, en lilahandlare, från staden Thyatira, en troende i Gud, och Herren öppnade hennes hjärta för att hålla fast vid Paulus ord.

Efter att ha blivit döpt tillsammans med sin familj bjöd hon in oss och sa: "Om du har dömt mig trogen Herren, kom och stanna i mitt hus". Och han tvingade oss att acceptera.

Ord om Gud.

Responsorial Psalm
Från Ps 149

R. Herren älskar sitt folk.

Sjung för Herren en ny sång;
hans lovsång i de troendes församling.
Låt Israel glädja sig över sin skapare,
låt dem glädja sig över sin kung i barn av Sion. R.

Låt dem prisa hans namn med dans,
med tamburiner och cittra låt dem sjunga psalmer för honom.
Herren älskar sitt folk,
kröner de fattiga med seger. R.

Låt de trogna glädja sig i härlighet,
låt dem äta på sina sängar.
Beröm av Gud på deras mun.
Detta är en ära för alla hans trogna. R.

Evangeliets acklamation

Halleluja, halleluja.

Sanningens Ande kommer att vittna om mig,
säger Herren,
och du vittnar också. (Jfr Joh 15,26b.27a)

Halleluja.

Evangelium

Sanningens Ande kommer att vittna om mig.

Ordet av 15 maj 2023
Ordet av 15 maj 2023 4

Ur evangeliet enligt Johannes
Joh 15,26-16,4a

På den tiden, sa han Jesus till sina lärjungar:
"När Parakleten kommer, vem jag ska skicka dig från Far, sanningens Ande utgår från Far, han ska vittna om mig; och du vittnar också, eftersom du har varit med mig från början.

Jag berättade dessa saker för dig så att du inte behöver bli skandaliserad. De kommer att driva er ut ur synagogorna; ja, den stund kommer då den som dödar dig kommer att tro att han tillber Gud.

Och de kommer att göra detta, eftersom de inte heller har känt till Far inte jag heller. Men jag har berättat detta för er, för att ni skall komma ihåg dem när deras tid kommer, för jag har sagt det till er."

Herrens ord.

Sankt Paulus VI

påve från 1963 till 1978

Evangelii nuntiandi, kap. 7, § 75 – Copyright © Libreria Editrice Vaticana

"När Hjälparen kommer, sanningens Ande, kommer han att vittna om mig"

"Fyld med den Helige Andens tröst," den Kyrka "växer". Anden är själen i detta Kyrka. Det är han som förklarar för de troende den djupa innebörden av undervisningen om Jesus e del suo mistero.

Det är han som idag som i början av Kyrka, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.

Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.

Vi bor i Kyrka un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca dappertutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui.

Tja, om Anden av Gud har en eminent plats i hela livet Kyrka, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.

Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente principale dell’evangelizzazione… Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana.

Genom honom tränger evangeliet in i världens hjärta, eftersom han leder till urskiljandet av tidens tecken – tecken på Gud – att evangelisation upptäcker och sätter i värde i historien.

DEN HELIGA FADERNS ORD

«Parakleten kommer, som jag kommer att skicka från Far» (Joh 15:26). Med dessa ord Jesus promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.

Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Accogliamo oggi questa parola, non facile da tradurre in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.[…]

Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore.

För bara de som får oss att känna oss älskade som vi är ger lugn i hjärtat. Den Helige Ande, denälskar av Gud, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima» (ibid.).

Det är själva ömheten av Gud, som inte lämnar oss ensamma; för att vara med någon som är ensam är redan tröstande. […] Parakleten är alltså advokaten. I det historiska sammanhanget Jesus, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi.

Det gör också Parakleten, "sanningens Ande" (v. 26), som inte ersätter oss, utan försvarar oss från ondskans lögner genom att inspirera tankar och känslor i oss. Han gör det ömtåligt, utan att tvinga oss: han föreslår sig själv men påtvingar sig inte. (Premium vid mässan på högtidligheten av Pingst23 maj 2021)

Dagens evangelium
Il Vangelo del giorno
Ordet av 15 maj 2023
La Parola del 15 maggio 2023 2
/
FöregåendeNästa inlägg
Avatar av Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lämna en kommentar