Läs och lyssna på den lilla arbetarmyran

den fabel di questa sera, ha una bella morale, ma per scoprirla dovete ascoltarla fino in fondo.

E’ un poco lunghetta, ma riserva delle sorprese.

Njut av läsningen

Tanti anni fa, ai margini di un skogen di conifere, viveva una colonia di piccole formiche. Avevano costruito lì il proprio nido, un bellissimo formicaio sotterraneo, composto da numerose camere, tutte di diversa grandezza.

Kamrarna var förbundna med varandra genom en slags tunnel som korsade hela myrstacken, som var mycket stor, med olika öppningar från vilka myrorna kunde komma in och ut.

Ogni formica aveva un proprio preciso compito.

den lilla arbetarmyran
myra på blomman

Där fanns vakterna, som hade ansvaret för att kontrollera vem som gick in och lämnade boet och övervakade eventuella attacker från externa rovdjur; det fanns riktiga myror, det vill säga de som hade till uppgift att föda nya kolonier och det fanns arbetarmyror som anförtroddes olika uppgifter som att bygga eller reparera boet, samla mat, fostra upp ungarna, arrangera skafferiet och så. på.

Allt var väldigt organiserat, så mycket att varje myra alltid visste vad och hur man skulle göra det. Dagarna förflöt lugnt, avbrutna av de olika arbetsfaserna som hade satts upp av drottningen myrorna.

Tra le formiche operaie ve ne era una, molto vivace, di förnamn Lucy, che da poco era stata investita del compito di raccogliere il cibo per l’inverno.
La mattina, subito dopo colazione, Lucy, assieme alle altre piccole formiche operaie che facevano parte della sua squadra di lavoro, si recava nel bosco e lì cercava e raccoglieva il cibo che avrebbero poi dovuto trasportare fino al nido.

Si trattava per lo più di semi e di löv, di diversa grandezza e consistenza.
Il lavoro era molto pesante ma Lucy sapeva come renderlo “interessante”. Ed infatti cercava sempre di trovare il modo per farlo sembrare quasi un gioco.

E così, ad esempio, capitava che trasportare un seme finisse con il diventare il trasporto di un missile per la protezione del nido da un attacco di alieni su dischi volanti; oppure il raccogliere una foglia diventasse il fortunato ritrovamento di un tesoro nascosto nel bosco tanti anni prima da dei pirati che non erano più riusciti a tornare per riprenderlo.

Det här sättet att tänka på arbete var inte alltid förstått och accepterat av Lucys följeslagare som ibland gjorde narr av henne och sa att hon fortfarande var ett barn och inte förstod vikten av den uppgift som de anförtrotts.
In realtà Lucy sapeva bene che il lavoro che doveva fare era molto importante, è solo che cercava di renderlo più allegro, più sopportabile. Infatti vi erano delle giornate, soprattutto quando pioveva, in cui il lavoro era veramente pesante e a volte a Lucy sembrava di non farcela.

den lilla arbetarmyran
grupp av myror

I dessa ögonblick hade det att tänka på arbete som ett spel, att lägga en nypa fantasi till dagliga handlingar, blivit ett sätt som alla andra att göra det nästan enklare.

I mesi passarono e Lucy si sentiva ogni giorno più distante dalle sue compagne, si sentiva quasi diversa, come se vivesse in un altro värld, un mondo dove le altre formiche non volevano andare, nemmeno in visita.
Finì quindi con il pensare di essere sbagliata perché, in fondo, era l’unica formica che si comportava così, era l’unica formica che a volte faceva trasparire la fatica delle giornate trascorse.

Så han tyckte att det rätta att göra var att sluta använda sin fantasi för att göra dagen mer uthärdlig och börja bete sig som andra myror.

Iniziò così un periodo molto difficile in cui Lucy lavorava incessantemente dalla mattina alla sera quasi a voler dimostrare di essere in grado di fare quello che facevano anche le altre anzi, di più.

De första tiderna var väldigt tunga och faktiskt deltog Lucy, på kvällen, utmattad av trötthet, inte ens längre i företagskvällarna som anordnades varje dag i myrstacken.
Man mano che i giorni passarono Lucy iniziò ad abituarsi ai nuovi ritmi di lavoro e, anzi, ad un certo punto sembrò non sentire più la stanchezza e iniziò a fare ogni giorno qualche cosa in più.

Così al posto di lavorare le normali otto ore come tutte le formiche iniziò a lavorarne otto e mezzo, poi nove, poi nove e mezzo, fino ad arrivare alle dodici ore al giorno.

Le sue compagne provarono a farle capire che, forse, quello non era il modo giusto di prendere il lavoro, che forse stava esagerando, ma Lucy vide questo loro tentativo di aiuto come un’intromissione, quasi come una parola di invidia nei suoi confronti. In fondo erano state loro a spingerla a lavorare sempre di più dicendole che non era in grado di capire il vero valore del lavoro svolto.

La dispensa che era stata assegnata a Lucy per la raccolta dei semi era ormai piena ma a Lucy questo non bastava e continuava, nonostante tutto, a raccogliere altri semi e a portarli nella cella finché un giorno, dopo essere entrata dalla piccola fessura che era rimasta come apertura e aver posato il seme sulla cima di un grandissima fila di altri semi, sentì un insolito rumore.

Era come una vibrazione unita ad un suono che sembrava quello di un tuono. In pochi istanti Lucy si trovò sommersa da un’enorme quantità di semi e si rese conto che tutto il cibo che aveva raccolto e disposto uno sull’altro per farne entrare di più era crollato!

Spaventata e ferita per il peso dei semi da cui era stata travolta Lucy si guardò attorno e si rese conto che nella stanza non era rimasto fri nemmeno un piccolo spazio per potersi muovere.

Fröna, när de föll, hade nästan skapat en vägg runt henne och detta hindrade henne från att gå ut, också för att hon med ett sårat ben inte kunde ha klättrat upp på väggen för att gå ner på andra sidan.

den lilla arbetarmyran
myra fast i myrstacken

Fortunatamente il rumore dei semi caduti fu molto forte e venne sentito dalle guardie del formicaio che si affrettarono ad aiutare Lucy ad uscire dalla dispensa e a portarla in infermeria, dove trascorse diversi giorni avendo così anche il tid för riflettere su quello che era accaduto.

Och bara när han tänkte på allt detta insåg han att han hade fel. Ja, för det hon hade gjort var att ge upp att vara sig själv, det är en glad myra full av lust att göra, att gå med på tanken som andra skulle ha velat ha av henne. Och han förstod också att han därigenom hade sökt den trygghet han behövde i något som aldrig kunde ge honom den. I själva verket hade han sökt det genom att hålla sig ständigt sysselsatt, genom att göra mer och mer. Det var därför arbetet hade blivit hans enda sysselsättning, som om att stanna var ett tecken på svaghet.

Lucy si rese anche conto di essere stata molto fortunata perché, in fin dei conti, aveva un’altra possibilità, quella di tornare ad essere se stessa, la vera Lucy, quella che lavorava si, ma che sapeva anche farlo divertendosi, quella per cui il fare era importante ma per la quale c’erano anche tante altre cose, il divertimento, gli vänner e la spensieratezza.

Si rese conto di aver rinunciato ad essere se stessa per la rädsla del giudizio degli altri e si ripromise di non fare più lo stesso errore.


Moralisk

I de saker vi gör varje dag är det rätt att alltid försöka ge sitt bästa och göra sitt bästa, men det är också rätt att känna igen och acceptera sina gränser, precis som det är rätt att alltid vara sig själv, utan att vilja vara olika människor bara för att behaga andra eller av rädsla för deras dömande.
Se le altre formiche avessero capito che il comportamento di Lucy era il modo che essa aveva trovato per sostenere i pesanti ritmi del lavoro, allora, forse, le cose sarebbero andate diversamente.

Hur kanske de skulle ha gått annorlunda om Lucy hade försökt förklara för dem vad hon kände och hur hon ansträngde sig för att arbeta utan fantasi.

Att vara sig själv betyder inte att man gör andra besvikna, istället innebär det att man ger rätt vikt åt sig själv och tar hand om sig själv, något som alla människor som älskar oss skulle vilja ha av och för oss.

Lycka till med att lyssna

God natt sagor
God natt sagor
Den lilla arbetarmyran
Den lilla arbetarmyran 4
/

Lämna en kommentar

Senaste inläggen

Jesus talar till lärjungarna
La Parola del 30 settembre 2023
30 Settembre 2023
spazio
Preghierina del 29 settembre 2023
29 september 2023
Eugenio smeker Remigio
Med ett ja kommer du i vägen och med ett nej kommer du ur vägen!
29 september 2023
fantastiska 4 i Pizzo Calabro
Brev till Gud
29 september 2023
Jesus och lärjungar
Ordet av 29 september 2023
29 september 2023

nyhetsbrev

reklam

reklam