Lexoni dhe dëgjoni Fjalën e 15 majit 2023

E hënë e javës së gjashtë të Pashkëve

Leximi i Parë

Zoti ia hapi zemrën Lidias për t'iu përmbajtur fjalëve të Palit.

Nga Veprat e Apostujve
Veprat e Apostujve 16:11-15

Pasi u nisëm nga Troada, lundruam drejtpërdrejt për në Samotracia dhe, të nesërmen, në Neapolis dhe prej këtu në Filipi, një koloni dhe qytet romak në rrethin e parë të Maqedonisë.

Në këtë qytet qëndruam disa ditë. Të shtunën dolëm nga dera buzë lumit, ku besuam se po falej lutja dhe, pasi u ulëm, folëm me gratë e mbledhura atje.

Dëgjoi gjithashtu një grua me emrin Lidia, një tregtare e purpurta, nga qyteti i Tiatirës, ​​një besimtare në Zoti, dhe Zoti ia hapi zemrën për t'iu përmbajtur fjalëve të Palit.

Pasi u pagëzua së bashku me familjen, ajo na ftoi duke thënë: "Nëse më keni gjykuar besnik ndaj Zotit, ejani dhe qëndroni në shtëpinë time". Dhe na detyroi të pranonim.

Fjala e Zoti.

Psalmi përgjegjës
Nga Ps 149

R. Zoti e do popullin e tij.

Këndojini Zotit një këngë të re;
lavdërimi i tij në kuvendin e besimtarëve.
Le të gëzohet Izraeli me Krijuesin e tij,
le të gëzohen te mbreti i tyre i fëmijët të Sionit. R.

Le ta lëvdojnë emrin e tij me valle,
le t'i këndojnë himne me dajre e qitje.
Zoti e do popullin e tij,
kurorëzon të varfërin me fitore. R.

Besnikët le të gëzohen në lavdi,
le të festojnë në shtretërit e tyre.
Lavdërimet e Zoti në gojën e tyre.
Ky është një nder për të gjithë besimtarët e tij. R.

Aklamacion ungjillor

Halleluja, halleluja.

Fryma e së vërtetës do të dëshmojë për mua,
thotë Zoti,
edhe ju dëshmoni. (Krh. Gjn 15,26b.27a)

Aleluja.

Ungjilli

Shpirti i së vërtetës do të dëshmojë për mua.

Fjala e 15 majit 2023
Fjala e 15 majit 2023 4

Nga Ungjilli sipas Gjonit
Gjn 15,26-16,4a

Në atë kohë, tha ai Jezusin për dishepujt e tij:
“Kur të vijë Parakleti, nga i cili do t'ju dërgoj Babai, Shpirti i së vërtetës që rrjedh nga Babai, ai do të dëshmojë për mua; edhe ju dëshmoni, sepse keni qenë me mua që nga fillimi.

I thashë këto që të mos skandalizoheni. Ata do t'ju dëbojnë nga sinagogat; me të vërtetë, po vjen ora kur kushdo që të vrasë do të mendojë se po adhuron Zoti.

Dhe ata do ta bëjnë këtë, sepse ata nuk e kanë njohur as atë Babai as mua. Por unë jua kam thënë këto gjëra, që kur të vijë koha, t'i mbani mend, sepse jua kam thënë".

Fjala e Zotit.

Shën Pali VI

Papa nga viti 1963 deri në 1978

Evangelii nuntiandi, kap. 7, § 75 – E drejta e autorit © Libreria Editrice Vaticana

"Kur të vijë Ngushëlluesi, Fryma e së vërtetës, ai do të dëshmojë për mua"

"I mbushur me ngushëllimin e Frymës së Shenjtë," the Kisha "rritet". Shpirti është shpirti i kësaj Kisha. Është ai që u shpjegon besimtarëve kuptimin e thellë të mësimit të Jezusin e del suo mistero.

Është ai që, sot si në fillim të shek Kisha, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.

Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.

Ne jetojmë në Kisha un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca dappertutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui.

Epo, nëse Shpirti i Zoti ka një vend të shquar në të gjithë jetën e Kisha, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.

Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente principale dell’evangelizzazione… Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana.

Nëpërmjet tij, Ungjilli depërton në zemrën e botës, sepse ai të çon në dallimin e shenjave të kohërave - shenjat e Zoti – që ungjillizimi zbulon dhe i jep vlerë historisë.

FJALËT E ATIT TË SHENJTË

“Do të vijë Parakleti, nga i cili do të dërgoj Babai» (Gjn 15:26). Me këto fjalë Jezusin promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.

Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Accogliamo oggi questa parola, non facile da tradurre in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.[…]

Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore.

Sepse vetëm ata që na bëjnë të ndihemi të dashur ashtu siç jemi, i japin paqe zemrës. Fryma e Shenjtë,Dashuria e Zoti, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima» (ibid.).

Është vetë butësia e Zoti, që nuk na lë të qetë; sepse të jesh me dikë që është vetëm tashmë është ngushëlluese. […]Parakleti, pra, është Avokati. Në kontekstin historik të Jezusin, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi.

Kështu bën edhe Parakleti, "Shpirti i së vërtetës" (v. 26), i cili nuk na zëvendëson, por na mbron nga gënjeshtrat e së keqes duke na frymëzuar mendime dhe ndjenja. E bën me delikatesë, pa na detyruar: propozon veten, por nuk imponohet. (Homilia në Meshën në Solemnitetin e Rrëshajët, 23 maj 2021)

Ungjilli i ditës
Il Vangelo del giorno
Fjala e 15 majit 2023
La Parola del 15 maggio 2023 2
/
i mëparshëmPostimi i radhës
Avatari i Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lini një koment