Lexoni dhe dëgjoni Fjalën e 1 qershorit 2023

E enjte e javës së tetë të festave në Kohën e zakonshme

Leximi i Parë

Della gloria del Zotëri sono piene le sue opere.

Nga libri i Sirakut
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

Tani do të kujtoj veprat e Zotit
dhe unë do të përshkruaj atë që pashë.

Sipas fjalëve të Zotit, veprat e tij qëndrojnë,
dhe gjykimi i tij bëhet sipas vullnetit të tij.
Il sole che risplende vede tutto,
veprat e tij janë plot me lavdinë e Zotit.

Neppure ai shenjtorët del Signore è dato
të tregojë të gjitha mrekullitë e saj,
che zotëri, l’Onnipotente, ha stabilito
që universi të qëndrojë i patundur në lavdinë e tij.

Egli scruta l’abisso e il Zemra,
dhe të depërtojnë në të gjitha sekretet e tyre.
Më i Larti njeh gjithë shkencën
dhe vëzhgoni shenjat e kohës,
duke shpallur gjërat e së shkuarës dhe të së ardhmes
dhe zbulimin e gjurmëve të atyre të fshehura.

Asnjë mendim nuk i shpëton,
atij nuk i fshihet as edhe një fjalë.
Ai ka rregulluar mrekullitë e urtësisë së tij,
vetëm ai është përgjithmonë e përgjithmonë:
asgjë nuk i shtohet dhe asgjë nuk i hiqet,
ai nuk ka nevojë për këshilltar.
Sa të bukura janë të gjitha veprat e tij!

Dhe mezi mund të vërehet një shkëndijë.
Tutte queste cose hanno jeta e resteranno per sempre
për të gjitha nevojat dhe të gjithë i binden atij.
Të gjitha gjërat janë dy nga dy, përballë njëra-tjetrës,
ai nuk ka bërë asgjë të paplotë.
Njëra konfirmon meritat e tjetrës:
kush do të kënaqet duke medituar lavdinë e tij?

Fjala e Zoti.

Psalmi përgjegjës
Nga Ps 32 (33)

A. Me anë të fjalës së Zotit u bënë qiejt.

Lëvdojeni Zotin me qeste,
me harpën me dhjetë tela që i këndohej.
Këndojini Zotit një këngë të re,
luaj me mjeshtëri cithara dhe brohorit. R.

Perché retta è la parola del Signore
dhe çdo vepër e tij është besnike.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Me fjalën e Zotit u bënë qiejt,
nga fryma e gojës së tij çdo ushtri e tyre.
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
mbyll humnerën në rezerva. R.

Kini frikë nga Zoti gjithë dheu,
tremino davanti a lui gli abitanti del botë,
sepse ai foli dhe gjithçka u krijua,
urdhëroi dhe gjithçka u krye. R.

Aklamacion ungjillor

Halleluja, halleluja.

Unë jam drita e botës, thotë Zoti:
kushdo që më ndjek mua do të ketë dritën e jetës. (Gjoni 8:12)

Aleluja.

Ungjilli i sotëm

Rabin, më lër të shoh përsëri!

Jezusi shëron Bartimeun: Fjala e 1 qershorit 2023
Jezusin shëron Bartimeun

Dal Vangelo secondo Marco
Mk 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi dishepujve e a molta turma, il djalin di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua unazë martese ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Fjala e Zotit.

Shën Gjon Kasian (rreth 360-435)

themeluesi i manastirit në Marsejë

La lutje, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

Një lutje për të gjitha situatat

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la fiducia d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la zëri dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal demonio, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra gioia; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

FJALËT E ATIT TË SHENJTË

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

Këto lutje të vakëta, që nuk ndihmojnë asgjë... Dhe më pas: a është lutja ime "substanciale", a e zhvesh zemrën para Zotit? A i sjell atij historinë dhe fytyrat e jetës sime? Apo është anemike, sipërfaqësore, e përbërë nga rituale pa dashuri dhe zemër? (Angelus, 24 tetor 2021)

Ungjilli i ditës
Il Vangelo del giorno
Fjala e 1 qershorit 2023
Fjala e 1 qershorit 2023 2
/
Avatari i Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lini një koment

Postimet e fundit

fëmijë, luftë, shkatërrim
Lutja e 21 shtatorit 2023
21 shtator 2023
primo piano Eugenio sorride
Ti buzeqesh
21 shtator 2023
Shën Mateu
Fjala e 21 shtatorit 2023
21 shtator 2023
shahu bardh e zi
Lutja e 20 shtatorit 2023
20 shtator 2023
gomar i qeshur
Gomari i tregtarit të kripës
20 shtator 2023

Newsletter

Reklamim

Reklamim