Preberite celotno zgodovino svetih Petra in Pavla, apostolov in mučencev

Sveti Peter apostol, zavetnik dobrega mesta Rima

Svetega Petra in Pavla
Sveti Peter in Pavel 3

Ime mu je bilo Simone, res je Jezus a chiamarlo Pietro. Nativo di Betsaida, viveva a Cafarnao ed era pescatore sul lago di Tiberiade. Il Maestro lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e con Giacomo e Giovanni lo rende testimone di taluni fatti importanti: la risurrezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l’agonia nell’orto degli ulivi.

Na svoji poti skupaj z Mesijem se Peter pokaže kot preprost, neposreden, včasih impulziven človek. Pogosto govori in deluje v imenu apostolov, ne obotavlja se prositi za pojasnila in pojasnila. Jezus circa la predicazione o le parabole, lo interroga su varie questioni.

In on je prvi, ki odgovori, ko Mojster nagovori dvanajsterico. "Želiš tudi ti oditi?" vpraša Jezus po govoru v sinagogi v Kafarnaumu je povzročil zmedo celo med njegovimi številnimi učenci, od katerih so se mnogi od tistega trenutka naprej odločili, da mu ne bodo več sledili. »Gospod, h komu naj gremo? – odgovarja Simon Peter -. Ti imaš besede večnega življenja in mi smo verovali in spoznali, da si ti Svetnik Bog« (Jn 6,67-68).

Izpoved vere

V Cezareji Filipovi, ko Jezus svoje privržence vpraša: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?", je Peter tisti, ki potrdi: "Vi ste Kristus, The sin od Bog vivente” (Mt 16,16).

IN Jezus: »Jaz pa ti pravim: ti si Peter in na tej skali bom jaz sezidal svojo Cerkev in sile pekla ga ne bodo premagale. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva: kar koli zavežeš na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli razvežeš na zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,18-19). To je naloga, ki jo prejme Peter: vladati Cerkev.

Evangeliji to razkrivajo Jezus odloči zaupati svoje Cerkev slabo izobraženemu ribiču, ki včasih ne vidi volje do Bog, instinktivno: Peter protestira, ko Jezus razkriva svoj pasijon; želi se izogniti umivanju nog med zadnjo večerjo, ne sprejema tako ponižne geste Mojstra; trikrat zanika, da bi vedel Jezus dopo l’arresto.

Apostoli mu priznavajo vlogo, ki jo je podelil Jezus in on je tisti, ki daje različne pobude. Na velikonočno jutro, ko ga je Marija Magdalena obvestila o izginotju Učiteljevega trupla iz groba, je on tisti, ki odhiti tja skupaj z drugim učencem. Toda slednji, ki je pred njim v dirki, iz spoštovanja dovoli Petru vstopiti prvi.

Petrovo poslanstvo

Po vstajenju od Jezus, gli apostoli si riuniscono in cenacoli in cui talvolta si manifesta il Maestro. Ciascuno riprende la propria quotidianità e Pietro torna sulla sua barca e alle sue reti.

In prav po noči, preživeti pri ribolovu, se mu ponovno prikaže Gospodar (Jn 21,3-7), ga prosi, naj napase njegovo čredo in napove, s kakšno smrtjo ga bo poveličal (Jn 21,15-19). Po vnebohodu Jezus, Peter je referenčna točka apostolov in prvih sledilcev Kristus, comincia a parlare in pubblico, a predicare e ad operare guarigioni.

Viene arrestato, convocato e rilasciato più volte dal Sinedrio, costretto a prendere atto dell’autorità con la quale parlava e dell’entusiasmo della gente intorno a lui che cresceva sempre di più. Pietro comincia anche a spostarsi di città in città per raccontare la Buona Novella.

Ma torna spesso a Gerusalemme, ed è qui che un giorno si presenta, a lui e agli altri apostoli, Paolo raccontando della sua conversione. Pietro e Paolo intraprendono poi strade diverse, entrambi non si risparmiano in svariati viaggi, ma le loro vite si incrociano spesso a Gerusalemme.

Peter se večkrat sooči s Pavlom, sprejme opažanja in premisleke ter se znajde v razpravi, da bi se odločil o usmeritvah Cerkev nastajajoče. Končno se apostola ponovno srečata v Rimu.

rimski škof

Pietro rafforza la comunità cristiana e ne è guida. Viene imprigionato durante la persecuzione di Nerone e poi crocifisso a testa in giù, per sua stessa richiesta, mentre Paolo, condannato a morte dal tribunale romano, viene decapitato.

Izročilo pripoveduje, da se je njuno mučeništvo zgodilo na isti dan: 29. junija leta 67. Peter je umrl v Neronovem cirkusu na Vatikanskem griču, Pavel na Via Ostiense. Na njihovih grobnicah se dviga bazilika Sveti Peter in Bazilika svetega Pavla zunaj obzidja

Sveti apostol Pavel, zavetnik dobrega mesta Rima

Sveti Pavel apostol
Sveti Peter in Pavel 4

Ebreo di Tarso, nell’odierna Turchia, Saulo, cittadino romano, colto, istruito alla scuola giudaica proseguita a Gerusalemme, aveva una buona formazione greco-ellenista, conosceva il greco e il latino.

sin tkalca zaves, se je naučil tudi izdelovalske umetnosti oče. Come molti ebrei di quell’epoca, aveva un secondo nome greco-latino: Paolo, scelto per semplice assonanza con il proprio nome. Caparbio, coraggioso e audace, aveva buone capacità dialettiche.

Njegova osebnost izhaja iz Apostolskih del in njegovih 13 pisem. Ne ve Jezus ed è fra i primi a perseguitare i cristiani, ritenuti una setta pericolosa da debellare.

V Svetem pismu se prvič omenja v pripovedi o kamenjanju Štefana - prvega mučenca kristjan – a Gerusalemme.

Savel, ki je bil ponosen zagovornik judovske tradicije, je »skušal uničiti CerkevVstopal je v hiše, jemal može in žene ter jih dal zapreti« (Apd 8,3). Učenci se ga bojijo in nekateri se, da bi se izognili preganjanju, razkropijo po različnih mestih, vključno z Damaskom.

Na poti v Damask

Saulo si fa allora autorizzare dal sommo sacerdote a condurre in giudizio i fuggiaschi a Gerusalemme. “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’.

On pa: 'Sem Jezus, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare’. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla” (At 9, 3-6). Viene accompagnato a Damasco, dove per tre giorni, sconvolto dall’accaduto, non prende “né cibo né bevanda”.

Tretji dan se mu je predstavil neki Ananija, ki mu je Bog, je med videnjem prosil, naj ga poišče in naj položi roke nanj, da bi lahko spet spregledal. »On je instrument, ki sem si ga izbral, da ponese svoje ime pred narodi, kralji in bogovi otroci d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”, viene rivelato ad Anania.

Paolo si fa battezzare, conosce la piccola comunità cristiana del luogo, si presenta nella Sinagoga e testimonia quanto gli è accaduto. Comincia da qui il suo apostolato. Si intrattiene con i discepoli che si trovano a Damasco, inizia a predicare con entusiasmo e in seguito raggiunge Gerusalemme.

Tu sreča Petra in druge apostole, ki ga po začetni nezaupljivosti sprejmejo in se z njim na dolgo pogovarjajo o Jezus. Paolo li ascolta, apprende gli insegnamenti lasciati dal Maestro e fortifica la sua fede. Prosegue la predicazione, ma si scontra con l’ostilità di tanti ebrei e le perplessità di diversi cristiani.

Zapustil je Jeruzalem in se vrnil v Tarz, kjer je ponovno začel opravljati poklic tkalca šotorov in se še naprej posvečal evangelizaciji. Nekaj ​​let pozneje Pavel skupaj z Barnabom, enim prvih judovskih spreobrnjencev, prispe v Antiohijo in vzpostavi tesne vezi s krščansko skupnostjo.

Apostolska potovanja

Dopo un breve soggiorno a Gerusalemme, da Antiochia Paolo prosegue la sua missione fra gli ebrei e soprattutto fra i pagani – i cosiddetti “gentili” – per altre mete. Tre i suoi grandi viaggi apostolici.

Durante il primo approda a Cipro e in diverse città della Galazia, fonda svariate comunità, quindi raggiunge nuovamente Antiochia e poi Gerusalemme, per discutere con gli apostoli se i convertiti dal paganesimo dovevano rispettare o meno i precetti della tradizione ebraica.

Nel secondo viaggio Paolo si dirige nel sud della Galazia, poi è la volta della Macedonia e della Grecia. Si ferma a Corinto per oltre un anno poi tocca altre città, fra cui Efeso e ancora Gerusalemme, e si dirige nuovamente ad Antiochia. Da qui riparte per il suo il terzo viaggio.

Za tri leta se ustavi v Efezu, nato doseže Makedonijo, Korint in druge kraje, obišče skupnosti, ki so ga prej sprejele in se končno vrne v Jeruzalem. Zaradi napetosti, ki so se razvile med skupnostmi, ki jih je ustanovil, in judovsko-kristjani glede spoštovanja nekaterih določb judovskega prava, se je soočil z Jamesom.

Proti mučeništvu

Nato so ga Judje obtožili, da je pridigal proti postavi in ​​da je v tempelj uvedel spreobrnjenega pogana, zato ga aretirajo, vendar se Pavel med sojenjem kot rimski državljan pritoži na cesarja in ga premestijo v Rim.

Tja prispe po ujetništvu v Cezareji in več postankih v drugih mestih. V Rimu, kjer je bil tudi Peter, je prišel v stik s krščansko skupnostjo. Oproščen zaradi pomanjkanja dokazov, je nato nadaljeval svoje poslanstvo. Še enkrat je aretiran pod Neronom; Rimsko sodišče ga je obsodilo na smrt, obglavili so ga na Via Ostiense, Petra pa križali na hribu. Vatikan.

Izročilo poroča, da se je mučeništvo Petra in Pavla zgodilo na isti dan: 29. junija leta 67. Na njunih grobovih se dvigata bazilika San Pietro in bazilika San Paolo fuori le Mura.

vir Vatikanske novice © Dikasterij za komuniciranje

Zadnja posodobitev: 7. november 2022 9:43 avtor Remigius Robert

Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Pustite komentar