Preberite in poslušajte Besedo z dne 15. maja 2023

Ponedeljek šestega velikonočnega tedna

Prvo branje

Gospod je odprl Lidijino srce, da se je držala Pavlovih besed.

Iz Apostolskih del
Apostolska dela 16:11–15

Ko smo izpluli iz Troade, smo odpluli naravnost v Samotracijo in naslednji dan v Neapolis, od tu pa v Filipe, rimsko kolonijo in mesto v prvem okrožju Makedonije.

V tem mestu smo ostali nekaj dni. V soboto smo šli skozi vrata ob reki, kjer smo verjeli, da se moli, in ko smo zasedli svoje sedeže, smo govorili tam zbranim ženskam.

Poslušala je tudi ženska z imenom Lidia, trgovka s škrlatom iz mesta Tiatire, vernica v Bog, in Gospod ji je odprl srce, da se je držala Pavlovih besed.

Po krstu skupaj z družino nas je povabila z besedami: "Če ste ocenili, da sem zvesta Gospodu, pridite in ostanite v moji hiši". In nas je prisilil, da smo sprejeli.

Beseda o Bog.

Responzorijski psalm
Iz Ps 149

R. Gospod ljubi svoje ljudstvo.

Pojte Gospodu novo pesem;
njegova pohvala v zboru vernikov.
Naj se Izrael veseli svojega stvarnika,
naj se veselijo svojega kralja i otroci Siona. R.

Naj slavijo njegovo ime s plesi,
s tamburami in citrami naj mu pojejo hvalnice.
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
okrona revne z zmago. R.

Naj se zvesti veselijo v slavi,
naj se gostijo na svojih posteljah.
Pohvale od Bog na ustih.
To je čast za vse njegove vernike. R.

Evangelijsko vzklikanje

Aleluja, aleluja.

Duh resnice bo pričeval zame,
pravi Gospod,
in tudi ti bodi priča. (Prim. Jn 15,26b.27a)

Aleluja.

Evangelij

Duh resnice bo pričeval o meni.

Beseda z dne 15. maja 2023
Beseda z dne 15. maja 2023 4

Iz evangelija po Janezu
Jn 15,26-16,4a

Takrat je rekel Jezus svojim učencem:
»Ko pride Paraklet, iz katerega te bom poslal Oče, Duh resnice, ki izhaja iz Oče, on bo pričeval o meni; in tudi ti si priča, ker si bil z menoj od začetka.

Te stvari sem vam povedal, da vam ne bo treba škandalizirati. Izgnali vas bodo iz shodnic; res, prihaja ura, ko bo kdorkoli vas ubil, mislil, da moli Bog.

In to bodo storili, ker niti tega niso poznali Oče niti jaz. Toda povedal sem vam te stvari, da se jih spomnite, ko pride njihov čas, ker sem vam povedal."

Gospodova beseda.

Sveti Pavel VI

papež od 1963 do 1978

Evangelii nuntiandi, pogl. 7, § 75 – Copyright © Libreria Editrice Vaticana

"Ko pride Tolažnik, Duh resnice, bo pričeval zame"

"Napolnjen s tolažbo Svetega Duha," je Cerkev "raste". Duh je duša tega Cerkev. On je tisti, ki vernikom razloži globok pomen nauka o Jezus e del suo mistero.

Prav on je danes tako kot na začetku st Cerkev, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.

Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.

Živimo v Cerkev un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca dappertutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui.

No, če je Duh Bog ima pomembno mesto v celotnem življenju Cerkev, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.

Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente principale dell’evangelizzazione… Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana.

Po njem evangelij prodira v srce sveta, ker vodi k razločevanju znamenj časa – znamenj Bog – da evangelizacija odkriva in vrednoti zgodovino.

BESEDE SVETEGA OČETA

»Prišel bo Paraklet, ki ga bom poslal Oče» (Jn 15,26). S temi besedami Jezus promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.

Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Accogliamo oggi questa parola, non facile da tradurre in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.[…]

Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore.

Kajti samo tisti, zaradi katerega se počutimo ljubljene takšne kot smo, daje mir srcu. Sveti Duh,ljubezen za Bog, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima» (ibid.).

To je sama nežnost Bog, ki nas ne pusti pri miru; ker biti z nekom, ki je sam, je že tolažba. […]Tolašnik je torej Zagovornik. V zgodovinskem kontekstu Jezus, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi.

Enako velja za Tolažnika, »Duha resnice« (v. 26), ki nas ne nadomešča, ampak nas brani pred zmotami zla, tako da v nas navdihuje misli in občutke. To počne občutljivo, ne da bi nas silil: sam se predlaga, a se ne vsiljuje. (Homilija pri maši na god Binkošti, 23. maj 2021)

Evangelij dneva
Il Vangelo del giorno
Beseda z dne 15. maja 2023
La Parola del 15 maggio 2023 2
/
PrejšnjaNaslednja objava
Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Pustite komentar