Strata priestoru: strava, vďaka ktorej žijete

Komentár k evanjeliu z 2. júla 2023

Trinásta nedeľa TO roku A

2 Kráľov 4,8-11,14-16 Ps 88 Rim 6,3-4,8-11 Mt 10,37-42

Je bolestivé byť oddelený od toho, čo milujete.
Ale aj farmár dočasne príde o to, čo zaseje.
Tira fuori, sparge, getta a terra, ricopre. Di che ti meravigli?
Kto pohŕda a zráža, je chamtivý žnec.
Zima a leto dokázali, čo sa urobilo;
la gioia del mietitore ti dimostra l’intenzione del seminatore

svätý Augustín,Reč330,2
Strata priestoru: strava, vďaka ktorej žijete
Strata priestoru 4

OTVORENÉ

Per quanto cerchiamo talvolta di rimanere da soli, prima o poi c’è sempre qualcuno che viene a bussare alla nostra života!

A volte per chiedere aiuto, a volte per il piacere di stare insieme, a volte anche solo per disturbarci o per rovinarci la giornata, a volte per condividere una parola.

Takže stojíme pred alternatívou medzi predstieraním, že tam nie sme, a obťažovaním sa otvoriť. Ak si totiž dávame pozor, celé dni žijeme v rozhodovaní sa medzi týmito možnosťami.

A volte siamo contenti e senza esitare apriamo il nostro Srdce, altre volte indugiamo, altre volte ancora ci sbarriamo dentro provando a non respirare per essere più credibili nel nostro ticho.

Cudzinec

Ako v rozprávke oDruhá kniha kráľov, che leggiamo questa nedeľu, passa prima o poi nella nostra vita uno sconosciuto, una presenza che ci interpella.

Môže to byť niekto, kto nás aj bez toho, aby to chcel, svojim vpádom prinúti zamyslieť sa alebo nás upozorní na niečo dôležité pre náš život.

Potrebbe essere per esempio un Priateľ che ci incoraggia ad affrontare le difficoltà e ci aiuta a «innalzare la fronte» (Sal 89,18), potrebbe essere qualcuno che ci dà nádej, a volte è semplicemente qualcuno che soffre e che, con la sua svedectvo, ci aiuta a stare nelle nostre fatiche.

Budovanie priestoru

Sono presenze profetiche che attraversano il nostro cammino, proprio come il prorok che attraversa život di questa žena illustre del testo del Druhá kniha kráľov: Elizeus niekoľkokrát prechádza v živote tejto ženy a svojou prítomnosťou ju vedie k tomu, aby sa pýtala sama seba.

Je to žena, ktorej chýba budúcnosť, pretože ju nemá syna e il marito è anziano: la vita sembra inesorabilmente orientata verso la koniec, tutto sembra dileguarsi nel nulla.

Hoci zo svojho gesta nepredpokladá žiadny zisk, táto žena sa otvára prijatiu: práve z tohto gesta sa rodí jej budúcnosť.

Požiada svojho manžela, aby postavil priestor pre proroka. V skutočnosti privítanie vždy znamená aj stratu niečoho. Možno práve toto sťažuje prijímanie: žiada nás, aby sme si uvoľnili miesto, trochu stratili kontrolu, sme povolaní vzdať sa niečoho, aby sme vytvorili život.

Tiež tam mama deve rinunciare a tenere il figlio nel suo grembo per farlo nascere e per continuare a naživo.

PREHRAŤ

Ogni giorno siamo chiamati a perdere qualcosa per poter vivere: ci viene chiesto a volte di perdere il nostro čas per ascoltare qualcuno, ci viene chiesto di farci da parte per lasciare spazio a qualcun altro, ci viene chiesto di scomodarci per andare incontro ai bisogni e alle esigenze che ci vengono posti davanti.

Niekedy si nahovárame, že sa tomuto privítaniu môžeme vyhnúť, ale v skutočnosti, ak ho neprijmeme, zomrieme!

Neprijať znamená uzavrieť sa do seba, zablokovať sa. Lono zostáva prázdne a bez života, ak človek nie je ochotný ho privítať.

Per riprendere le slová di Paolo nella Lettera ai Romani, potremmo dire che accogliere è veramente «kráčať v novom živote» (Rim 6:7).

Iná logika

Tiež Ježiš nel evanjelium ci propone di riflettere su questa alternativa rovesciata tra il perdere e il trovare: sebbene siamo sempre affannati nel tentativo di conquistare e possedere, in realtà la vita fiorisce solo laddove si è disposti a perdere.

In questo contesto possiamo comprendere meglio anche le parole di Gesù che invitano a prendere la propria kríž (Mt 10,38): possiamo capire il valore dell’accoglienza e la disponibilità a perdere solo se assumiamo ogni giorno la logica del Vangelo, cioè la croce, come criterio delle nostre scelte.

Víta pre Láska, uvítame, keď zistíme, že jediný spôsob, ako generovať, je stratiť niečo zo seba.

Logiku evanjelia môžeme prijať ako kritérium pre naše rozhodnutia len vtedy, ak sme ochotní trochu odložiť svoje uvažovanie a naše predchádzajúce porozumenia, čo znamená stratiť časť hypertrofie nášho ega.

Solo perdendo, si può seguire veramente Gesù: seguire vuol dire mettersi dietro, guardare dove mette i piedi Gesù. Vuol dire quindi lasciarsi portare anche dove non avremmo pensato di andare!

Jednoduchosť

L’accoglienza spaventa, ma in realtà comincia dai piccoli gestami, comincia da un sklo sladkej vody.

Purtroppo abbiamo caricato slovo accoglienza di tanta ideologia, l’abbiamo sovraccaricata di ragionamenti politici e finanziari, fino a perdere il valore primitivo di un gesto semplicemente umano che custodisce l’essenza di quello che siamo: esseri in vzťah.

Siamo chiamati per vocazione a essere scomodati, anche quando sentiamo l’altro come straniero nel nostro sveta (E. Levinas).

V skutočnosti je to presne ten, kto nás vyzýva a znepríjemňuje nám to, aby sme boli schopní generovať.

Čítajte vo vnútri

  • Nechávate sa obťažovať alebo žijete zavretí vo vnútri?
  • Čo si ochotný stratiť, aby si mohol viac nasledovať Ježiša?

S láskavým dovolením © ♥ Otec Gaetano Piccolo SJ

Poďme spolu počúvať

Evanjelium dňa
Evanjelium dňa
Strata priestoru
Strata priestoru 2
/
Avatar Remigia Ruberta

Ahoj, som Remigio Ruberto, otec Eugenia. Láska, ktorá ma spája s Eugeniom, je nadčasová a bezpriestorová.

Zanechať komentár