Prečítajte si a počúvajte Slovo z 25. mája 2023

Štvrtok siedmeho veľkonočného týždňa

Prvé čítanie

Je potrebné, aby ste vydávali svedectvo aj v Ríme.

Zo Skutkov apoštolov
o 22.30 hod.; 23,6-11

V tých dňoch [veliteľ súdu], ktorý chcel poznať realitu faktov, to je dôvod, prečo Pavla obviňovali Židia, ho dal stiahnuť z reťazí a nariadil, aby sa stretli veľkňazi a celý veľrad; dal Pavla zniesť a priviedol ho pred nich.

Pavol, vediac, že ​​časť bola zo saducejov a časť z farizeji, povedal v Sanhedrine silným hlasom: „Bratia, som farizej, syna z farizeji; Som obžalovaný pre nádej na vzkriesenie z mŕtvych."

Sotva to povedal, vypukol medzi nimi spor farizeji a saducejov a zhromaždenie bolo rozdelené. Vskutku, saduceji tvrdia, že niet vzkriesenia, ani anjelov, ani duchov; na farizeji namiesto toho vyznávajú všetky tieto veci. Potom nastal veľký rozruch a niektorí pisári zo strany farizeji si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest’uomo.

Možno k nemu prehovoril duch alebo anjel."
Spor sa vyhrotil do takej miery, že veliteľ v obave, že Paola zlynčujú, prikázal vojakom vystúpiť, odviesť ho a priviesť späť do pevnosti.

Nasledujúcu noc prišiel k nemu Pán a povedal mu: „Odvahu! Ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak je potrebné, aby si svedčil aj v Ríme."

Slovo o Bože.

Responzorský žalm
Od Ps 15 (16)

A. Chráň ma, o Bože: v teba sa utiekam.

Chráň ma, o Bože: v teba sa utiekam.
Povedal som Pánovi: „Ty si môj Pán“.
Hospodin je moje dedičstvo a môj kalich:
v tvojich rukách je môj život. R.

Dobrorečím Pánovi, ktorý mi dal radu;
aj v noci mi rozum káže.
Vždy kladiem pred seba Pána,
postav sa po mojej pravici, nebudem môcť zakolísať. R.

Z toho sa moje srdce raduje
a moja duša sa raduje;
aj moje telo odpočíva v bezpečí,
prečo neopustíš môj život v pekle,
ani svojmu vernému nedovolíš vidieť jamu. R.

Ukážeš mi cestu života,
plnú radosť z tvojej prítomnosti,
nekonečná sladkosť po tvojej pravici. R.

Ohlasovanie evanjelia

Aleluja, aleluja.
 
Nech sú všetci jedno,
ako ty, otecsi vo mne a ja v tebe,
aby svet uveril, že si ma ty poslal. (Jn 17:21)

Aleluja.

Dnešné evanjelium

Nech sú dokonalé v jednote.

Slovo z 25. mája 2023
Slovo z 25. mája 2023 4

Z Evanjelia podľa Jána
Jn 17,20-26

Za ten čas [Ježiš, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]

«Nemodlím sa len za týchto, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa: aby všetci boli jedno; ako ty, otec, ty si vo mne a ja v tebe, aj oni sú v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si mi dal, som im dal, aby boli jedno, ako my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jednote a aby svet vedel, že si ma ty poslal a že ich miluješ ako mňa.

otecChcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby mohli kontemplovať moju slávu, tú, ktorú si mi dal; lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

otec pravda, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a oni vedeli, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a dám ho poznať, pretožeLáska ktorými si ma miloval v nich a ja v nich."

Slovo Pánovo.

Blahoslavená Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša (1894-1967)

Karmelitán, zakladateľ Notre Dame de Vie

„Dobré Ježiš“ (prekl. cb© evangelizo)

„Aby boli jedno ako my“ (Jn 17,21)

Kristus Ježišvo svojej kňazskej modlitbe pred pašiami jedinú prosbu za apoštolov a za tých, ktorí uveria ich slovu: aby boli s ním jedno ako on a jeho otec sono uno (Gv 17,21), affinché possano vedere la sua gloria (Gv 17,24).

A to Kristus Ježiš požaduje to ako cenu svojej obete. Jednota je cieľom vtelenia a vykúpenia. Je to životne dôležité pre duše a pre cirkvi. (…) The cirkvi A Kristus rozšírené, príp Kristus rozptýlené v členoch. Predlžuje ho tým, že mu dáva ľudskosť, v ktorej vysvetľuje bohatstvo svojej milosti a s ktorou pokračuje vo svojom kňazskom poslaní tu dole. Božia milosť, ktorá k nám prichádza len pre Kristus, zaväzuje nás Kristus a robí nás patriť Kristus.

Takže sme z Kristus A Kristus a z Bože. (...) Tu je plán Bože o nás a dizajne, ktorý chce v nás a pre nás realizovať. Alebo sme z Kristus o non avremo la vita soprannaturale; saremo Figli col Verbo incarnato in seno alla Trinità santa o saremo esclusi dal regno dei cieli.

Sú to pravdy, ktoré musia nielen podporovať našu kontempláciu. Pretože oni vedú všetko božské dielo vykúpenia a organizáciu cirkvi, devono presiedere alla cooperazione richiestaci a quest’opera divina.

Tieto vznešené pravdy patria medzi najpraktickejšie pre duchovný život a pre apoštolát.

SLOVÁ SVÄTÉHO OTCA

"Musíme byť jedna, jedna vec, ako." Ježiš a otec sono una sola cosa.

Presne toto je výzva nás všetkých kresťanov: nenechávajte medzi nami priestor na rozdelenie, nedovoľte, aby duch rozdelenia, otec della menzogna entri in noi. Cercare sempre l’unità. […]

Ježiš modlite sa, pretože sme jedna, len jedna vec. A cirkvi tak veľmi potrebuje túto modlitbu jednoty“. A ešte jeden tip Ježiš ha dato in questi giorni di congedo è di rimanere in Lui: ‘Rimanete in me’.

A prosí o túto milosť […]“otec, voglio che quelli che mi hai dato, anch’essi siano con me dove sono io’. Cioè, che questi rimangano là, con me.

Pobyt v Ježiš, v tomto svete nakoniec zostane s Ním, „aby mohli rozjímať o mojej sláve“. (Homília Santa Marta, 21. mája 2015)

Evanjelium dňa
Il Vangelo del giorno
Slovo z 25. mája 2023
Slovo z 25. mája 2023 2
/
PredchádzajúceĎalší príspevok
Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Zanechať komentár

Posledné poznámky

Duch svätý
Slovo z 28. mája 2023
28. mája 2023
objať z lásky
Modlitba z 27. mája 2023
27. mája 2023
zmeniť smer
Nezastavuj
27. mája 2023
Komentár k evanjeliu z 28. mája 2023
Komentár k evanjeliu z 28. mája 2023
27. mája 2023
milovaný učeník položí hlavu na Ježišovu hruď – Giotto
Slovo z 27. mája 2023
27. mája 2023

Reklama

Reklama