Prečítajte si a počúvajte Slovo z 20. mája 2023

Sobota šiesteho veľkonočného týždňa

Prvé čítanie

Apollo to dokázal prostredníctvom Písma Ježiš a Kristus.

Zo Skutkov apoštolov
Skutky 18:23-28

Po nejakom čase v Antiòchii sa Pavol vydal na cestu: postupne prešiel oblasťou Galázia a Frýgia a potvrdil všetkých učeníkov.

Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, kultivovaný muž, znalec Písma, prišiel do Efezu. Bol poučený o Pánovej ceste a s inšpirovaným srdcom hovoril a učil presne to, čo sa týkalo Ježiš, hoci poznal len Jánov krst.

V synagóge začal smelo rozprávať. Priscilla a Akvila ho počúvali, potom ho vzali so sebou a vysvetlili mu cestu Bože.

Keďže chcel ísť do Achája, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho privítali. Keď tam prišiel, bol veľmi užitočný pre tých, ktorí sa dielom milosti stali veriacimi. V skutočnosti rázne vyvracal Židov a verejne to dokazoval prostredníctvom Písma Ježiš a Kristus.

Slovo o Bože.

Responzorský žalm
Zo Žalmu 46 (47)

R.Bože je kráľom celej zeme.

Všetci ľudia, tlieskajte rukami!
Na zdravie Bože s výkrikmi radosti,
lebo hrozný je Pán Najvyšší,
veľký kráľ nad celou zemou. R.

Prečo? Bože je kráľom celej zeme,
spievať hymny s umením.
Bože vládne nad národmi,
Bože sedí na svojom svätom tróne. R.

Zhromaždili sa vodcovia národov
ako ľudia z Bože z Abraháma.
Je Bože patria mocnostiam zeme:
je výborný. R.

Ohlasovanie evanjelia

Aleluja, aleluja.

Vyšiel som von otec a prišiel som na svet;
teraz opúšťam svet a idem do otec. (Porov. Jn 16,28)

Aleluja.

evanjelium

The otec miluje ťa, lebo ty si ma miloval a veril.

Slovo z 20. mája 2023
Slovo z 20. mája 2023 4

Z Evanjelia podľa Jána
Jn 16,23b-28

Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom:
„V pravde, po pravde, hovorím vám: ak sa o niečo pýtate otec nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.

Proste a dostanete, aby vaša radosť bola plná.

Povedal som vám tieto veci zahaleným spôsobom, ale prichádza hodina, keď s vami už nebudem hovoriť zahaleným spôsobom a budem s vami hovoriť otvorene o otec. V ten deň budete prosiť v mojom mene a ja vám nepoviem, že sa budem modliť otec pre vás: otec v skutočnosti ťa miluje, pretože si ma miloval a veril, že pochádzam Bože.

Vyšiel som von otec a prišiel som na svet; teraz opäť opúšťam svet a idem do otec».

Slovo Pánovo.

Svätý Ján Mária Vianney (1786-1859)

kňaz, kurát z Ars

Diskurz na Piatu nedeľu po Veľkej noci ((prekl. cb© evangelizo))

Modlitba je zdrojom nášho šťastia

Bratia moji, nič nás nepotešuje viac ako sľuby Ježiš robí nám v evanjeliu, hovorí nám, že všetko, o čo prosíme otec nel suo nome ce lo accorderà (cfr. Gv 16,23).

Non contento di ciò, non solo ci permette di chiedergli quanto desideriamo; ma va fino a ordinarcelo, ci prega per questo. Diceva agli Apostoli: “Sono da tre anni con voi e non mi chiedete nulla. Chiedetemi dunque, affinché la vostra gioia sia piena e perfetta” (cfr. Gv 16,24).

Cosa che ci mostra come la preghiera è la fonte di tutti i beni e di ogni felicità che possiamo sperare sulla terra. Da tutto ciò, fratelli miei, se siamo così poveri, così sprovvisti di luce e di beni della grazia, è perché non preghiamo o preghiamo male. (…)

Non meravigliamoci di tutto quanto fa il demonio per non farci pregare o farcl pregare male; è che capisce molto meglio di noi quanto la preghiera è contrapposta all’inferno e che è impossibile che il buon Bože possa rifiutarci quanto gli chiediamo nella preghiera.

Oh! Quanti peccatori sarebbero usciti dal peccato se avessero ricorso alla preghiera! (…) Una preghiera ben fatta è un olio balsamico che si spande in tutta l’anima, che sembra farle sentire già la felicità di cui gioiscono i beati in cielo.

SLOVÁ SVÄTÉHO OTCA

Ježiš non solo vuole che preghiamo come Lui prega, ma ci assicura che, se anche i nostri tentativi di preghiera fossero del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre contare sulla sua preghiera.

Dobbiamo essere consapevoli: Ježiš prega per me.

Una volta, un Vescovo bravo mi raccontò che in un momento molto brutto della sua vita e di una prova grande, un momento di buio, guardò in Basilica in alto e vide scritta questa frase: “Io Pietro pregherò per te”.

E questo gli ha dato forza e conforto. E questo succede ogni volta che ognuno di noi sa che Ježiš prega per lui. Ježiš prega per noi. In questo momento, in questo momento. Fate questo esercizio di memoria di ripetere questo. Quando c’è qualche difficoltà, quando siete nell’orbita delle distrazioni: Ježiš sta pregando per me. Ma otec questo è vero? È vero, lo ha detto Lui stesso.

Non dimentichiamo che quello che sostiene ognuno di noi nella vita è la preghiera di Ježiš pre každého z nás, s menom, priezviskom, pred otec, facendogli vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza. […] 

Podporené modlitbou o Ježiš, naše nesmelé modlitby sa opierajú o orlie krídla a stúpajú do neba. (Všeobecné publikum, 2. júna 2021)

Evanjelium dňa
Il Vangelo del giorno
Slovo z 20. mája 2023
La Parola del 20 maggio 2023 2
/
Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Zanechať komentár