Prečítajte si a počúvajte Slovo z 1. júna 2023

Štvrtok ôsmeho týždňa prázdnin v Cezročnom období

Prvé čítanie

Della gloria del Gentleman sono piene le sue opere.

Z knihy Sirach
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

Teraz si spomeniem na skutky Pána
a popíšem, čo som videl.

Podľa Pánových slov stoja jeho diela,
a jeho súd sa stane podľa jeho vôle.
Il sole che risplende vede tutto,
jeho diela sú plné slávy Pánovej.

Neppure ai svätých del Signore è dato
vyrozprávať všetky svoje zázraky,
che pán, l’Onnipotente, ha stabilito
aby vesmír pevne stál vo svojej sláve.

Egli scruta l’abisso e il Srdce,
a preniknúť do všetkých ich tajomstiev.
Najvyšší pozná celú vedu
a pozorovať znamenia času,
oznamovanie vecí minulých a budúcich
a odhaľovanie stôp skrytých.

Neunikne mu žiadna myšlienka,
ani slovo nie je pred ním skryté.
Usporiadal zázraky svojej múdrosti do poriadku,
on jediný je navždy a navždy:
nič sa k nej nepridáva a nič sa z nej neodoberá,
nepotrebuje poradcu.
Aké nádherné sú všetky jeho diela!

A sotva sa dá pozorovať iskra.
Tutte queste cose hanno života e resteranno per sempre
pre všetky potreby a všetci ho poslúchajú.
Všetky veci sú dve po dvoch, stoja proti sebe,
neurobil nič neúplné.
Jeden potvrdzuje prednosti druhého:
kto sa uspokojí s rozjímaním o jeho sláve?

Slovo o Bože.

Responzorský žalm
Zo žalu 32 (33)

A. Slovom Pánovým boli utvorené nebesia.

Chváľte Pána lýrou,
s desaťstrunovou harfou, ktorú mu zaspievali.
Spievajte Pánovi pieseň novú,
umne hrať na citharu a oslavovať. R.

Perché retta è slovo del Signore
a každé jeho dielo je verné.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Slovom Hospodinovým boli nebesia utvorené,
z dychu jeho úst každý ich zástup.
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
uzatvára priepasť v rezervách. R.

Bojte sa Pána celá zem,
tremino davanti a lui gli abitanti del sveta,
pretože hovoril a všetko bolo stvorené,
prikázal a všetko sa splnilo. R.

Ohlasovanie evanjelia

Aleluja, aleluja.

Ja som svetlo sveta, hovorí Pán:
kto ma nasleduje, bude mať svetlo života. (Jn 8:12)

Aleluja.

Dnešné evanjelium

Rabbi, dovoľ mi ešte vidieť!

Ježiš uzdravuje Bartimeja: Slovo z 1. júna 2023
Ježiš uzdravuje Bartimeja

Od evanjelium secondo Marco
Mk 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi učeníkov e a molta dav, il syna di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua snubný prsteň ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Slovo Pánovo.

St. John Cassian (asi 360-435)

zakladateľ kláštora v Marseilles

La modlitba, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

Modlitba za všetky situácie

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la dôverovať d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la hlas dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal démon, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra gioia; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

SLOVÁ SVÄTÉHO OTCA

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del zázrak. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

Tieto vlažné modlitby, ktoré ničomu nepomáhajú... A potom: je moja modlitba „podstatná“, obnažuje srdce pred Pánom? Prinášam mu príbeh a tváre môjho života? Alebo je chudokrvný, povrchný, vyrobený z rituálov bez lásky a bezcitnosti? (Angelus, 24. októbra 2021)

Evanjelium dňa
Il Vangelo del giorno
Slovo z 1. júna 2023
Slovo z 1. júna 2023 2
/
PredchádzajúceĎalší príspevok
Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Zanechať komentár