Čas čítania: 4 minúty

Prečítajte si Prosbu k Madone z Pompejí

Recitované v Svätyňa Pompeje a v iných kostoloch 8. mája a prvú nedeľu v októbri

Ó vznešená Kráľovná víťazstiev, ó Panovníčka neba a zeme, pri mene ktorej sa nebesá radujú a priepasti sa trasú, ó slávna Kráľovnáruženec, venovali sme sa vašim deťom, zhromaždeným vo vašom chráme v Pompejách (v tento slávnostný deň), vylievajte si náklonnosť svojich sŕdc a s dôverou detí vám vyjadrujeme naše trápenia.

Z trónu milosti, kde sedíš Kráľovná, sa otoč, o Mary, váš súcitný pohľad na nás, na naše rodiny, na Taliansko, na Európu, na svet. Zľutuj sa nad starosťami a trápeniami, ktoré nám strpčujú život. Hľa, Matka, koľko nebezpečenstiev v duši a tele, koľko nešťastí a trápení nás núti.

Ó, Matka, vypros nám milosrdenstvo od svojho božského Syna a získaj si srdcia hriešnikov zhovievavosťou. Sú to naši bratia a vaše deti, ktorí stoja krv sladkého Ježiša a zarmucujú vaše najcitlivejšie Srdce. Ukáž sa všetkým taká, aká si, Kráľovná pokoja a odpustenia.

Ave Maria

Je pravda, že predovšetkým my, hoci vaše deti, sa svojimi hriechmi vraciame, aby sme ukrižovali Ježiša v našich srdciach a znova prebodli vaše srdce.

Vyznávame to: zaslúžime si tie najtvrdšie tresty, ale pamätáš, že si na Golgote s božskou Krvou zozbieral testament zomierajúceho Vykupiteľa, ktorý ťa vyhlásil za našu Matku, Matku hriešnikov.

Vy, ako naša Matka, ste teda našou zástankyňou, našou nádejou. A my, stonajúc, vystierame k tebe svoje prosebné ruky a voláme: milosrdenstvo!

Ó, dobrá Matka, zmiluj sa nad nami, nad našimi dušami, nad našimi rodinami, nad našimi príbuznými, nad našimi priateľmi, nad našimi zosnulými, predovšetkým nad našimi nepriateľmi a nad mnohými, ktorí sa nazývajú kresťanmi, no urážajú milé srdce tvojho Syna . Dnes prosíme o milosrdenstvo pre pomýlené národy, pre celú Európu, pre celý svet, aby ste sa v pokání vrátili do svojho srdca.

Milosrdenstvo pre všetkých, ó Matka milosrdenstva.

Ave Maria

Láskavo, ó, Mária, splníš nám svoje želania! Ježiš vložil do tvojich rúk všetky poklady svojich milostí a milosrdenstva.

Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, a te la terra e le creature tutte sono soggette.

Tu sei l’onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi.

A my ti plne dôverujeme, zverujeme sa ako slabé deti do náručia tých najnežnejších matiek a dnes od teba očakávame vytúžené milosti.

Ave Maria

Teraz ťa prosíme o poslednú milosť, ó, Kráľovná, ktorú nám nemôžeš odoprieť (v tento najslávnostnejší deň). Udeľ nám všetkým svoju neustálu lásku a zvláštnym spôsobom svoje materinské požehnanie.

Neopustíme ťa, kým nás nepožehnáš. Požehnaj, ó, Mária, v tejto chvíli najvyšší veľkňaz. K starodávnej nádhere tvojej koruny, k triumfom tvojho ruženca, z ktorého si nazývaná Kráľovnou víťazstiev, pridaj toto, ó, Matka: daruj víťazstvo náboženstvu a pokoj ľudskej spoločnosti. Požehnajte našich biskupov, kňazov a najmä všetkých, ktorí horlia za česť vašej svätyne. Nakoniec požehnaj všetkých, ktorí sú spojení s tvojím chrámom v Pompejách a tých, ktorí pestujú a podporujú pobožnosť k svätému ružencu.

Ó, požehnaný Máriin ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom, puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi, veža spásy, v útokoch pekla, bezpečný prístav v spoločnom stroskotaní, už ťa nikdy neopustíme.

Budete našou útechou v hodine agónie, pre vás posledným bozkom života, ktorý vyhasne.

A posledným prízvukom našich pier bude tvoje sladké meno, ó, Kráľovná ruženca z Pompejí, ó naša drahá Matka, ó útočisko hriešnikov, ó, zvrchovaná utešiteľka smutných.

Buď všade, požehnaný, dnes i vždy, na zemi i v nebi. Amen.

Ahoj kráľovná

Supplica alla Madonna di Pompei
Blahoslavená Ružencová Panna Mária z Pompejí

Pomôžte nám pomôcť!

Supplica alla Madonna di Pompei 2
Vašim malým darom prinášame úsmev mladým onkologickým pacientom

PredchádzajúceĎalší príspevok

Čítať: