Citiți istoria completă a Sfinților Petru și Pavel, Apostoli și martiri

Sfântul Apostol Petru, hramul orașului bun al Romei

Sfintii Petru si Pavel
Sfinții Petru și Pavel 3

Numele lui era Simone, este Iisus a chiamarlo Pietro. Nativo di Betsaida, viveva a Cafarnao ed era pescatore sul lago di Tiberiade. Il Maestro lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e con Giacomo e Giovanni lo rende testimone di taluni fatti importanti: la risurrezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l’agonia nell’orto degli ulivi.

În călătoria sa alături de Mesia, Petru apare ca un om simplu, direct, uneori impulsiv. Deseori vorbeste si actioneaza in numele apostolilor, nu ezita sa ceara explicatii si lamuriri Iisus circa la predicazione o le parabole, lo interroga su varie questioni.

Și el este primul care răspunde când Maestrul se adresează celor doisprezece. „Vrei să pleci și tu?” întreabă el Iisus după ce a vorbit în sinagoga din Capernaum făcând confuzie chiar și în rândul numeroșilor săi ucenici, dintre care mulți, din acel moment, au hotărât să nu-l mai urmeze. „Doamne, la cine să mergem? – răspunde Simon Petru -. Ai cuvinte de viață veșnică și noi am crezut și știut că ești Sfântul zeu” (In 6, 67-68).

Mărturisirea credinței

La Cezareea Filip, când Iisus el îi întreabă pe adepții săi „Cine zici că sunt eu?”, Petru este cel care afirmă: „Tu ești cel Hristos, fiule zeu vivente” (Mt 16,16).

ȘI Iisus: „Și îți spun: tu ești Petru și pe această stâncă o voi zidi pe a mea Biserică e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 16,18-19). È questo l’incarico che Pietro riceve: governare la Biserică.

I Vangeli svelano che Iisus sceglie di affidare la sua Biserică ad un pescatore poco istruito, che talvolta non sa vedere la volontà di zeu, istintivo: Pietro protesta quando Iisus rivela della sua Passione; vuole sottrarsi alla lavanda dei piedi durante l’ultima cena, non accettando quel gesto così umile dal Maestro; nega per tre volte di conoscere Iisus dopo l’arresto.

Gli apostoli gli riconoscono il ruolo conferito da Iisus ed è lui a prendere diverse iniziative. La mattina di Pasqua, informato da Maria Maddalena della scomparsa del corpo del Maestro dal sepolcro, è lui a precipitarvisi insieme ad un altro discepolo. Ma quest’ultimo, precedendolo nella corsa, lascia che sia Pietro ad entrare per primo, come gesto di rispetto.

La missione di Pietro

Dopo la risurrezione di Iisus, gli apostoli si riuniscono in cenacoli in cui talvolta si manifesta il Maestro. Ciascuno riprende la propria quotidianità e Pietro torna sulla sua barca e alle sue reti.

Ed è proprio dopo una notte trascorsa a pescare che il Maestro gli appare ancora una volta (Gv 21, 3-7), gli chiede di pascere il proprio gregge e gli predice con quale morte lo avrebbe glorificato (Gv 21, 15-19). Dopo l’ascensione di Iisus, Petru este punctul de referință al apostolilor și primilor adepți ai Hristos, comincia a parlare in pubblico, a predicare e ad operare guarigioni.

Viene arrestato, convocato e rilasciato più volte dal Sinedrio, costretto a prendere atto dell’autorità con la quale parlava e dell’entusiasmo della gente intorno a lui che cresceva sempre di più. Pietro comincia anche a spostarsi di città in città per raccontare la Buona Novella.

Ma torna spesso a Gerusalemme, ed è qui che un giorno si presenta, a lui e agli altri apostoli, Paolo raccontando della sua conversione. Pietro e Paolo intraprendono poi strade diverse, entrambi non si risparmiano in svariati viaggi, ma le loro vite si incrociano spesso a Gerusalemme.

Petru se confruntă cu Pavel de mai multe ori, acceptă observații și considerații și se trezește să discute pentru a decide orientările Biserică în curs de dezvoltare. În cele din urmă, cei doi apostoli se întâlnesc din nou la Roma.

episcop al Romei

Pietro rafforza la comunità cristiana e ne è guida. Viene imprigionato durante la persecuzione di Nerone e poi crocifisso a testa in giù, per sua stessa richiesta, mentre Paolo, condannato a morte dal tribunale romano, viene decapitato.

Tradiția relatează că martiriul lor a avut loc în aceeași zi: 29 iunie a anului 67. Petru a murit în circul lui Nero, pe dealul Vaticanului, Pavel pe Via Ostiense. Pe mormintele lor se ridică Bazilica lui San Pietro și Bazilica Sf. Paul în afara Zidurilor

Sfântul Apostol Pavel, ocrotitorul orașului bun al Romei

Sfântul Apostol Pavel
Sfinții Petru și Pavel 4

Ebreo di Tarso, nell’odierna Turchia, Saulo, cittadino romano, colto, istruito alla scuola giudaica proseguita a Gerusalemme, aveva una buona formazione greco-ellenista, conosceva il greco e il latino.

fiule de un țesător de perdele, învățase și arta de fabricație a Tată. Come molti ebrei di quell’epoca, aveva un secondo nome greco-latino: Paolo, scelto per semplice assonanza con il proprio nome. Caparbio, coraggioso e audace, aveva buone capacità dialettiche.

Personalitatea sa reiese din Faptele Apostolilor și din cele 13 scrisori ale sale. El nu știe Iisus ed è fra i primi a perseguitare i cristiani, ritenuti una setta pericolosa da debellare.

În Scripturi este menționat pentru prima dată în narațiunea uciderii cu pietre a lui Ștefan - primul martir creştin – a Gerusalemme.

Un susținător mândru al tradiției evreiești, Saul „a căutat să distrugă BisericăA intrat în case, a luat bărbați și femei și i-a pus în închisoare” (Fapte 8:3). Ucenicii se tem de el și pentru a scăpa de persecuție unii se împrăștie în diferite orașe, inclusiv în Damasc.

Pe drumul spre Damasc

Saulo si fa allora autorizzare dal sommo sacerdote a condurre in giudizio i fuggiaschi a Gerusalemme. “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’.

Iar el: „Sunt Iisus, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare’. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla” (At 9, 3-6). Viene accompagnato a Damasco, dove per tre giorni, sconvolto dall’accaduto, non prende “né cibo né bevanda”.

A treia zi, un anume Anania s-a prezentat celui căruia zeu, în timpul unei vedenii, ceruse să-l caute și să pună mâinile pe el, ca să-și recapete vederea. „El este instrumentul pe care l-am ales pentru mine, ca să-mi duc numele înaintea neamurilor, a regilor și a zeilor copii d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”, viene rivelato ad Anania.

Paolo si fa battezzare, conosce la piccola comunità cristiana del luogo, si presenta nella Sinagoga e testimonia quanto gli è accaduto. Comincia da qui il suo apostolato. Si intrattiene con i discepoli che si trovano a Damasco, inizia a predicare con entusiasmo e in seguito raggiunge Gerusalemme.

Aici îl întâlnește pe Petru și pe ceilalți apostoli care, după o neîncredere inițială, îl primesc și îi vorbesc îndelung despre Iisus. Paolo li ascolta, apprende gli insegnamenti lasciati dal Maestro e fortifica la sua fede. Prosegue la predicazione, ma si scontra con l’ostilità di tanti ebrei e le perplessità di diversi cristiani.

A părăsit Ierusalimul și s-a întors la Tars, unde și-a reluat meseria de țesător de corturi și a continuat să se dedice evanghelizării. Câțiva ani mai târziu, Pavel, împreună cu Barnaba, unul dintre primii convertiți evrei, ajunge în Antiohia și stabilește legături strânse cu comunitatea creștină.

Călătoriile Apostolice

Dopo un breve soggiorno a Gerusalemme, da Antiochia Paolo prosegue la sua missione fra gli ebrei e soprattutto fra i pagani – i cosiddetti “gentili” – per altre mete. Tre i suoi grandi viaggi apostolici.

Durante il primo approda a Cipro e in diverse città della Galazia, fonda svariate comunità, quindi raggiunge nuovamente Antiochia e poi Gerusalemme, per discutere con gli apostoli se i convertiti dal paganesimo dovevano rispettare o meno i precetti della tradizione ebraica.

Nel secondo viaggio Paolo si dirige nel sud della Galazia, poi è la volta della Macedonia e della Grecia. Si ferma a Corinto per oltre un anno poi tocca altre città, fra cui Efeso e ancora Gerusalemme, e si dirige nuovamente ad Antiochia. Da qui riparte per il suo il terzo viaggio.

Se oprește trei ani la Efes, apoi ajunge în Macedonia, Corint și în alte localități, vizitează comunități care îl primiseră anterior și se întoarce în cele din urmă la Ierusalim. Din cauza tensiunilor care se dezvoltaseră între comunitățile pe care le fondase și iudeo-creștini cu privire la respectarea anumitor prevederi ale legii iudaice, el l-a confruntat pe Iacov.

Spre martiriu

Apoi, acuzat de evrei că a predicat împotriva legii și că a introdus în templu un păgân convertit, el este arestat, dar, sub judecată, Pavel, ca cetățean roman, face apel la împărat și este transferat la Roma.

El ajunge acolo după captivitatea sa în Cezareea și câteva opriri în alte orașe. La Roma, unde se afla și Petru, a intrat în contact cu comunitatea creștină. Achitat din lipsă de probe, el și-a continuat apoi misiunea. El este arestat încă o dată sub Nero; condamnat la moarte de tribunalul roman, a fost decapitat pe Via Ostiense, în timp ce Petru a fost crucificat pe deal. Vatican.

Tradiția relatează că martiriul lui Petru și Pavel a avut loc în aceeași zi: 29 iunie a anului 67. Pe mormintele lor se înalță Bazilica San Pietro și Bazilica San Paolo fuori le Mura.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2022 9:43 de Remigius Robert

Avatarul lui Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lasă un comentariu