Sfântul Iosif: soțul Sfintei Fecioare Maria

Patron al Bisericii Universale

Un om drept

Prima definiție a Iosif în care ne întâlnim evangheliei de Matteo è “giusto”. Il promesso mire de Maria, davanti all’inesplicabile gravidanza della sua fidanzata, non pensa al proprio orgoglio o alla propria dignità ferita: pensa invece a salvarla dalla cattiveria della gente, a salvarla dalla lapidazione a cui poteva essere condannata.

Non vuole ripudiarla pubblicamente, e pensa di licenziarla in segreto.

Dar imediat, în acea angoasă de înțeles, în acea suferință, iubirea de zeu arriva a sollevarlo, un înger viene a parlargli, ad ispirargli la scelta più giusta, che è sempre quella di non aver frică: “Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un fiul e tu lo chiamerai Iisus” (Mt 1:20).

Un om ascultător

Un angelo accompagna Giuseppe nei momenti più difficili della sua viață, e l’atteggiamento di Giuseppe davanti alle cuvinte del messaggero celeste è sempre di fiduciosa obbedienza: prende Maria come sua sposa e quando l’angelo, dopo la nascita di Gesù, torna ad avvertirlo del pericolo della persecuzione di Erode, fugge di notte con la sua familie in Egitto, un paese straniero, dove deve ricominciare tutto da capo, procurarsi nuovamente un lavoro (da Matteo, al capitolo 13, apprendiamo anche del suo mestiere d’artigiano, quando gli abitanti di Nazareth, scettici, si domandano: “Non è forse il figlio del carpentiere?”), riguadagnarsi la încredere dei vicini.

E quando l’angelo torna ancora ad avvisarlo della moarte di Erode e gli ingiunge di tornare nel paese d’Israele, prende con sé soție e figlio e si rifugia in Galilea, a Nazareth, ancora su consiglio dell’angelo.

tată presupus

È indubbio che Giuseppe abbia amato Gesù con tutta la tenerezza che un Tată ha per il proprio figlio: tutto ciò che Giuseppe fa è per proteggere ed educare questo misterioso copil, obbediente e saggio, che gli è stato affidato. Educare Gesù: l’immensa sproporzione del compito di dire al Figlio di Dio ciò che è giusto e ciò che non lo è. Deve essere stato umanamente difficile, dopo averlo cercato angosciosamente per tre giorni, durante i quali, senza avvertire né lui né sua madre, Gesù era rimasto nel templu a discutere con i dottori della legge, sentir dire a quel ragazzino dodicenne: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”

Ma forse è lo smarrimento che ogni padre prova quando si accorge che i propri copii non gli appartengono, e che il loro destino è nelle mani di Dio.

Protector al muribunzilor

Iosif nu apare în nici una dintre cele patru evanghelii în timpul viata pubblica di Gesù, né sul Calvario, né al momento della Resurrezione.

Se ne può dedurre perciò che sia decedat prima che Gesù iniziasse la sua predicazione. Secondo la tradizione, Giuseppe sarebbe morto avendo accanto a sé Maria e Gesù, e per questa ragione è invocato anche come protettore dei morenti, dal momento che tutti noi preghiamo di lasciare questa terra avendo accanto Gesù e sua Madre.

Audiența generală a Preasfinției Sale Ioan Paul al II-lea

(miercuri, 19 martie 2003)

  1. Astăzi sărbătorim solemnitatea Sfântului Iosif,Căsătoria Mariei(Mt1,24;Lc1.27). Liturghia ne arată cumTatăal lui Isus (Lc2,27.33.41.43.48), gata să îndeplinească planuri divine, chiar și atunci când acestea scapă înțelegerii umane. Prin el,fiul lui David(Mt1,20;Lc1,27), Scripturile s-au împlinit și s-a făcut Cuvântul Veșnic om, per opera dello Spirito Santo, nel seno della fecioara Maria. San Giuseppe viene definito nel Vangelo omul potrivit(Mt1,19), și este pentru toți credincioșii un model de viață în verigheta.
  1. cuvântul "Dreapta" evoca la sua rettitudine morale, il sincero attaccamento alla pratica della legge e l’atteggiamento di totale apertura alla volontà del Padre celeste.
  2. Chiar și în momentele dificile și uneori dramatice, umilul dulgher din Nazaret nu își revendică niciodată dreptul de a pune la îndoială planul lui Dumnezeu.Așteptați apelul de Sussi in tăcere respecta misterul, lasandu-te ghidat de Domn.
  3. Odată ce sarcina este primită, o execută curesponsabilitate docilă: ascultați prompt pe înger când vine vorba de căsătoria cu Fecioara din Nazaret (cfMt1, 18-25), în fuga în Egipt (cfMt2, 13-15) și la întoarcerea în Israel (cfibid. 2, 19-23). In pochi ma significativi tratti gli evangelisti lo descrivono come custode premuroso di Gesù, sposo attento e fedele, che esercita l’autorità familiare in un costante atteggiamento di serviciu.
  4. Sfintele Scripturi nu ne spun nimic altceva despre el, dar în această tăcere este închis chiar stilul misiunii sale: o existență trăită în cenușia vieții cotidiene, dar cu o credință sigură în Providență.
  1. În fiecare zi, Sfântul Iosif trebuia să asigure nevoile familieicu muncă manuală grea. Per questo giustamente la Chiesa lo addita come patrono dei lavoratori.

L’odierna solennità costituisce pertanto un’occasione propizia per riflettere anche sull’importanza del lavoro nell’esistenza dell’uomo, nella famiglia e nella comunitate.

Omul este subiectul și protagonistul operei și, în lumina acestui adevăr, poate fi perceput clarlegătura fundamentală dintre persoană, muncă și societate. Activitatea umană – amintește Conciliul Vatican II – derivă din om și este ordonată omului. Conform planului și voinței lui Dumnezeu, ea trebuie să slujească adevăratului bine al umanității și să permită "omului ca individ sau ca membru al societăţii să-şi cultive şi să-şi pună în aplicare vocaţia integrală” (cfGaudium et spes, 35).

Pentru a îndeplini această sarcină, cineva trebuie să fie cultivat„spiritualitatea dovedită a muncii umane”ancorat, ferm înrădăcinat, al„Evanghelia muncii”iar credincioșii sunt chemați să proclame și să mărturisească semnificația creștină a muncii în diferitele lor activități ocupaționale (cf.Laborem exercens, 26).

  1. Sfântul Iosif, sfânt atât de mare și atât de smerit, fieexemplu a cui i lavoratori cristiani si ispirano, invocandolo in ogni circostanza. Al provvido custode della Santa Famiglia di Nazaret vorrei quest’oggi affidare i tineri che si preparano alla futura professione, i disoccupati e coloro che soffrono i disagi delle ristrettezze occupazionali, le famiglie e l’intero lume a muncii cu așteptările și provocările, problemele și perspectivele care o marchează.

Sf. Iosif, patron universal al Biserică, veghea asupra întregii comunități ecleziale și,uomo di pace qual’era, ottenga per l’intera umanità, specialmente per i popoli minacciati dalla război, il prezioso dono della concordia e della pace. © Copyright 2003 – Libreria Editrice Vaticana

Ordinele și Congregațiile religioase, asociațiile și uniunile evlavioase, preoții și mirenii, învățați și ignoranți s-au pus sub ocrotirea Sfântului Iosif. Poate că nu toată lumea știe că St. Ioan XXIII, urcând pe tronul papal, se jucase cu ideea de a se numi Iosif, așa a fost devotamentul care l-a legat de sfântul tâmplar din Nazaret. Niciun pontif nu alesese vreodată acest nume, care în realitate nu aparține tradiției Bisericii, ci"tata bun"s-ar fi numit cu bucurie Iosif I, dacă ar fi fost posibil, tocmai din cauza profundei venerații pe care o simțea pentru acest mare sfânt.

“Qualunque graţie si domanda a S. Giuseppe verrà certamente concessa, chi vuol credere faccia la prova affinché si persuada”, sosteneva S. Theresa d’Avila. „L-am luat pe gloriosul Sf. Iosif drept avocat și patron și i-am recomandat cu ardoare. Acest tată și protector al meu m-a ajutat în nevoile în care mă aflam și în multe mai serioase, în care era în joc cinstea mea și sănătatea sufletului. Am văzut că ajutorul lui a fost întotdeauna mai mare decât aș fi putut spera...”(cf. capitolul VI din Autobiografie).

Difficile dubitarne, se pensiamo che fra tutti i santi l’umile falegname di Nazareth è quello più vicino a Gesù e Maria: lo fu sulla terra, a maggior ragione lo è in cer. San Ioan Paul al II-lea confessò di pregarlo ogni giorno. Additandolo alla devozione del popolo cristiano, in suo onore nel 1989 scrisse l’Esortazione apostolica Redemptoris Custos (15 august 1989)a cărui lectură este recomandată, cu un simplu click pe link, celor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele despre Sfântul Iosif.– adăugându-și numele la o listă lungă de predecesori devotați: Fericitul Pius al IX-lea, Sf. Pius al X-lea, Venerabilul Pius al XII-lea, Sf. Ioan al XXIII-lea, Fericitul Paul al VI-lea.

Semnificația numelui Iosif: „a adăugat [în familie]” (ebraică).

Sfântul Iosif - Guido Reni
Sf. Iosif - Guido Reni

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2023 – 10.14 by Remigius Robert

Avatarul lui Remigio Ruberto

Bună, sunt Remigio Ruberto, tatăl lui Eugenio. Dragostea care mă leagă de Eugenio este atemporală și fără spațiu.

Lasă un comentariu