Citiți și ascultați Cuvântul din 15 mai 2023

Luni din a șasea săptămână de Paște

Prima Lectură

Domnul i-a deschis inima Lydiei pentru a adera la cuvintele lui Pavel.

Din Faptele Apostolilor
Fapte 16:11-15

După ce am pornit din Troa, am navigat direct la Samotràcia și, a doua zi, la Neapolis și de aici la Filipi, o colonie și oraș roman în primul district al Macedoniei.

Am stat câteva zile în acest oraș. Sâmbătă am ieșit pe ușă de-a lungul râului, unde am crezut că se face rugăciune și, luându-ne locurile, am vorbit cu femeile adunate acolo.

Asculta și o femeie pe nume Lidia, negustor de purpură, din orașul Tiatira, credincioasă în zeu, iar Domnul i-a deschis inima pentru a adera la cuvintele lui Pavel.

După ce s-a botezat împreună cu familia ei, ne-a invitat spunând: „Dacă m-ai judecat credincios Domnului, vino și rămâi în casa mea”. Și ne-a forțat să acceptăm.

Cuvântul de zeu.

Psalmul responsabil
Din Ps 149

R. Domnul iubește poporul Său.

Cântați Domnului o cântare nouă;
lauda lui în adunarea credincioşilor.
Israelul să se bucure de creatorul său,
să se bucure de regele lor i copii a Sionului. R.

Să-i laude numele cu dansuri,
cu tamburine și citare să-i cânte imnuri.
Domnul iubește poporul Său,
încununează pe cei săraci cu biruinţă. R.

Să se bucure credincioșii în slavă,
lasă-i să se ospăte în paturile lor.
Laudele lui zeu pe gura lor.
Aceasta este o onoare pentru toți credincioșii săi. R.

Aclamația Evangheliei

Aleluia, aleluia.

Duhul adevărului va mărturisi despre mine,
zice Domnul,
și tu mărturisești și tu. (Cf. In 15,26b.27a)

Aliluia.

Evanghelia

Duhul adevărului va mărturisi despre mine.

Cuvântul din 15 mai 2023
Cuvântul din 15 mai 2023 4

Din Evanghelia după Ioan
Ioan 15.26-16.4a

La vremea aceea, a spus el Iisus ucenicilor lui:
„Când va veni Paraclitul, de la care vă voi trimite Tată, Spiritul adevărului pornind din Tată, va depune mărturie despre mine; și mărturiști și tu, pentru că ai fost cu mine de la început.

Ți-am spus aceste lucruri ca să nu fii scandalizat. Vă vor izgoni din sinagogi; într-adevăr, vine ceasul când oricine te va ucide va crede că se închină zeu.

Și vor face asta, pentru că nici ei nu au cunoscut Tată nici eu. Dar v-am spus aceste lucruri, ca, când va veni vremea lor, să vă aduceți aminte de ele, pentru că v-am spus.”

Cuvântul Domnului.

Sfântul Paul al VI-lea

papă din 1963 până în 1978

Evangelii nuntiandi, cap. 7, § 75 – Copyright © Libreria Editrice Vaticana

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El îmi va mărturisi”

„Umplut de mângâierea Duhului Sfânt”, Biserică "dezvoltă". Spiritul este sufletul acestui lucru Biserică. El este cel care explică credincioșilor sensul profund al învățăturii despre Iisus e del suo mistero.

El este cel care, astăzi ca la începutul Biserică, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.

Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.

Trăim în Biserică un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca dappertutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui.

Ei bine, dacă Spiritul de zeu are un loc eminent în întreaga viață a Biserică, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.

Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente principale dell’evangelizzazione… Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana.

Prin el Evanghelia pătrunde în inima lumii, pentru că el duce la discernământul semnelor vremurilor – semne ale zeu – pe care evanghelizarea o descoperă și o pune în valoare în istorie.

CUVINTE SFÂNTULUI Părinte

„Va veni Paraclitul, de la care voi trimite Tată» (Ioan 15:26). Cu aceste cuvinte Iisus promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.

Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Accogliamo oggi questa parola, non facile da tradurre in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.[…]

Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore.

Pentru că numai cei care ne fac să ne simțim iubiți așa cum suntem dau pace inimii. Duhul Sfânt, celDragoste de zeu, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima» (ibid.).

Este tandrețea însăși a zeu, care nu ne lasă în pace; pentru că a fi cu cineva care este singur este deja consolator. […] Paracletul, deci, este Avocatul. În contextul istoric al Iisus, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi.

La fel și Paraclitul, „Duhul adevărului” (v. 26), care nu ne înlocuiește, ci ne apără de minciunile răului inspirând în noi gânduri și sentimente. O face cu delicatețe, fără să ne oblige: se propune, dar nu se impune. (Omilie la Liturghia din solemnitatea lui Rusaliile, 23 mai 2021)

Evanghelia zilei
Il Vangelo del giorno
Cuvântul din 15 mai 2023
La Parola del 15 maggio 2023 2
/
Avatarul lui Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lasă un comentariu