Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 7 stycznia 2023 r

7 stycznia po Objawieniu Pańskim

Pierwsze czytanie

Mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono da Bóg.

Z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
1 J 3,22-4,6

Carissimi, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Bóg, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Jezus Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Bóg e Bóg in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da Bóg, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo Spirito di Bóg: ogni spirito che riconosce Jezus Cristo venuto nella carne, è da Bóg; ogni spirito che non riconosce Jezus, non è da Bóg. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo.

Voi siete da Bóg, figlioli, e avete vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Bóg: chi conosce Bóg ascolta noi; chi non è da Bóg non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore.

Słowo Bóg.

Psalm responsoryjny
Z Ps2

R. Il Ojciec ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.

Chcę ogłosić dekret Pana.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
Stworzyłem cię dzisiaj.
Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo
a pod twoim panowaniem krainy najdalsze”. R.
 
A teraz bądźcie mądrzy, o królowie;
poprawcie się, sędziowie ziemi;
służcie Panu z bojaźnią
i radujcie się ze drżeniem. R.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Jezus annunciava il vangelo del Regno,
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. (Por. Mt 4:23)

Alleluja.

Ewangelia

Królestwo niebieskie jest bliskie.

Jezus przemawia do tłumu: Słowo z 7 stycznia 2023 r
Słowo z 7 stycznia 2023 4

Z Ewangelii według Mateusza
Mt 4,12-17.23-25
 
In quel tempo, quando Jezus seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,
w drodze do morza, za Jordanem,
Galilea pogan!
Ludzie, którzy mieszkali w ciemności
ujrzał wielkie światło,
dla tych, którzy mieszkali w krainie i cieniu śmierci
wzeszło światło”.

Da allora Jezus cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Jezus percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Sława jego rozeszła się po całej Syrii i przynoszono do niego wszystkich chorych, dręczonych różnymi chorobami i bólami, opętanych, epileptyków i paralityków; i uzdrowił ich.

Z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordanu zaczęły szły za nim wielkie rzesze.

Słowo Pana.

Ody Salomona (tekst żydowsko-chrześcijański z II wieku)

nr 15

„Na tych, którzy mieszkali w krainie i cieniu śmierci, wzeszło światło”

Jak słońce jest radością dla tych, którzy pragną jego dnia, tak Pan jest moją radością.

On jest moim słońcem; jego promienie podniosły mnie w górę, jego światło zabrało całą ciemność z mojej twarzy. Dzięki niemu nabyłem nowych oczu i zobaczyłem jego święty dzień. Miałem uszy i słyszałem jego prawdę.

Została mi dana myśl o wiedzy i dzięki niej się radowałem. Porzuciłem drogę błędu; Poszedłem do niego i otrzymałem od niego obfite zbawienie.

Zgodnie ze swoją życzliwością obdarzył mnie; zgodnie ze swoim pięknem mnie ukształtowała. W jego imię przyodziałem nieśmiertelność; dzięki jego dobroci uwolniłem się od zepsucia.

Śmierć zniknęła przed moim obliczem; salon umarłych został zniszczony moim słowem.

Nieśmiertelne życie pojawiło się na ziemi Pana; Jego wierni wiedzieli o tym i bez zastrzeżeń przekazywali je tym, którzy Mu ufają. Alleluja.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

„Nawracajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” (w. 17).

Questa è la base di tutti i suoi discorsi: dirci che il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Per regno dei cieli si intende il regno di Bóg, ovvero il suo modo di regnare, di porsi nei nostri confronti. Ora, Jezus ci dice che il regno dei cieli è vicino, che Bóg è vicino. Ecco la novità, il primo messaggio: Bóg non è lontano, Colui che abita i cieli è sceso in terra, si è fatto uomo.

Ha tolto le barriere, ha azzerato le distanze. Non ce lo siamo meritato noi: Egli è disceso, ci è venuto incontro. E questa vicinanza di Bóg al suo popolo è un’abitudine sua, dall’inizio, anche dall’Antico Testamento.

Diceva Lui al popolo: “Pensa: quale popolo ha i suoi dei così vicini, come io sono vicino a te?” (cfr Dt 4,7). E questa vicinanza si è fatta carne in Jezus. (Homilia, 26 stycznia 2020)

Ewangelia dnia
Ewangelia dnia
Słowo z 7 stycznia 2023 r
Słowo z 7 stycznia 2023 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz