Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 25 grudnia 2022 r

Uroczystość Bożego Narodzenia Pańskiego

Pierwsze czytanie

Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie naszego Boga.

Z księgi proroka Izajasza
Czy 52,7-10
 
Jakie one są piękne w górach
stopy posłańca ogłaszającego pokój,
posłańca dobrej nowiny zwiastującej zbawienie,
który mówi do Syjonu: „Twój Bóg króluje”.

Głos! Twoi stróże podnoszą głos,
razem się radują,
bo widzą oczami
powrót Pana na Syjon.

Wybuchnijmy razem w pieśniach radości,
ruiny Jerozolimy,
bo Pan pocieszył swój lud,
odkupioną Jerozolimę.

Pan odsłonił swoje święte ramię
przed wszystkimi narodami;
ujrzą wszystkie krańce ziemi
zbawienie naszego Boga.

Słowo Boże.

Psalm responsoryjny
Z Psalmu 97 (98)

A. Cała ziemia ujrzała zbawienie naszego Boga.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
bo dokonał cudów.
Jego prawa ręka dała mu zwycięstwo
i jego święte ramię. R.
 
Pan objawił swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Pamiętał swoją miłość,
o jego wierności domowi Izraela. R.
 
Wszystkie krańce ziemi widziały
zwycięstwo naszego Boga.
Chwała Panu cała ziemio,
krzyczcie, wiwatujcie, śpiewajcie hymny! R.
 
Śpiewajcie Panu hymny na cytrze,
przy cytrze i przy dźwiękach instrumentów smyczkowych;
przy dźwiękach trąb i dźwięku rogu
wołajcie przed królem, Panie. R.

Drugie czytanie

Bóg przemówił do nas przez Syna.
Z Listu do Hebrajczyków Hbr 1,1-6

Bóg, który wiele razy i na różne sposoby przemawiał w starożytności do ojców przez proroków, ostatnio w tych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy i przez którego też stworzył świat.

Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente.

Po dokonaniu oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu w najwyższych niebiosach, stając się o tyle wyższym od aniołów, o ile imię, które odziedziczył, jest wspanialsze niż ich imię.
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»?

I znowu: „Ja będę jego ojcem, a on będzie moim synem”? Zamiast tego, wprowadzając pierworodnego na świat, mówi: «Niech się mu kłaniają wszyscy aniołowie Boży».

Słowo Boże.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Nastał dla nas święty dzień:
przyjdźcie wszyscy, aby adorować Pana;
dziś wspaniałe światło zstąpiło na ziemię.

Alleluja.

Ewangelia

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Słowo z 25 grudnia 2022 r
Słowo z 25 grudnia 2022 4

Z Ewangelii według Jana
J 1,1-18
 
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga
a Bogiem było Słowo.

Na początku był z Bogiem:
wszystko stało się przez niego
a bez niego nic nie powstało z tego, co istnieje.

W Nim było życie
a życie było światłością ludzi;
światło świeci w ciemności
i ciemność go nie zwyciężyła.
Przybył człowiek wysłany przez Boga:
miał na imię Jan.

Przyjechał jako świadek
dawać świadectwo światłości,
aby wszyscy uwierzyli przez Niego.
Czy nie był światłem,
ale musiał dać świadectwo światłości.
Prawdziwa światłość przyszła na świat,
ten, który oświeca każdego człowieka.
To było na świecie
i świat został przez niego stworzony;
ale świat go nie rozpoznał.

Przybył wśród swoich,
a swoi go nie przyjęli.
Ale dla tych, którzy to zaakceptowali
dał moc, aby stać się dziećmi Bożymi:
tym, którzy wierzą w Jego imię,
które, nie oddawajcie krwi
ani z chęci mięsa
ani z woli człowieka,
ale z Boga zostali zrodzeni.

I Słowo stało się ciałem
i zamieszkał wśród nas;
i widzieliśmy jego chwałę,
chwałę jako jednorodzonego Syna
który pochodzi od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan świadczy o nim i głosi:
„To o nim powiedziałem:
Ten, który idzie za mną
jest przede mną,
bo to było przede mną

Od jego pełni
wszyscy otrzymaliśmy:
łaska za łaską.
Albowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boże, tego jeszcze nikt nie widział:
jednorodzonego Syna, który jest Bogiem
i jest na łonie Ojca,
to on to objawił.
 
Słowo Pana.

Święty Aelred z Rievaulx (1110-1167)

Angielski mnich cysterski

Przemówienie 2 na Boże Narodzenie; PL 195, 226-227

Zbawiciel świata leży w żłobie

« Oggi ci è nato un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide » (Lc 2, 11).

Questa città è Betlemme ed è là che dobbiamo accorrere, come fecero i pastori appena udito l’annunzio. (…) « È questo per voi il segno: troverete un bambino, avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia (Lc 2, 12). Ora ecco che vi dico che dovete amarlo: temete il Signore degli angeli, ma amatelo tenero bambino; temete il Signore della potenza, ma amatelo avvolto in fasce; temete il Re del cielo, ma amatelo deposto in una mangiatoia. (…) È poi una cosa straordinaria essere avvolto in fasce, giacere in una mangiatoia ? Non si avvolgono in fasce anche gli altri bambini ? Che segno è questo ? (…)

Molte cose ci sarebbero da dire su questo mistero ; ma (…) in breve, Betlemme, « casa del pane » è la santa Chiesa, in cui si dispensa il corpo di Cristo, il vero pane. La mangiatoia di Betlemme è l’altare in chiesa. Qui si nutrono le creature di Cristo. Le fasce sono il velo del sacramento. Qui, sotto le specie del pane e del vino, c’è il vero corpo e sangue di Cristo. In questo sacramento noi crediamo che c’è Cristo vero, ma avvolto in fasce ossia invisibile.

Non abbiamo nessun segno così grande e evidente della natività di Cristo come il corpo che mangiamo e il sangue che beviamo ogni giorno accostandoci all’altare: ogni giorno vediamo immolarsi colui che una sola volta nacque per noi dalla Vergine Maria.

Spieszmy się więc, bracia, do tego żłóbka Pańskiego; ale najpierw, na ile to możliwe, przygotujmy się za Jego łaską na to spotkanie, abyśmy każdego dnia i przez całe życie „z czystym sercem, z nieskazitelnym sumieniem i szczerą wiarą” (2 Kor 6, 6) mogą wspólnie śpiewać aniołom: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój tym, których On miłuje” (Łk 2,14).

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

Zostało zrobionemięso: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”?

Nie mógł powiedzieć bardziej elegancko, co się stałoczłowiek? Nie, użyj tego słowamięso perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità.

Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità.

Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto.

Caro fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più.

To jest zuchwałe, decyzja Boga jest zuchwała: stał się ciałem właśnie tam, gdzie tak często się wstydzimy; wejść w naszą hańbę, stać się naszym bratem, dzielić drogę życia. (Anioł Pański, 3 stycznia 2021)

Ewangelia dnia
Ewangelia dnia
Słowo z 25 grudnia 2022 r
Słowo z 25 grudnia 2022 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz