Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 25 czerwca 2022 r

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie

Pierwsze czytanie

W pełni się cieszę Pan.

Z księgi prorok Izajasz
Jest 61,9-11

Ich rodowód będzie sławny wśród ludzi,
ich potomstwo wśród narodów.
Ci, którzy ich zobaczą, rozpoznają ich
że są rodem pobłogosławionym przez Pana.

W pełni raduję się w Panu,
dusza moja raduje się w mojej Bóg,
perché mi ha rivestito delle vesti della zbawienie,
owinął mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak jeden pan młody zakłada tiarę
i jak panna młoda przyozdabia się klejnotami.

Poiché, come la terra produce i suoi germogli
i jako ogród sprawia, że ​​kiełkują jego nasiona,
Lubię to Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość będzie rosła
i chwała przed całym ludem.

Słowo Boże.

Psalm responsoryjny
1 Sam 2,1.4-8

R. Il mio serce esulta nel Signore, mio salvatore.

Raduje się serce moje w Panu,
la mia forza s’innalza Dziękuję Ci al mio Dio.
Moje usta otwierają się na moich wrogów,
bo raduję się Twoim zbawieniem. R.

Łuk mocarza się złamał,
ale słabi przyoblekli się w siłę.
Pełni zaprzedali się za bochenek chleba,
głodni przestali to robić.
La sterile ha partorito sette volte
e la ricca di synowie è sfiorita. R.

Pan tak umierać e fa na żywo,
zejść do piekła i wrócić.
Pan ubogaca i wzbogaca,
obniżać i wywyższać. R.

Podnieś słabych z prochu,
podnieś biednych ze śmieci,
posadzić ich razem ze szlachtą
i przydziel im tron ​​chwały. R.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Błogosławiona Dziewica Maryja:
ostrożny słowo Boga,
rozmyślając o tym w swoim sercu. (Por. Łk 2,19)

Alleluja.
 

Ewangelia

Twój ojciec a ja w udręce szukałem Ciebie.

Słowo z 25 czerwca 2022 r
Słowo z 25 czerwca 2022 r. 4

Z Ewangelia według Łukasza
Łukasza 2:41-51

Rodzice Jezus si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa.

Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.

Po trzech dniach znaleźli go w świątyni, jak siedział między nauczycielami, słuchał ich i zadawał pytania. A wszyscy, którzy go słyszeli, byli zdumieni jego inteligencją i jego inteligencją odpowiedzi.

Gdy go zobaczyli, byli zdumieni, i jego matka Rzekł do niego: „Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto ojciec twój i ja z niepokojem szukaliśmy cię.” A on im odpowiedział: «Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę się zająć sprawami mojego Ojca? Ale oni nie rozumieli tego, co im powiedział.

Poszedł więc z nimi, przybył do Nazaretu i był im poddany. Jego matka zachowywała to wszystko w swoim sercu.

Słowo Pana.

Św. Jan Eudes (1601-1680)

kapłan, kaznodzieja, założyciel instytutów zakonnych

Godne podziwu serce, księga 11, rozdział 2

„Oto twoja matka!”

Maryja widzi nas i kocha nas w pewien sposób jak swoich syn e come fossimo suoi figli, che hanno questa gloriosa qualità per due ragioni. Prima di tutto perché, essendo madre del Capo, della testa, ella è di conseguenza madre delle membra (cfr Col 2,19).

Zatem, ponieważ Zbawiciel na przechodzić, ci ha consegnati a sua madre come figli. Ce l’ha data non solo come regina e sovrana, ma nella qualità più vantaggiosa per noi che si possa immaginare, cioè in qualità di madre, dicendo ad ognuno di noi ciò che ha detto al discepolo prediletto: “Ecco la tua madre!”.

E ci dà a lei, non come servitori o schiavi, cosa che sarebbe un grande onore per noi, ma come figli. “Ecco il tuo figlio!”, le dice, parlando di ognuno di noi nella persona di san Giovanni, come se le dicesse: “Ecco le mie membra che ti do perché siano tuoi figli; li metto al mio posto, affinché li custodisci come fossi io e li ami con lo stesso kocham con cui mi ami; amali come io li amo”.

Madre di Gesù, ci guardi e ami come tuoi figli e come rodzeństwo del tuo figlio Gesù, con lo stesso cuore; e ci ami ed amerai per sempre con lo stesso amore con cui ami lui. Perciò, fratelli miei, ricorrete a quel cuore della madre più caritatevole, in tutti i vostri bisogni, necessità, perplessità ed angustie.

To serce, które zawsze czuwa nad nami i nad najmniejszymi rzeczami, które nas dotyczą. To serce tak pełne dobroci, słodycz, Łaska e generosità, che nessuno mai di coloro che l’hanno invocato con umiltà e zaufanie wrócił bez tego pocieszenie.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

w rodzina di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in un momento drammatico come lo smarrimento di Gesù: è la capacità di stupirsi di fronte alla graduale manifestazione del Figlio di Dio.

È lo stesso stupore che colpisce anche i dottori del tempio, ammirati «per la sua intelligenza e le sue risposte» (v. 47).

Ale czym jest zdumienie, czym jest zdziwienie? Bycie zdumionym i zadziwionym jest przeciwieństwem przyjmowania wszystkiego za oczywistość, jest przeciwieństwem interpretowania otaczającej nas rzeczywistości i wydarzeń historycznych wyłącznie według naszych kryteriów. (Anioł Pański, 30 grudnia 2018)

Ultimo aggiornamento: 14 Settembre 2023 – 16.17 by Remigiusza Roberta

Ewangelia dnia
Il Ewangelia del giorno
Słowo z 25 czerwca 2022 r
Słowo z 25 czerwca 2022 r. 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz