Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 22 grudnia 2022 r

Święta adwentowe od 17 do 24: 22 grudnia

Pierwsze czytanie

Anna dziękuje za narodziny Samuela.

Z pierwszej księgi Samuela
1 Sm 1,24-28
 
W tamtych czasach Anna zabrała ze sobą Samuela z trzyletnim bykiem, efą mąki i owcą wina i wprowadziła go do świątyni Pana w Silo: był jeszcze dzieckiem.

Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto.

Także ja pozwalam, aby Pan o to prosił: przez wszystkie dni swego życia Pan go o to prosi”.
I pokłonili się tam przed Panem.

Słowo Boże.

Psalm responsoryjny
1 Sam 2,1.4-8

R. Raduje się serce moje w Panu, Zbawicielu moim.

Moje serce raduje się w Panu,
moja siła rośnie dzięki mojemu Bogu.
Moje usta otwierają się na moich wrogów,
bo raduję się Twoim zbawieniem. R.
 
Łuk mocarza się złamał,
lecz słabi przyoblekli się w siłę.
Nasyceni sprzedali się za bochenek,
głodni przestali to robić.
Niepłodna rodziła siedem razy
a bogate dzieci uschły. R.
 
Pan zabija i daje życie,
zstąpić do piekła i wstąpić ponownie.
Pan ubogaca i wzbogaca,
obniżać i wywyższać. R.
 
Podnieś słabych z prochu,
podnosi biednych ze śmieci,
posadzić ich razem ze szlachtą
i przydziel im tron ​​chwały. R.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

O Królu pogan i kamieniu węgielny Kościoła:
przyjdź i wybaw człowieka, którego ukształtowałeś z ziemi.

Alleluja.

Ewangelia

Wielkie rzeczy, które uczynił dla mnie Wszechmocny.

Magnificat: Słowo z 22 grudnia 2022 r
Słowo z 22 grudnia 2022 4

Z Ewangelii według Łukasza
Łukasza 1:46-55
 
W tym czasie Maryja powiedziała:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu,
bo wejrzał na pokorę swego sługi.
Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie wzywać
błogosławiony.

Wielkie rzeczy, które uczynił dla mnie Wszechmogący
a święte jest imię jego;
z pokolenia na pokolenie Jego miłosierdzie
dla tych, którzy się tego boją.

Wyjaśnił siłę swojego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami ich serc;
strącił mocarzy z ich tronów,
wywyższył pokornych;
głodnych nasycił dobrami,
odesłał bogatych z pustymi rękami.

Pomógł swemu słudze Izraelowi,
pamiętając o Jego miłosierdziu,
jak powiedział naszym ojcom,
dla Abrahama i jego potomstwa na wieki”.

Słowo Pana.

Św. Beda Czcigodny (ok. 673-735)

mnich, doktor Kościoła

Komentarz do Ewangelii Łukasza, 1,46; CCL 120.37

„Pomógł swemu słudze, Izraelowi”

Maria dice: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”; come dire: “Il Signore mi ha onorato di un favore così grande, inaudito, che non si può spiegare in alcun modo, solo l’amore può forse appena coglierlo nel più profondo del cuore.

Ecco perché metto tutte le forze dell’anima a rendergli grazie nella lode.(…) Il Signore ha fatto in me meraviglie; santo è il suo nome”. (…) Ella sola, quest’anima per cui il Signore si è degnato di fare grandi cose, può magnificarlo come conviene e dire, invitando a condividere le sue espressioni ed intenzioni: “Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome” (Sal 34,4).(…) “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. E’ bello chiamare Israele il servo del Signore, Israele che il Signore ha soccorso per salvarlo nell’obbedienza e nell’umiltà.

Così parla Osea: “Quando Israele era bambino, io l’ho amato” (3,1; cfr 11,4). Chi rifiuta di umiliarsi non può certamente essere salvato(…), ma “chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli” (Mt 18,4). “Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”.

Non si tratta qui della discendenza carnale di Abramo, ma della discendenza spirituale. Cioè, non si tratta dei discendenti secondo la carne, ma di coloro che camminano sulle tracce della sua fede. (…) La venuta del Salvatore è dunque promessa ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, cioè ai figli della promessa di cui San Paolo dice: “Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa” (Gal 3,29).

Wreszcie piękne jest to, że narodziny Pana i Jana są proroczo ogłaszane przez ich matki.(…) Życie zniszczone z winy jednej kobiety zostałoby bowiem przywrócone światu przez te kobiety, obie pełne pochwała.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

Co radzi nam nasza Matka? Dzisiaj w Ewangelii mówi przede wszystkim: «Wielbi dusza moja Pana» (por.LC 1,46).

My, przyzwyczajeni do słuchania tych słów, być może nie zwracamy już uwagi na ich znaczenie. Powiększyć dosłownie oznacza „uczynić wielkim”,zbliżenie. Maria “ingrandisce il Signore”: non i problemi, che pure non le mancavano in quel momento, ma il Signore.

Z drugiej strony, ile razy pozwalamy, by przytłoczyły nas trudności i pochłonęły nas lęki! Nie Madonna, bo stawiaBóg jako pierwsza wielkość życia. Tutaj jestMagnificat, da qui nasce la gioia: non dall’assenza dei problemi, che prima o poi arrivano, ma la gioia nasce dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi.

Bo Bóg jest wielki. A przede wszystkim Bóg patrzy na maluczkich. Jesteśmy Jego słabością miłości: Bóg patrzy na maluczkich i ich kocha. (Anioł Pański, 15 sierpnia 2020)

Ewangelia dnia
Il Vangelo del giorno
Słowo z 22 grudnia 2022 r
Słowo z 22 grudnia 2022 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz